Europese automarkt daalt met 1% dit jaar

Erik Jonnaert – ACEA

In de marge van haar jaarlijkse algemene vergadering eind juni heeft de Europese Vereniging van Autofabrikanten (ACEA) haar prognose voor 2019 voor het aantal inschrijvingen van personenauto’s naar beneden bijgesteld tot -1%.

De oorspronkelijke prognose van ACEA, die eerder dit jaar werd gepubliceerd, ging uit van een groei tot 1% ten opzichte van 2018. ACEA verwacht nu een licht negatief resultaat voor het hele jaar 2019, met een totale autoverkoop in de EU die eind dit jaar op iets meer dan 15 miljoen stuks wordt geraamd.

“Afgezien van de onzekerheid als gevolg van Brexit en de veranderende macro-economische omstandigheden, betekent dit een natuurlijke stabilisatie van de markt”, aldus Erik Jonnaert, secretaris-generaal van ACEA. “Het groeitempo is de laatste jaren vertraagd”, aldus Erik Jonnaert. Dit is ook in overeenstemming met de neerwaartse bijstelling van de Europese Commissie voor de verwachte groei van het BBP in de EU, aangezien de verkoop van auto’s een sterke afspiegeling is van de economische groei.

13,8 miljoen jobs

ACEA heeft ook de nieuwe editie van haar Pocket Guide voor de automobielindustrie gepubliceerd, met de meest recente gegevens over werkgelegenheid, productie, registratie, innovatie, verkeersveiligheid en handelsstromen.

Zoals uit de gids blijkt, biedt de automobielsector nu werk aan 13,8 miljoen Europeanen, wat neerkomt op 6,1% van de totale werkgelegenheid in de EU. Bovendien is 11,4% van alle banen in de EU-industrie – ongeveer 3,5 miljoen – in de automobielproductie te vinden. De vijf landen met de meeste directe banen in de productiesector zijn Duitsland (870.000 banen), Frankrijk (223.000), Polen (203.000), het Verenigd Koninkrijk (186.000) en Roemenië (185.000).

Een interactieve kaart van de autofabrieken laat zien dat vorig jaar 19,2 miljoen motorvoertuigen in de Europese Unie zijn gebouwd in 229 assemblage- en productiefabrieken in 19 EU-landen.

“Deze kaart visualiseert het sterk geïntegreerde en complexe autofabricagenetwerk dat zich over het hele Europese continent uitstrekt”, aldus Jonnaert. Hoewel afgewerkte voertuigen in één land kunnen worden geassembleerd, zijn de onderdelen en componenten afkomstig uit veel verschillende EU-lidstaten.

Jonnaert: “Het spreekt voor zich dat alle extra barrières, kosten of vertragingen als gevolg van Brexit een ernstige bedreiging vormen voor de werkgelegenheid en de groei in de auto-industrie, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de EU”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *