Volledig elektrisch bedrijfswagenpark levert uitstootbesparing van 8 tot 15% op

Woensdag werd er in de commissie klimaat van het federaal parlement een hoorzitting gehouden over twee wetsvoorstellen om alle bedrijfswagens emissievrij te maken. Daar waren ook enkele belangengroepen uitgenodigd, zoals sectorfederaties Febiac en Renta … maar ook de Bond Beter Leefmilieu. Zij berekenden wat deze maatregelen naar uitstoot toe zouden betekenen.

Het debat rond de wetsvoorstellen die Open VLD en CD&V enige tijd geleden neerlegden, leverde interessant cijfermateriaal op. BBL ging immers ten rade bij Transport & Mobility Leuven (TML) om de gevolgen van deze wetsvoorstellen te bekijken.

Zo ging TML na wat het effect is op de emissies van de Belgische sector transport (wagens, vrachtwagens, binnenvaart enzovoort) als de emissievrije bedrijfswagens na afschrijving respectievelijk niet of wel in het Belgische private wagenpark terechtkomen. De indicatieve doorrekening leert dat als alle bedrijfswagens vanaf 2023 emissievrij zijn, de uitstoot van de sector transport tegen 2030 bijkomend met 8 tot 15 procent zal dalen.

Impact Open VLD vs CD&V

Dat maakt de BBL sterk met onderstaande grafieken. Daaruit blijkt dat het reeds goedgekeurd Europees beleid de emissies van de sector transport zou laten dalen naar 89,7 procent in 2030. Alle bedrijfswagens emissievrij in 2027 (plan Open VLD) met spillover naar het particuliere park vergroot die daling naar 77,5 procent in 2030 van de 2020-emissies. Bedrijfswagens emissievrij maken tegen 2023 (plan CD&V) zorgt voor een daling naar 74,4 procent van de 2020 emissies.

(C) Bond Beter Leefmilieu

Voor de organisatie moet het trouwens niet bij een elektrificatie van het bedrijfswagenpark blijven. Bond Beter Leefmilieu pleit tevens voor de uitfasering van verloning met wagens tegen 2030, het onmiddellijk stoppen van de verloning met brandstof en het snel emissievrij maken van het bedrijfswagenpark dat ook uit dienstwagens bestaat.

Het bericht Volledig elektrisch bedrijfswagenpark levert uitstootbesparing van 8 tot 15% op verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *