Naar een kilometerheffing op de ring van Brussel?

Alsof de stadstol in Brussel nog niet voor genoeg beroering zorgt, is er nu ook al sprake van een kilometerheffing op de Brusselse ring. Dat zou een alternatief moeten zijn voor de uitbreiding van de ring.

De kwestie van de uitbreiding van de Brusselse ring was dinsdag het onderwerp van discussie in de commissie mobiliteit van het Brussels Parlement. De Brusselse regering is er tegen, maar ziet in een intelligente kilometerheffing wel een alternatief om de congestie op de Ring aan te pakken.

In de commissie mobiliteit van het Brussels Parlement heeft Christophe De Beukelaer (cdH) zijn bezorgdheid geuit over de uitbreiding van de Ring.

“Vlaanderen gaat gestaag verder met de uitbreiding of de ontwikkeling van de Ring. Vlaanderen positioneert zijn pionnen, zoals blijkt uit de recente presentatie van de conclusies van het milieueffectrapport, terwijl Brussel een toeschouwer blijft”.

(…) “Het is ook grappig om te zien dat het Good Move-plan voorziet in een daling van het verkeer binnen Brussel, maar een toename van 18 % van het verkeer op de Ring, die al overvol is tijdens de spitsuren, met een gemiddelde snelheid van minder dan 30 km/u op sommige trajecten. Ik vrees dat we over enkele jaren, wegens een zekere immobiliteit in Brussel en de druk op de Ring door met name Good Move, veroordeeld zullen zijn tot de verbreding van de Ring en de eerste spadesteken van het Vlaamse Gewest”.

Tegen een uitbreiding als zodanig

De Brusselse minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt (Groen), heeft uiteraard gereageerd:

“We willen dat de gewesten het eens worden over gemeenschappelijke doelstellingen voor de ontwikkeling van de Ring door gezamenlijk voorstudies uit te voeren. De Brusselse regering is echter tegen de uitbreiding van de Ring als zodanig”.

(…) “Ik wijs er ook op dat het Good Move-plan niet zal leiden tot een toename van het verkeer op de Ring met 18 % tegen 2030. Anderzijds zal dit , bij ongewijzigd beleid, wel in deze grootteorde zijn. De belangrijkste doelstelling van het Good Move-plan is het verminderen van het verkeer op de wegen binnen de regionale grenzen.

“Een kilometerheffing ingevoerd door Vlaanderen”

De minister van Groen legt ook de link met de Brusselse tolheffing,Smart Move :

“De kilometerheffing ligt momenteel op de onderhandelingstafel. In het huidige model is Smart Move niet van toepassing op de Ring, maar een kilometerheffing die we samen met de Vlaamse regering in een ruimere regio rond Brussel invoeren, zou zeker kunnen bijdragen tot het wegwerken van de files.

We vinden het belangrijk om in ieder geval de theoretische modellen te bestuderen. Dat stond ook zo in de oorspronkelijke startnota met de titel ‘Werken aan de Ring’, maar uit latere publicaties zijn ze verdwenen. Het zou de moeite lonen om daarnaar nu al onderzoek te doen zodat we sneller vooruit kunnen, want ook in Vlaanderen is er een draagvlak voor een kilometerheffing.”

Het bericht Naar een kilometerheffing op de ring van Brussel? verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *