Studie Deloitte : “Interesse in elektrische wagens neemt toe bij Belgische consument”

29% van de Belgische consumenten wil in hun nieuwe wagen een hybride elektrische motor en 9% kiest voor een volledig elektrisch aangedreven wagen. Belgische consumenten blijven echter bezorgd over geconnecteerde en zelfrijdende wagens volgens de Deloitte Global Automotive Consumer Study 2020. De belangrijkste conclusies in vier punten.

1. Elektrificatie van het wagenpark

Traditionele
diesel- en benzinewagens beginnen plaats te maken voor hybride elektrische
wagens (hybrid electric vehicles of HEV) en volledig elektrisch aangedreven
wagens (battery-powered electric vehicles of BEV). In België daalde de
interesse in diesel/benzine van 64% in 2018 naar 52% in 2020, terwijl de
interesse in HEV steeg van 23% in 2018 naar 29% in 2020. De interesse in
volledig elektrisch aangedreven wagens bedraagt 9%.

De
meeste consumenten vinden dat een volledig elektrisch aangedreven auto een bereik
van meer dan 320 km moet hebben. Jongeren kunnen zich echter beter vinden in
een geringer bereik dan oudere generaties. Verder zijn Belgische consumenten
bereid om maximaal één uur te wachten tot hun BEV weer volledig is opgeladen.
Slechts 14% van de Belgische consumenten verwacht een batterij te kunnen
opladen in 10 minuten.

38%
van de Belgische consumenten die van plan zijn een elektrische wagen aan te
kopen, citeerde lagere emissies en gebruikskosten als de hoofdredenen voor hun
plannen. Het bereik en gebrek aan laadinfrastructuur blijven de grootste
bezorgdheden.

2. Multimodaliteit nog niet ingeburgerd

Een betere toegang tot het openbaar vervoer wordt gezien als de beste manier om files in het verkeer op te lossen. Tegelijkertijd blijft het concept van de combinatie van verschillende vervoersmiddelen in het kader van één traject nog grotendeels occasioneel gedrag.

Slechts een kwart van de consumenten (25%) maakt wekelijks multimodale reizen, terwijl 50% zelden gebruikmaakt van multimodaal transport.

3. Connectiviteit en gegevensbeveiliging

Als het gaat om de voordelen van meer connectiviteit in wagens, zijn consumenten verdeeld over de vraag of dat al dan niet de moeite is.

Nagenoeg
de helft van de Belgische consumenten maakt zich zorgen over apps die data
verspreiden en de verzameling van biometrische gegevens (bv. hartslag) in
geconnecteerde wagens. Ze zijn eerder voorstander van het delen van
sensorgegevens over de mechanische status van de wagen.

Hoewel
traditionele autofabrikanten (original equipment manufacturers of OEM’s) een
duidelijk voordeel lijken te hebben als het gaat om het creëren van vertrouwen,
wil 20% van de consumenten niet dat iemand de data beheert die worden
gegenereerd door hun auto.

Verder is het
merendeel van de Belgische consumenten bereid om niet meer dan €1.200 te
betalen voor connectiviteit. Daarbij komt dat een zorgwekkend aantal
consumenten (30 tot 49% naargelang de geconnecteerde technologie) niet bereid
is om extra te betalen voor een wagen met geavanceerde
connectiviteitstechnologieën, zelfs als de veiligheid erdoor wordt vergroot.

4. Interesse in autonome voertuigen neemt af

Wat betreft de veiligheid van autonome voertuigen, is de perceptie van de consument nauwelijks veranderd in vergelijking met vorig jaar. In sommige landen is er zelfs minder vertrouwen.

Zo is in India het percentage van consumenten die het ermee eens zijn dat zelfrijdende wagens niet veilig zullen zijn, gestegen van 47% in 2018 naar 58% in 2020. In China steeg dit percentage van 26% in 2018 naar 35% in 2020. In België meent 50% van de consumenten dat zelfrijdende wagens niet veilig zullen zijn ten opzichte van 43% in 2019. Er is ook een groeiende vraag naar overheidstoezicht wat betreft zelfrijdende technologieën (57% in 2020 vergeleken met 42% in 2017) en ook merkvertrouwen blijft erg belangrijk.

Het consumentenvertrouwen is nu bijna gelijkmatig verdeeld tussen traditionele autofabrikanten, traditionele technologiebedrijven en nieuwe specialisten in zelfrijdende wagens, wat laat vermoeden dat tot dusver niemand erin is geslaagd om met een echt overtuigend voorstel voor de dag te komen.

Eric Desomer, Automotive Leader voor Deloitte België: “Technologieën op het vlak van alternatieve aandrijfsystemen lijken te evolueren tot op een punt waarop ze enkele van de bezwaren hebben weerlegd die we in het voorbije decennium hebben vastgesteld.”

“Maar om de acceptatie van geavanceerde autotechnologieën door de consument te stimuleren, heeft het ecosysteem van de autosector nog veel werk voor de boeg. Ze moeten elektrische wagens even makkelijk en handig maken als verbrandingsmotoren, hun kostprijs verlagen en bepalen wie de laadinfrastructuur moet bouwen en betalen.”

“Ondanks het feit dat de Belgen in toenemende mate voorstanders zijn van elektrische wagens, nopen hun bekommernissen omtrent geconnecteerde en zelfrijdende wagens de Belgische autosector tot extra inspanningen om de verdere acceptatie van geavanceerde autotechnologieën in de hand te werken. De inachtneming van de bezorgdheden van de consumenten bij het vastleggen van investeringen op lange termijn kan het verschil betekenen tussen falen en succes boeken”, besluit Eric Desomer.

Het bericht Studie Deloitte : “Interesse in elektrische wagens neemt toe bij Belgische consument” verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *