Febiac lanceert zijn Automotive Pocket Guide, de Belgische mobiliteitsbijbel

Op 31 december jongstleden sloten we het jaar 2020 af en overschreden we een eerste symbolische kaap van de 21e eeuw. FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Auto- en Twee-wielerfederatie, heeft dit moment te baat genomen om twintig jaar aan gegevens te com-pileren en te analyseren, over de automarkt en het wagenpark, over de assemblage, over autobezit en vervoersuitgaven van gezinnen, over de infrastructuur, over het milieu en over verkeersveiligheid. Al die analyses vindt u terug in de Automotive Pocket Guide.

• In welke mate heeft het Belgische wagenpark de voorbije decennia zich ontwikkeld?
• Welke impact heeft de verschuiving van dieselmotoren naar andere motorisaties op het brandstofverbruik?
• Welke plaats bezet België met betrekking op zijn voertuigmarkt in vergelijking met zijn buurlanden?
• België, een land van autobouwers. Is dat nog steeds het geval?
• Hoe evolueren de vervoersuitgaven van de Belg en welk deel daarvan gaat naar hun indivi-duele mobiliteit?
• Welke ontwikkeling heeft de transportinfrastructuur in België ondergaan?
• De infrastructuur voor brandstof- en energievoorziening is cruciaal voor de mobiliteit van morgen. Sluit ze aan bij en anticipeert ze op de aandrijfsystemen van morgen?
• Welk aandeel heeft de auto in de verplaatsingen van de Belgen?
• Wat is het reductietraject voor de uitstoot van NOx en fijnstof in België

Deze en vele andere vragen worden beantwoord in de Automotive Pocket Guide. Dit 72 pagina’s tellende werk wordt vandaag voorgesteld door de Belgische Auto- en Tweewielerfederatie en biedt een subtiele mix van feitelijke cijfergegevens en korte analyses die lezers in een oogopslag inzicht geven in de mobiliteitsevolutie en -trends in België in het eerste deel van de 21e eeuw.

Enkele van de trends die de Automotive Pocket Guide beschrijft:

• In België zijn meer dan acht op de tien auto’s ingeschreven op naam van een fysieke persoon.
• Met 4.000 euro per jaar is vervoer de op twee na grootste uitgavenpost voor gezinnen, na de woning en voeding.
• 90 procent van het vervoersbudget van gezinnen gaat naar het gebruik van individuele ver-voermiddelen.
• Ruim vier gezinnen op vijf bezit vandaag de dag ten minste een auto terwijl 8 procent van de gezinnen een motor en/of bromfiets heeft.PersberichtBrussel, 4 maart 2021
• In België staan er 28 snellaadpalen per 1.000 km² en zeventig trage openbare laad-palen per 100.000 inwoners, hetzij vijf tot zes keer minder dan in Nederland.
• De gemiddelde NOx-uitstoot van het wegverkeer is tussen 2010 en 2018 met 37,3 procent gedaald. Die daling gaat sneller dan de totale daling van de NOx-uitstoot tijdens diezelfde periode: 30,3 procent.
• De gemiddelde roetuitstoot (PM2,5) van het wegverkeer is tussen 2010 en 2018 met 51,6 procent gedaald. Ook deze daling gaat sneller dan de totale daling van de roetuitstoot tijdens diezelfde periode: 31 procent.

Het bericht Febiac lanceert zijn Automotive Pocket Guide, de Belgische mobiliteitsbijbel verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *