“Verbod op diesel en benzine: onverenigbaar met de EU-wetgeving”

De Europese Unie moet de mogelijkheid bieden om de invoer van diesel- en benzinevoertuigen te verbieden. Dit is in wezen de boodschap die Denemarken, gesteund door Luxemburg, wil overbrengen. Maar voorlopig is het nog steeds in strijd met het EU-recht.

In november 2018 heeft Denemarken de Europese commissaris voor Interne Markt en Industrie, Elzbieta Bienkowska, gevraagd om toestemming te geven voor het verbod aan de lidstaten – geen paradox, geen slechte woordspeling – om diesel- en benzinevoertuigen in de handel te brengen.

De Poolse commissaris antwoordde: “Het totale verbod op het in de handel brengen, de invoer of de registratie van nieuwe benzine- en dieselauto’s in een lidstaat is niet verenigbaar met het EU-recht”.

Mevrouw Bienkowska voegde hieraan toe: “De harmonisatie van de nationale regels en gemeenschappelijke normen in de lidstaten heeft het mogelijk gemaakt dat de Europese automobielindustrie wereldwijd succes heeft geboekt. Daarom moet (her)versnippering van de interne markt door eenzijdige maatregelen worden voorkomen.”

Toch had de Europese commissaris de deur voor het Deense verzoek niet volledig gesloten: “Het Verdrag betreffende de Europese Unie staat beperkingen van het vrije verkeer van goederen alleen toe indien zij noodzakelijk zijn om de bescherming van bepaalde doelstellingen, zoals de volksgezondheid, te waarborgen en indien zij in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen (er zijn geen minder restrictieve middelen beschikbaar). Deze beoordeling moet van geval tot geval worden gemaakt.

Naar aanleiding daarvan heeft Denemarken onlangs een nota naar de Raad van Europese milieuministers gestuurd.

In deze nota, die ook door de Luxemburgse delegatie wordt gesteund, wordt het idee verdedigd dat “Europa moet overwegen om de benzine- en dieselvoertuigen geleidelijk af te schaffen teneinde de inspanningen van de Europese Unie – om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken – te ondersteunen. (….) Het is noodzakelijk mogelijke belemmeringen in kaart te brengen en weg te nemen, te zorgen voor een onderlinge aanpassing van de internemarktregels om de overgang naar een emissievrij wagenpark te vergemakkelijken, en na te gaan welke maatregelen op nationaal en Europees niveau kunnen worden genomen om de voorwaarden voor de geleidelijke afschaffing van benzine- en dieselauto’s te verbeteren.”

Het bericht “Verbod op diesel en benzine: onverenigbaar met de EU-wetgeving” verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *