BTW-aftrek voor wagens: fiscus bevestigt “versoepeling”

Zoals wij in januari jl. berichtten, heeft Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de wens geuit om de voorwaarden die betrekking hebben op de BTW-aftrek van auto’s voor gemengd gebruik (professioneel en privé) voor het kalenderjaar 2020 enigszins te versoepelen. De FOD Financiën bevestigt nu dat deze praktijk wordt toegelaten.

Om het beroepsgebruik te bepalen van de voertuigen (en bijgevolg de omvang van het recht op aftrek van de btw op de uitgaven met betrekking tot die voertuigen), bestaan er drie berekeningsmethoden:

  • Methode 1: de btw-plichtige houdt een dagelijkse rittenadministratie bij.
  • Methode 2 ‘semi-forfaitair’: het beroepsgebruik wordt berekend op basis van een specifieke formule die door de FOD Financiën werd uitgewerkt, waarbij het % privégebruik = ((afstand woon-werk x 2 x 200 + 6.000) / totale afstand) x 100. Het % beroepsgebruik is dan gelijk aan 100 % – het % privégebruik.
  • Methode 3 ‘forfaitair’: het beroepsgebruik wordt forfaitair vastgesteld op 35 %.

Aanpassing voor kalenderjaar 2020

Door de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de lockdown en het telewerk wordt de formule in de ‘semi-forfaitaire’ berekeningsmethode 2 scheefgetrokken.

Daarom staat minister van Financiën Vincent Van Peteghem de btw-plichtigen die gewoonlijk de berekeningsmethode 2 gebruiken, toe om hun recht op aftrek uit te oefenen via het algemene forfait van 35 % (= methode 3 ‘forfaitair’). De betreffende btw-plichtigen mogen, als ze dat wensen, de ‘semi-forfaitaire’ methode 2 en de ‘forfaitaire’ methode 3 combineren, ondanks dat hierop een verbod staat.

De andere toepassingsvoorwaarden voor de methoden 2 en 3 blijven behouden. Die maatregelen gelden alleen voor kalenderjaar 2020.

Vanaf kalenderjaar 2021

Vanaf kalenderjaar 2021 kunnen de betreffende btw-plichtigen opnieuw de ‘semi-forfaitaire’ methode 2 gebruiken. Ze hoeven dus geen rekening te houden met de verplichting om gedurende minstens vier kalenderjaren gebruik te maken van het algemene forfait van 35 %.

Het bericht BTW-aftrek voor wagens: fiscus bevestigt “versoepeling” verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *