Energietransitie: Arval en ClimateSeed lanceren een wereldwijd partnership

Arval en ClimateSeed bundelen hun krachten in een wereldwijd milieu-partnership. Met dit partnership vervolledigt Arval haar aanbod waarmee ze klanten wil bijstaan gedurende het hele traject naar koolstofvrije activiteiten. Ook maakt dit klimaatbijdragen via CO2-verminderingsprojecten mogelijk voor klanten die al een decarbonisatieproces hebben lopen op bedrijfs- of wagenparkniveau.

Sinds 2018 ondersteunt Arval haar klanten bij hun energietransitie via de SMaRT-aanpak (Sustainable Mobility and Responsibility Targets). Wanneer deze methodologie wordt toegepast, blijven klanten echter soms nog zitten met residuele CO2-uitstoot die ze niet op korte termijn krijgen weggewerkt. Deelname aan CO2-verminderingsprojecten wordt dan cruciaal. Hiertoe behoren bosbehoud, herbebossing, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, gemeenschapsprojecten en water- en afvalbeheer.

ClimateSeed is de eerste sociale onderneming die gelanceerd werd in samenwerking met het team van professor Yunus, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Het is een dochteronderneming van de BNP Paribas Group, en herinvesteert alle winst in milieuprojecten. Het aanbod van ClimateSeed vormt dus een aanvulling op de SMaRT-aanpak van Arval. Boven op de oplossing van meten en verminderen, kan men bijdragen aan CO2-verminderingsprojecten met grote sociale en milieueffecten.

5 stappen

Het partnership tussen beide ondernemingen bestaat uit vijf stappen:

  1. Met de SMaRT-aanpak kunnen de Arval Consulting-teams een CO2-uitstootverminderingsplan opstellen voor het wagenpark van hun klanten.
  2. De Arval Consulting-teams berekenen dan de nieuwe CO2-voetafdruk.
  3. Om mogelijke resterende CO2-uitstoot te compenseren, krijgen klanten gratis toegang tot het ClimateSeed-platform.
  4. Via dat platform kunnen ze gecertificeerde CO2-verminderingsprojecten selecteren om aan bij te dragen, waarna ze een certificaat ontvangen voor de ondersteunde projecten.
  5. Klanten krijgen ook een toolkit voor externe en interne communicatie over de acties die ze hebben ondernomen.

Het bericht Energietransitie: Arval en ClimateSeed lanceren een wereldwijd partnership verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *