Mobia: krachtenbundeling van Febiac, Traxio en Renta

Mobiliteitsorganisaties Febiac, Renta en Traxio gaan op 14 februari 2021 een samenwerkingsverband aan onder de naam ‘Mobia’. Deze koepelstructuur zal de drie federaties toelaten om gezamenlijke standpunten te ontwikkelen, te communiceren en te verdedigen, en om een ruimere dienstverlening te ontwikkelen voor de leden van elk van de drie organisaties.

Mobia is geen fusie, maar een overkoepelende structuur die de 3 federaties toelaat om nauwer samen te werken voor alle gemeenschappelijke thema’s. Elk van de drie stichtende federaties behoudt naast Mobia dus nog zijn eigenheid en eigen organisatie.

Mobia wil door de gebundelde krachten en knowhow van Febiac, Renta en Traxio extra toegevoegde waarde creëren voor de respectievelijke leden, hun klanten, en voor de samenleving in het algemeen. Mobia is daarnaast ook – voor wat betreft de gemeenschappelijke belangen van de drie federaties – de spreekbuis naar alle externe partijen.

Stefan Delaet, voorzitter van Renta, zal de eerste 2 jaar het voorzitterschap van Mobia waarnemen. Philippe Dehennin en Didier Perwez, respectievelijk voorzitter van Febiac en Traxio, zijn ondervoorzitters. Het dagelijks bestuur is in handen van François-Xavier Dubois. Luc De Moor treedt op als moderator. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 9 bestuurders, 3 van elk stichtend lid. Het voorzitterschap wisselt elke 2 jaar tussen de 3 federaties. De werkingsmiddelen komen van de 3 stichtende federaties.

Gebundelde krachten

De drie sectorfederaties kwamen de afgelopen jaren al regelmatig naar buiten als een front betreffende topics die de automobiel- en mobiliteitssector aanbelangen. De krachtenbundeling onder één entiteit is dan ook een logische volgende stap.

François-Xavier Dubois: “Mobia zal evolueren naar een krachtig centraal platform voor onder andere de analyse van data en de evolutie van de mobiliteit. We zullen ook een visie vormen over voor een duurzamere mobiliteitsfiscaliteit, die aangepast is aan de noden van de tijd.”

Stefan Delaet: “Mobia zal ook de maatschappelijke en technische evoluties op de voet volgen en erop inspelen. Zo vervaagt bijvoorbeeld de relatie tussen ‘het mobiliteitsproduct’ en ‘de mobiliteitsdienst’. Binnen Mobia gaan we daarom een cel ‘Smart Mobility’ oprichten waarbinnen we sterk op die tendens zullen inspelen, het maatschappelijk draagvlak mee helpen vormgeven en de best mogelijke voorbereiding en diensten verlenen aan onze leden. Ook de aandacht voor duurzaamheid zal als een rode draad doorheen al onze projecten lopen.”

Gemeenschappelijke domeinen

Mobia zal de krachten van de drie federaties bundelen voor verschillende domeinen waar Febiac, Renta en Traxio in het verleden al hebben samengewerkt, zoals bijvoorbeeld communicatie en vorming.Na verloop van tijd zullen – in functie van maatschappelijke evoluties en de specifieke verwachtingen van de respectievelijke leden -nog andere activiteitendomeinen worden ontwikkeld. Ook de Verzoeningscommisie AUTOMOTO die Febiacen Traxio samen hebben opgezet, valt nu onder Mobia. Bij de nieuwe organisatie hoort ook een website, die vindt u hier: mobia.be.

Het bericht Mobia: krachtenbundeling van Febiac, Traxio en Renta verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *