D’Ieteren Auto wordt apart dochterbedrijf

D’Ieteren nv kondigt haar intentie aan om haar autodistributie- en retail-activiteit, D’Ieteren Auto, onder te brengen in een dochteronderneming. D’Ieteren Auto wil eveneens overgaan tot een tweede niveau waarbij bepaalde activiteiten ondergebracht worden in dochterondernemingen.

De groep D’Ieteren is van plan
om zijn historische activiteit D’Ieteren Auto, die momenteel ondergebracht is
binnen D’Ieteren nv, onder te brengen in een dochteronderneming. Door deze
onderbrenging in een dochteronderneming zou D’Ieteren Auto binnen de groep
D’Ieteren op hetzelfde niveau komen te staan als Belron, Moleskine en D’Ieteren
Immo. D’Ieteren nv zou 100% van D’Ieteren Auto bezitten. Dit nieuwe structuur voorstel
bevestigt het verlangen van de groep D’Ieteren om D’Ieteren Auto te begeleiden
op weg naar groei en ontwikkeling door samen een langetermijnstrategie te
volgen.

Nicolas D’Ieteren, Voorzitter: “Onze auto-industrie ligt aan de basis van onze geschiedenis en onze welvaart. Zij heeft ons gemaakt tot wie we heden zijn en blijft een integraal onderdeel van wie we morgen zullen zijn. Ik heb het volste vertrouwen in de capaciteit van de teams en hun vastberadenheid om te bouwen aan een duurzame toekomst voor D’Ieteren Auto.

Tweede niveau: retail

Een tweede stap zou erin bestaan ook een deel van de retailactiviteiten van D’Ieteren Auto in dochterondernemingen onder te brengen. Het zou gaan om de D’Ieteren Car Centers in het Brusselse gewest, de Porsche Centres in Brussel en Antwerpen en EDI, het nieuwe aadaanbod voor elektrische voertuigen. De nieuwe dochterondernemingen zouden voor 100% eigendom zijn van de nieuw opgerichte dochteronderneming D’Ieteren Auto.

D’Ieteren Auto zou zo
beschikken over een flexibelere organisatie die dichter bij de klanten staat op
een markt waar de digitalisering en de nieuwe mobiliteitsoplossingen het
rechtstreekse contact met de verschillende types van klanten strategisch maken.
De oprichting van deze dochterondernemingen zou bovendien elke activiteit de
mogelijkheid moeten bieden om zich toe te spitsen op zijn eigen vakgebied en zo
zijn ontwikkeling te optimaliseren.

Denis Gorteman, CEO D’Ieteren
Auto: “We willen een onomzeilbaar toegangspunt worden voor klanten die op
zoek zijn naar automobieldiensten en nieuwe mobiliteit. Om deze ambitie waar te
maken, is het essentieel dat we kunnen rekenen op een agile organisatie die
flexibeler kan reageren op de veranderingen van de markt.

Deze nieuwe dochterondernemingen, die tegen 1 januari 2021 opgericht zouden zijn, maken momenteel het voorwerp uit van een informatie- en consultatieprocedure met de sociale partners, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Ze zouden geen gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden van de overgedragen werknemers.

Verkoop of beursgang?

De krant De Tijd schrijft dat deze reorganisatie een eerste stap is om een beursgang of verkoop van D’Ieteren auto in te leiden, maar dat wordt formeel ontkend door woordvoerder Jean-Marc Ponteville: “Integendeel, we willen groei en om dichter bij de kernactiviteiten en de klanten te staan is een aparte juridische entiteit daarvoor de beste structuur.”

Blijf natuurlijk het feit dat D’Ieteren eind 2017 een minderheidsaandeel van Belron aan de Amerikaanse private-equitygroep Clayton, Dubilier & Rice verkocht voor 650 miljoen euro. Samen met ongeveer 400 miljoen aan uitgekeerde dividenden zit D’Ieteren sindsdien op een berg cash van 1 miljard euro. Zelf een overname doen in plaats van verkopen, lijkt dan ook een realistischer scenario dan zijn belangrijkste activiteit in de vitrine zetten.

D’Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *