Bedrijven zoeken zelf oplossingen voor mobiliteit werknemers

Bedrijven ontwikkelen steeds vaker een eigen mobiliteitsstrategie om het hoofd te kunnen bieden aan de mobiliteitsproblematiek waarmee hun medewerkers te kampen krijgen. In samenwerking met LeasePlan en Traject nam Hudson het mobiliteitsbeleid van 112 Belgische bedrijven onder de loep, en bundelde de resultaten en aanbevelingen in het Mobiliteitsonderzoek 2019.

Mobiliteitsoplossingen op maat gevraagd

Maar liefst driekwart van de bevraagde bedrijven geeft aan dat hun personeel stress ervaart door de woon-werkverplaatsing. Organisaties voelen aan dat werknemers steeds meer belang hechten aan mobiliteitsoplossingen op maat en hopen de personeelstevredenheid te verhogen door een concreet mobiliteitsplan in te voeren. Zo is 38% van de bedrijven al intensief bezig met het mobiliteitsvraagstuk en zegt 46% ad hoc bijkomende inspanningen te doen bovenop de wettelijke verplichtingen.

Aandacht voor duurzaamheid

Opvallend is dat 82% van de bedrijven inzet op duurzame alternatieven voor hun werknemers. Hierbij focust de meerderheid op het aanmoedigen van het gebruik van de fiets (fietsenstalling, douches, fietsleasing, fietsvergoeding) en het openbaar vervoer. Ongeveer 1/3e van de bedrijven s stimuleert ook georganiseerd gemeenschappelijk vervoer door in te zetten op carpooling of het inleggen van een bedrijfsbus. Bovendien zegt ongeveer de helft van de bedrijven regelmatig interne acties te organiseren om het personeel te sensibiliseren op het vlak van mobiliteit. In een derde van de organisaties werd ook reeds een mobiliteitscoördinator aangesteld om het mobiliteitsbeleid in goede banen te leiden.

46% van de bedrijven doet inspanningen bovenop de wettelijke verplichtingen om de mobiliteit van zijn werknemers te verbeteren

Beloning als hefboom voor mobiliteitsbeleid  

Steeds meer organisaties en bedrijven vertalen hun ambities omtrent duurzame mobiliteit ook in hun beloningsplan, om hun mobiliteitsbeleid kracht bij te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door het uitrollen van een flexibel beloningsplan, waarbij de organisatie ervoor kiest om in het cafetariaplan de opties gelinkt aan duurzaamheid voordeliger te waarderen. Een andere manier om de medewerkers te stuwen in de richting van duurzaamheid, is het introduceren van het mobiliteitsbudget, dat sinds het voorjaar 2019 van kracht is. Werknemers kunnen hierdoor in sommige gevallen hun bedrijfswagen inleveren en omzetten in een jaarlijks budget, waarmee ze zelf hun vervoersmiddelen kiezen en financieren: bijvoorbeeld een “groenere” auto, in combinatie met openbaar vervoer of een deelfiets. Ruim de helft van de bevraagde organisaties geeft aan binnen de drie jaar het mobiliteitsbudget te willen introduceren. 18% geeft mee dit binnen de vijf jaar te willen doen.

Vergroening van het wagenpark

Een andere opvallende tendens is merkbaar in het wagenpark van de meeste bedrijven. Maar liefst 70 procent van de bedrijven biedt naast diesel- en benzinewagens ook alternatieven aan zoals elektrische wagens, hybride wagens, CNG- of LPG-wagens. Ongeveer de helft van de organisaties beloont een duurzame wagenkeuze zelfs door het toekennen van een financieel voordeel. Ook de CO2-uitstoot wordt bij de helft van de organisaties aangekaart en in richtlijnen gegoten. Tegen 2021 wil 1/5e van de organisaties de CO2-uitstoot terugbrengen naar 100g/km. Tegen 2024 wenst 34% zelfs over te schakelen op een volledig elektrische vloot.

Het bericht Bedrijven zoeken zelf oplossingen voor mobiliteit werknemers verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *