Volkswagen Group, Pon Holdings en Attestor Capital kopen Europcar Mobility Group

Green Mobility Holding, een onderneming die is opgericht door het consortium van de Volkswagen Group, Attestor Capital LLP (reeds aandeelhouder van Europcar en eigenaar van de luchtvaartmaatschappij Condor) en Pon Holdings BV (importeur van VW-merken in Nederland en de Verenigde Staten), en Europcar Mobility Group hebben een overeenkomst gesloten ter ondersteuning van een overnamebod op Europcar Mobility Group

Dit overnamebod, tegen 0,50 euro per aandeel, zou de verhuurmaatschappij op ongeveer 2,9 miljard euro waarderen en zou tussen eind 2021 en begin 2022 afgerond moeten zijn.

Volkswagen was aandeelhouder van Europcar tot 2006, toen de autofabrikant besloot het autoverhuurbedrijf voor 3,32 miljard euro te verkopen aan het Franse Eurazeo. Als langdurige zakenpartner van Europcar wil Volkswagen – met de steun van de in Londen gevestigde vermogensbeheerder Attestor Limited en de Nederlandse aanbieder van mobiliteitsdiensten Pon Holdings BV – de transformatie van Europcar Mobility Group voortzetten, om haar aanbod op het gebied van mobiliteitsoplossingen uit te breiden door gebruik te maken van haar fysieke en digitale platformen. Dit zal helpen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klanten in een veranderende markt, met een groeiende vraag naar nieuwe en innovatieve mobiliteitsoplossingen op aanvraag, zoals abonnements- en deelmodellen.

Wat de werkgelegenheid betreft, verklaarde het Consortium dat het bod naar verwachting geen significante gevolgen zal hebben voor de huidige personeelsbeleidsprincipes van Europcar Mobility Group en bevestigde het zijn steun voor het huidige personeels- en arbeidsbeleid van de onderneming.

Het bericht Volkswagen Group, Pon Holdings en Attestor Capital kopen Europcar Mobility Group verscheen eerst op FLEET.be.

De meest populaire bedrijfswagens van 2021 zijn…

In de eerste helft van 2021 werden in de B2B-sector 125.628 nieuwe auto’s geregistreerd, een stijging van meer dan 22% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2020. Dit blijkt uit cijfers van de analisten van JATO. Maar welke merken en modellen genieten de voorkeur van de Belgische bedrijven?

De merken

Drie premiummerken staan op het B2B-podium:

 1. BMW (17.735 eenheden)
 2. Mercedes-Benz (12.548)
 3. Audi (11.981)

Volkswagen (11.894 exemplaren) en Peugeot (10.010) sluiten de top 5.

De modellen

Hoewel BMW drie modellen in de top vijf heeft, is de absolute nummer één sinds januari niet veranderd. Het is de Volvo XC40, die het favoriete model is van de Belgen (ook bij de particulieren).

Het bericht De meest populaire bedrijfswagens van 2021 zijn… verscheen eerst op FLEET.be.

Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de Belgische bestuurders (Touring)

Uit een nieuw onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring (door studiebureau Indiville bij 2.000 Belgen, leden en niet-leden van Touring) blijkt dat bijna 67% van de Belgen niet wil betalen voor het gebruik van hun voertuig in plaats van voor de aanschaf en het bezit ervan via de huidige belastingen. Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de voertuigbestuurders. Op voorwaarde dat de bestaande belastingen op de schop gaan. Een aparte stadstol die enkel geldt op een afgebakende stadsgebied zoals Brussel is dan weer onaanvaardbaar voor 66% van de automobilisten. Veel Belgen wantrouwen de overheid als het gaat om autofiscaliteit en zien de auto als de melkkoe van de staat.

Stadstol

Een meerderheid van de Belgen ziet een stadstol niet zitten. “Zelfs in Brussel is een meerderheid van 57% tegen. In Wallonië gaat het om 72% en in Vlaanderen om 65%. Het is dus zeker geen populaire maatregel”. Maar wat zouden de mensen dan doen wanneer de overheid dit toch zou invoeren?

• 55% zou de stad minder bezoeken (Vlaanderen 59%, Wallonië 52% en Brussel 34%)

• 33% zou een alternatieve verplaatsingsvorm zoeken

• 25% zou gewoon betalen bij gebrek aan andere opties

• 15% zou werk zoeken buiten de stad

• en slechts 3% zou overwegen om naar de stad te verhuizen

Personen die gewoonlijk het openbaar vervoer of de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer duiden vaker aan alternatieve vervoermiddelen te zullen inschakelen bij het invoeren van een stadstol. 

Kilometerheffing

Wanneer we spreken van een (slimme) kilometerheffing waarbij men betaalt per gereden kilometer mogelijks in combinatie met verschillende tarieven afhankelijk van locatie (welk type weg) en tijd (tijdens of buiten de spits) zien we een meer genuanceerde mening. “Dan gaat een kleine meerderheid van 57% wel akkoord met de invoering. Echter, er zijn grote verschillen tussen de gewesten: Vlaanderen 61%, Wallonië 49% en Brussel 44%”.

 • Voor 51% van de Belgen die pro zijn, moet dat zeker samengaan met het schrappen van de andere bestaande belastingen op autoaanschaf en bezit.
 • Mensen die meer kilometers per jaar afleggen staan meer weigerachtig tegenover rekeningrijden.
 • Verder valt het op dat een meerderheid van 64% van de Belgen een vorm van kilometerheffing niet ziet als oplossing voor de files.
 • Bij een eventuele invoering ervan wil 66% dat dit federaal gebeurt en dus niet per gewest.

Hoe zouden voertuigbestuurders zich aanpassen bij de invoering van een kilometerheffing (meerdere antwoorden mogelijk)?

               • 41% zou betalen bij gebrek aan andere opties

               • 26% zou zich via andere (goedkopere) wegen verplaatsen

               • een kwart zou minder met de auto rijden

               • 25% zou zich op een ander tijdstip verplaatsen (spitsmijden)

               • 20% zou een alternatief vervoermiddel zoeken

Voor Touring kan er enkel sprake zijn over de invoering van een intelligente kilometerheffing wanneer deze geldt in alle gewesten. Het mag ook niet gaan over een bijkomende belasting voor de consument: de eindfactuur aan autobelastingen mag niet hoger.

“Daarom zullen de verkeersbelasting en alle  belastingen op in verkeerstelling, op rijbewijs, op verzekeringen én op brandstof moeten worden herzien. Reducties zullen noodzakelijk zijn voor verplaatsingen die enkel met de auto kunnen en waarvoor geen redelijke alternatieven bestaan. Deze alternatieven moeten ook gerealiseerd zijn voor de eventuele invoering van een slimme kilometerheffing. Denk aan het optimaliseren van openbaar vervoer, het doortrekken van metrolijnen tot buiten de steden en het creëren van overstapparkings. Maar ook aan flankerende maatregelen als de invoering van het mobiliteitsbudget, het belonen van verplaatsingen buiten de spitsuren of fiscale tegemoetkomingen voor werknemers die carpoolen, autodelen of thuiswerken. Verder kunnen een beter verkeersmanagement, het invoeren van slimme verkeerslichten, de verbetering van de verkeersdoorstroming, het wegwerken van knelpunten en het realiseren van missing links in het wegennet files terugdringen.”

Voor Touring is de invoering van een eventuele kilometerheffing onlosmakelijk verbonden met het realiseren van alternatieven voor de weggebruiker. Die moet steeds de manier waarop én het tijdstip kunnen bepalen dat hem of haar het beste uitkomt. “Die fundamentele keuzevrijheid wil Touring blijven beschermen”.

Een stadstol kan niet voor Touring, zeker niet wanneer ze niet wordt gecompenseerd voor wie van buiten de stad komt werken, recreëren en consumeren. Al bij al heeft de overheid nog heel wat werk om tot een draagvlak te komen, zegt Touring, die het wantrouwen van de Belgen deelt wanneer het over autofiscaliteit gaat.

Het bericht Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de Belgische bestuurders (Touring) verscheen eerst op FLEET.be.

3 werknemers op 10 willen (nog) geen elektrische bedrijfswagen

Uit een studie van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap, blijkt dat 3 op 10 werknemers (31%) geen elektrische bedrijfswagen willen. 4 op de 10 werknemers (42%) zouden onder bepaalde voorwaarden wel bereid zijn om de overstap te wagen. Wanneer naar een reden gevraagd wordt geeft 48% van deze werknemers aan dat elektrische voertuigen (nog) niet voldoen aan hun professionele behoeften omdat ze bijvoorbeeld geregeld lange afstanden moeten rijden. Ruim één op de vijf werknemers (22%) denkt ook dat elektrische auto’s nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

In mei 2021 besliste de Belgische federale regering dat vanaf 2026 geen belastingvoordelen meer worden toegekend aan bedrijven die hun werknemers bedrijfswagens aanbieden die op diesel of benzine rijden. Vanaf dat jaar komen alleen nog elektrische bedrijfswagens in aanmerking voor belastingvoordelen. Dit besluit werd door sommigen toegejuicht en door andere bekritiseerd, maar ook werknemers reageren nu gemengd.

Uit cijfers van Securex blijkt dat momenteel ruim 16% van de werknemers een bedrijfswagen heeft. Slechts 17% van hen heeft een elektrische wagen, 18% rijdt hybride. Een zeer groot deel van de werknemers zullen door het recente besluit moeten wennen aan een nieuw type voertuig.

“Benzine- en dieselauto’s vervangen door elektrische auto’s zal niet verplicht worden voor bedrijven, maar aangezien de belastingaftrek voor dit soort voertuigen vanaf 2026 zal verdwijnen, valt de komende 5 jaar een massale aanpassing te verwachten. Voor de werkgever is de grootste hindernis van de elektrificatie de kostprijs, en vijf jaar is een erg korte termijn. Wat zal de impact zijn op de bedrijfsbudgetten voor bedrijfswagens? Zullen bedrijven hun beleid inzake de toewijzing van bedrijfswagens moeten herzien? Autoconstructeurs en leasebedrijven kunnen onze werkgevers hierbij helpen door snel duidelijkheid te geven over een voldoende groot en evenwaardig aanbod”, zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Sommige werknemers zijn nog steeds huiverig om van type wagen te veranderen. Van de werknemers die op dit moment met een bedrijfswaten op diesel of benzine rijdt, is slechts 27% bereid om vandaag voor een elektrische auto te kiezen, 31% ziet dat nog niet zitten. Er is geen verschil waar te nemen tussen de regio’s en de genders van de respondenten. Wanneer respondenten gevraagd werden om aan te geven waarom ze (nog) niet willen overschakelen, geeft 48% aan dat elektrisch rijden nog niet past bij hun professionele behoeften (lange afstanden rijden, type voertuig, enzovoort). Voor 41% voldoet een elektrische wagen niet aan de vereisten voor het persoonlijk gebruik. Eén op de vijf werknemers (22%) vreest voor de betrouwbaarheid van elektrische wagens.

Een elektrische bedrijfswagen? Ja, maar …

Er zijn heel wat voordelen om voor een elektrische bedrijfswagen te kiezen, niet in het minst op het vlak van milieu, maar de overstap vraagt ook aanpassingsvermogen van werknemers. Een groot deel van de werknemers die met een conventionele wagen van de werkgever rijden (42%) is niettemin bereid om over te stappen op elektrische aandrijving, maar wel onder bepaalde specifieke voorwaarden.

De meest voorkomende bezorgdheden zijn infrastructuur en rijbereik. 51% van de werknemers die bereid zijn onder bepaalde voorwaarden elektrisch te gaan rijden, wil de garantie dat er voldoende oplaadpunten zijn en 62% wil dat de auto voldoende actieradius heeft. Voor bijna de helft van hen (46%) moet het nieuwe type voertuig absoluut voldoen aan hun behoeften.

De impact op de portemonnee blijft een belangrijk element voor 25% van de werknemers: zij willen voor een dergelijke auto een economisch voordeel. 31% van de werknemers willen zeker zijn dat de elektrische auto voor hen niet meer zal kosten dan een alternatief op benzine of diesel. 15% van de werknemers die een elektrische auto zouden aanvaarden onder voorwaarden, zouden bij gelegenheid ook graag een grotere auto willen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan. Slechts 17% van de werknemers stelt zich vragen bij het werkelijke milieueffect van een elektrische omschakeling, en willen ook op dit gebied garanties hebben.

“We stellen vast dat de voorwaarden die werknemers stellen om elektrisch te beginnen rijden hoofdzakelijk voortvloeien uit het feit dat ze niet voldoende geïnformeerd zijn over de elektrische auto en de bestaande infrastructuur errond. Een duidelijk werkpunt voor de regering dus. Voor werknemers is het grootste obstakel duidelijk het feit dat de infrastructuur in ons land (voldoende en snelle laadstations, thuis en op het werk laden, enzovoort) hen nog niet voldoende vertrouwen geeft in elektrisch rijden. De overheid moet een versnelling hoger schakelen om werknemers aan te moedigen om mee de omschakeling naar elektrisch te maken”, besluit Heidi Verlinden van Securex.

Het bericht 3 werknemers op 10 willen (nog) geen elektrische bedrijfswagen verscheen eerst op FLEET.be.

D’Ieteren Automotive helpt de slachtoffers van de overstromingen

De directie en het personeel van D’Ieteren Automotive betuigen hun steun en medeleven aan alle personen die getroffen zijn door het noodweer en die de komende dagen en weken voor opruimings- en heropbouwwerken staan. Ten voordele van hen wenst de onderneming zich aan te sluiten bij de solidariteitsbeweging met twee acties, op korte en langere termijn.

In eerste plaats zal een bedrag van 100.000 euro worden overgemaakt aan het Rode Kruis dat de noodhulp aan de slachtoffers lokaal coördineert.

Verder worden intern regelingen getroffen, zodat vrijwilligers onder het personeel tijd kunnen vrijmaken om ter plaatse te gaan om hun familie of die van het personeel van de concessiehouders bij te staan, al naargelang de behoeften en de evolutie van de situatie.

Het bericht D’Ieteren Automotive helpt de slachtoffers van de overstromingen verscheen eerst op FLEET.be.

Weg nog niet volledig vrij voor elektrische bedrijfswagen: deze horde moet nog genomen worden

Afgelopen week kon u al bij ons lezen dat de Raad van State het wetsontwerp betreffende de vergroening van het bedrijfswagenpark grotendeels goedkeurde, met slechts enkele kleine adviezen. Daarmee is de kous echter nog niet af. Pas ten vroegste in oktober zal het wetsontwerp van Minister Van Peteghem (CD&V) gestemd worden.

De Raad van State is immers niet het enige orgaan dat zijn zegje moet doen over de CO2-neutrale bedrijfswagen. Ook het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) moet nog volgen, en dat zou volgens bronnen pas in september volgen. Concreet betekent dit dat de behandeling in de commissies van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ten vroegste eind september zal gebeuren en de plenaire behandeling niet voor de maand oktober te verwachten is. Het kan ook nog later worden uiteraard. En dat zorgt op zijn beurt voor problemen.

De vertraging die het wetsontwerp nu oploopt, heeft immers gevolgen. Een aantal maatregelen, zoals bepaalde aanpassingen aan het mobiliteitsbudget en de (verhoogde) aftrekbaarheid voor laadpalen bij particulieren en bedrijven hadden oorspronkelijk immers een ingangsdatum op 1 september. Die datum is dus niet meer haalbaar. “Het is altijd mogelijk dat er retroactiviteit wordt voorzien in de wet, maar het lijkt ons verstandig ervan uit te gaan dat ook voor deze maatregelen de aanvangsdatum zal uitgesteld worden”, lezen we in een mail die Mobia rondstuurde naar aanleiding van de vertraging.

Het bericht Weg nog niet volledig vrij voor elektrische bedrijfswagen: deze horde moet nog genomen worden verscheen eerst op FLEET.be.

Jennes verdubbelt fleetafdeling

De fleetafdeling van Jennes, dealer voor Audi, Volkswagen, Skoda en Seat in de driehoek tussen Brussel, Leuven en Mechelen, verdubbelt in aantal. Dit ‘Quattro’ fleet team, verwijzend naar de befaamde vierwielaandrijving van Audi, stelt zich voor in onderstaande video.

Koen Corbeel, Group fleet manager, en Dylan Troukens, small fleet manager, komen Tom Coek en Jill Vande Wynckel versterken in hun steeds omvangrijkere activiteiten.

“Als Group Fleet Manager binnen het Jennes fleet team volg ik samen met mijn collega’s onze klanten op, zoek ik naar opportuniteiten om uw vloot te optimaliseren (praktisch en fiscaal), organiseer ik samen met het team en marketing fleetevents met als doel te informeren, de prospect nieuwe inzichten en mogelijkheden te bieden en in de gekende Jennes-stijl te ontzorgen”, vat Koen zijn nieuwe job samen.

“Als Small Fleet Manager binnen onze groep Jennes, is het mijn ambitie om u en uw bedrijf zo goed mogelijk verder te helpen voor alles m.b.t. het wagenpark”, aldus Dylan. “Dit kan gaan van onderlinge afspraken (SLA), fleet kortingen, opmaak TCO, fiscaliteit, elektrische oplossingen tot volledige begeleiding naar een nieuwe Carlist.”

Het bericht Jennes verdubbelt fleetafdeling verscheen eerst op FLEET.be.

Vacature: Project Manager Effective Media

Effective Media is een out of the box thinking media company. Koppig, eigenzinnig en met veel zin voor humor realiseren we automedia in de breedste zin van het woord. We spelen in op alle digitale media, we spelen met TV-programma’s, publiceren aantrekkelijke magazines en organiseren fantasierijke events. Al 27 jaar zijn we de trouwe mediapartner van alle autoconstructeurs, leasingmaatschappijen en alle andere spelers in het autolandschap.

Dit is te danken aan een dynamisch team van specialisten, elk op zijn terrein gaande van een ingenieuze redactie, inventieve grafici en een vernuftige videoploeg. Dat vruchtbare teamwork garandeert onze klanten originele media oplossingen die een impact hebben.

Voor ons hoofdkantoor in Zellik zijn we op zoek naar een Project Manager.

Jouw functie:

Als Project Manager van effective media ben je verantwoordelijk voor het uitwerken en coördineren van alle mediaprojecten van A tot Z.

 1. Je vertaalt de verschillende productieprocedures naar een concreet plan van aanpak (offline + online). Hiervoor werk je nauw samen met de Redactie, de Creative Director, het Video Team en Events Team.
 2. Je staat in voor de opstart, opvolging en finalisatie van verschillende mediaprojecten, en dit binnen de vooropgestelde deadlines en budget.
 3. Elk project voorzie je van een duidelijk marketingplan: van de opmaak van een mediaplan tot de uitwerking voor de verschillende kanalen (offline & online).
 4. Je stuurt depre-productie, jeorganiseert draaidagen en begeleidt het totale proces van de TV-programma’s. Je zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit om de projecten succesvol te maken. 
 5. Je speurt actief mee naar extra opportuniteiten, mogelijke verbeteringen en nieuwe ideeën.

Jouw profiel

 1. Je hebt met minimum 4 jaar relevante ervaring als Projectmanager in de mediasector.
 2. Je bent tweetalig Frans – Nederlands.
 3. Hoewel je volledig autonoom kan werken, ben je een échte teamspeler die actief communiceert.
 4. Je werkt gestructureerd en kan zeer goed plannen, je bent ook flexibel genoeg om je planning om te gooien als er zich ad-hoc opportuniteiten voordoen.
 5. Je bent kritisch ingesteld en durft dingen in vraag stellen, met oog voor detail en efficiëntie.
 6. Media is voor jou meer dan een werkdomein, je wil je passie voor dit vak helemaal doorgronden. Daarnaast heb je een grote liefde voor de autowereld.

Ons aanbod:

 1. Een dynamische en uitdagende job binnen een gedreven en collegiaal team
 2. Een sterk groeiend bedrijf
 3. Een voltijds contract van onbepaalde duur
 4. Een interessant salarispakket met bedrijfswagen

Geïnteresseerd?

Stuur jouw volledig kandidatuur (CV + motivatiebrief) ter attentie van Agnes Raskin (Management Assistent),

per e-mail:agnes.raskin@effectivemedia.be

Adres: Z.1. Researchpark 20, 1731 Zellik

Het bericht Vacature: Project Manager Effective Media verscheen eerst op FLEET.be.

Raad van State keurt vergroeningsplan bedrijfswagens goed

De Raad van State ziet geen graten in het wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) over de vergroening van het bedrijfswagenpark. Er zijn enkel een paar onduidelijkheden, die de minister zal wegwerken in de volgende versie van het ontwerp.

Hier kan je alles lezen over de plannen van de regering tot 2031. Concreet komt het erop neer dat bedrijfswagens die vanaf 2026 geleased of gekocht worden enkel fiscaal voordelig zullen zijn indien ze geen CO2 uitstoten. Het fiscaal voordeel voor deze wagens daalt doorheen de tijd om in 2031 op een aftrekbaarheid van 67,5% uit te komen. Het wetsontwerp moet echter nog gestemd worden, daarvoor werd advies ingewonnen bij de Raad van State.

Twee onduidelijkheden

Slechts op twee vlakken vraagt de Raad extra verduidelijking. Enerzijds de fiscale stimulus voor bedrijven en particulieren om te voorzien in laadstations en laadpalen thuis. Daar was niet duidelijk genoeg of de garage bij de woning moet horen om van de belastingvermindering te genieten. Minister Van Peteghem verduidelijkt in zijn motivatie dat ook een garage die niet direct aan de woning grenst in aanmerking komt, voor zover de aanvrager beschikt over de gebruiksrechten ervan, als eigenaar, huurder of vruchtgebruiker.

Een tweede onduidelijkheid blijft voorlopig onopgelost… omdat de Raad van State zelf niet kan oordelen. De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens wordt tot 2026 bepaald aan de hand van de CO2-uitstoot van de motor (waardoor EV’s het minimum betalen), maar de Raad vraagt zich af of het gelijkheidsbeginsel niet geschonden wordt door die regeling op de schop te laten gaan en niet door bijvoorbeeld de productie van de batterijen in acht te nemen.

Het antwoord van Van Peteghem luidt dat de uitstoot van de wagen nu al het gebruikte fiscale criterium is. Bovendien is het enorm moeilijk om rekening te houden met de uitstoot bij de productie van de wagen, dat werd ook niet gedaan bij de productie van auto’s met een klassieke verbrandingsmotor. De Raad van State ziet het alvast niet als problematisch, maar vraagt wel een goede motivatie in de finale wet.

Gaten vullen

Bovendien zal de regering nog moeten nagaan hoe dit wetsontwerp twee gaten zal vullen. Enerzijds het gat in de ozonlaag, namelijk of en hoe dit wetsontwerp past in de doelstellingen van het het klimaatakkoord van Parijs, anderzijds het gat in de begroting. De aftrekbaarheid van de elektrische bedrijfswagen wordt al degressief naar 67,5% geleid, maar vanuit oppositiehoek klinkt de vraag hoe de regering de verloren accijnzen op benzine en diesel wil goedmaken?

Het bericht Raad van State keurt vergroeningsplan bedrijfswagens goed verscheen eerst op FLEET.be.

Joint venture Van Mossel en Devos-Capoen bevestigd door mededingsautoriteit

In april vandit jaar kondigde Van Mossel Automotive Groep reeds aan een overeenkomst te hebben bereikt met de familie Devos-Capoen omtrent een joint venture waarbij Van Mossel een belang van 50% neemt in Devos-Capoen, het familiebedrijf dat in 1988 door Johan Devos en Els Capoen werd opgericht. Deze joint venture werd nu ook bekrachtigd door de Belgische mededingingsautoriteit.

Vanaf heden zullen zij als Van Mossel Devos-Capoen door het leven gaan. Van Mossel Devos-Capoen omvat 3 Renault vestigingen in Kuurne, Roeselare en Menen, 3 Dacia vestigingen in Kortrijk, Roeselare en Menen en een Occasiecenter in Kuurne.

Strategische aanvulling

Het bedrijf van Johan Devos en Els Capoen zal gedeeltelijk in hun handen blijven en voor 50% eigendom worden van Van Mossel. 

“De constant evoluerende markt vergt veel van een organisatie” zegt Johan Devos. “Na uitgebreide gesprekken kwamen we tot de conclusie dat de samenwerking met Van Mossel onze organisatie enkel ten goede komt.” Buiten de naam, Van Mossel Devos-Capoen, verandert er weinig. Klanten kunnen nog altijd bij hun vertrouwde gezichten terecht en zullen de persoonlijke aandacht en service krijgen zoals ze het gewend waren.

Koen Claesen, CEO Van Mossel België: “Met deze joint venture voegen we met Renault en Dacia twee nieuwe merken toe die perfect passen binnen de groei ambities van Van Mossel in België. De aanwezigheid in West-Vlaanderen is voor ons een belangrijke strategische aanvulling bij de huidige dealergroepen en leasemaatschappijen. Vanaf nu kunnen we iedereen in Vlaanderen bedienen”. 

Het bericht Joint venture Van Mossel en Devos-Capoen bevestigd door mededingsautoriteit verscheen eerst op FLEET.be.