Laadinfrastructuur in gebouwen: nieuw wettelijk kader

Om de adoptiegraad van elektrische auto’s te versnellen, heeft de EU een richtlijn uitgewerkt rond de laadinfrastructuur in en rond gebouwen. De eerste richtlijn dateert al van 2010 en kende sindsdien verschillende updates. De meest recente update heeft ook gevolgen voor de lokale regelgeving in de lidstaten. In België is dat regionale materie, dus Wallonië, Brussel en Vlaanderen tekenen elk hun eigen wetgevend kader uit. Dat zit in dezelfde richting, ook al worden er eigen accenten gelegd.

Het is eigenlijk logisch dat er rekening wordt gehouden met de laadinfrastructuur voor de vele elektrische wagens die er de komende jaren zitten aan te komen. Als gebouwen reeds de nodige voorzieningen qua laadinfrastructuur hebben, zal dit de adoptatiegraad van de elektrische wagen ook versnellen. Wanneer in gebouwen na oplevering extra breek- en elektriciteitswerken dienen uitgevoerd te worden is dat sowieso een meerkost. Dit vermijden en vanaf het begin voorzien is sowieso de betere keuze. Het kan ook meteen een extra verkoopargument zijn als dit reeds aanwezig is.

Vlaanderen

De Vlaamse regering was de eerste om bijkomende verplichtingen bekend te maken betreffende laadinfrastructuur voor elektrische wagens in gebouwen en bijhorende parkings. Afhankelijk of het gaat om een nieuw residentieel of niet-residentieel gebouw of parking, of renovatieproject en in functie van het aantal parkeerplaatsen, zijn er verschillende regels die moeten in acht worden genomen op het vlak van laadpalen en/of voorbereidende werken qua leidingen en kabels verplicht.

Hieronder kan u een overzicht vinden van de nieuwe verplichtingen in
Vlaanderen. Onderstaande verplichtingen gelden voor aanvragen van omgevingsvergunningen ingediend vanaf 11 maart 2021. Aanvragen ingediend voor deze datum moeten nog niet aan deze verplichtingen voldoen. De eigenaar van het gebouw of de vergunninghouder is verantwoordelijk om hieraan te voldoen.

Verplichtingen voor niet residentieel

Verplichtingen voor nieuwe en bestaande niet-residentiële gebouwen, of parkeergebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, met een parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen:

 – Deze dienen te worden voorzien van minimaal 2 oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig. De verplichting gelden als het parkeerterrein zich binnen het gebouw of parkeergebouw bevindt en, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw of parkeergebouw. De verplichtingen gelden ook als het een naastgelegen parkeerterrein betreft, en, in het geval van ingrijpende renovaties, renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het parkeerterrein.

– Deze dienen te worden voorzien van infrastructuur voor leidingen, of in ieder geval goten voor kabels, voor tenminste één op vier parkeerplaatsen.

Verplichtingen voor bestaande niet-residentiële gebouwen met meer dan twintig parkeerplaatsen:

– Deze moeten uiterlijk op 1 januari 2025 uitgerust zijn met minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig.

Verplichtingen voor residentieel

Verplichtingen voor nieuwe residentiële gebouwen met een parkeerterrein met twee of meer parkeerplaatsen:

 – Deze moeten worden voorzien van infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken.

Verplichtingen voor bestaande residentiële gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, met een parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen:

 – Deze moeten worden voorzien van infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken.

^ Terug naar boven ^

Wallonië

Wallonië houdt dezelfde timing aan als Vlaanderen en de regelgeving heeft dus betrekking opaanvragen van omgevingsvergunningen ingediend vanaf 11 maart 2021.

Concreet is het nieuwe wettelijke kader van toepassing op elk gebouw dat wordt gebouwd of dat een ingrijpende renovatie ondergaat en dat meer dan 10 parkeerplaatsen voor auto’s omvat. Binnen die definitie vallen ook parkeergarages binnen het gebouw of een parkeergarage grenzend aan het gebouw. Het begrip “grenzend” wordt als volgt omschreven:

1 . Er is een fysieke of technische verbinding tussen de parking en het gebouw,

2.  De parking wordt uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt door de bewoners van het gebouw,

3.  De parking en het gebouw zijn eigendom van dezelfde houder van zakelijke rechten.

Aan deze eisen moet worden voldaan:

– Indien het gaat om residentiële gebouwen (huizen, appartementen, enz) moet voor elke parkeerplaats aansluitingsinfrastructuur voorzien worden. Met dit laatste wordt bedoeld: alle technische voorzieningen die nodig zijn (voorbedrading, kabelgoten, buizen, enz.) om de installatie van oplaadstations op een later tijdstip mogelijk te maken.

– Indien het een niet-residentieel gebouw (kantoor, winkel, industrie, enz.) betreft en/of bestemd is voor collectieve huisvesting (rusthuizen, internaten, enz.) dan is één oplaadpunt alsook de aansluitingsinfrastructuur voor 1 parkeerplaats op 5 verplicht.

– Indien het een gemengd gebouw betreft, d.w.z. met zowel woon- als niet-residentiële gedeelten, dan zal de hoofdbestemming van het gebouw uitsluitsel geven over welk van de twee bovenstaande regelgevingen van toepassing is.

^ Terug naar boven ^

En Brussel?

Brussel vaart zijn eigen koers en heeft de ambitie om tegen 2035 niet minder dan 11.000 laadpalen op zijn grondgebied te hebben. Die laadpalen zullen echter niet allemaal op de openbare weg worden geïnstalleerd: ook buiten de straten komen er laadpalen die voor iedereen toegankelijk zullen zijn (bijvoorbeeld op openbare parkeerterreinen of parkeerterreinen van supermarkten). Wat dat concreet betekent voor gebouwen, was op het moment dat we dit artikel schreven nog niet bekend. Van zodra we meer informatie hebben, leest u het op FLEET.be.

^ Terug naar boven ^

Het bericht Laadinfrastructuur in gebouwen: nieuw wettelijk kader verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *