Belgian Company Car Report: 10 waarheden over de bedrijfswagen in België

De resultaten van de tweede studie “Belgian Company Car Report” (BCCR) werden gepresenteerd in de marge van de Renta Happening die op donderdag 19 september plaatsvond bij Van Mossel GMAN in Antwerpen. De studie analyseert verschillende aspecten van de markt voor bedrijfswagens op basis van een enquête onder wagenparkbeheerders en gebruikers.

De 7 geboden van de fleetowner

  • 1. Het vertrouwen regeert

De vlootbeheerders zijn optimistisch over het aantal nieuwe orders dat zij de komende maanden zullen plaatsen, ondanks recente berichten over een vertraging van de economische groei.

  • 2. De fiscaliteit is niet duidelijk

De fiscaliteit van de bedrijfswagens is voor de meeste gebruikers niet erg duidelijk en zelfs wagenparkbeheerders zeggen niet alle details van de wetgeving te kennen. Tegelijkertijd zijn zij van mening dat mogelijke fiscale wijzigingen een van de grootste uitdagingen voor de toekomst vormen.

Bron: BCCR 2019
  • 3. Striktere car policies

Bedrijven lijken strenger te zijn geworden als het gaat om de toewijzing van een bedrijfsauto. 23% van de bestuurders heeft geen keuzevrijheid, vergeleken met slechts 15% in 2017. 47% zegt nog enige keuzevrijheid te hebben, tegenover 55% in ons vorige onderzoek. Het leasebudget, dat door 62% van de respondenten wordt genoemd, blijft het belangrijkste criterium bij de keuze van het voertuig.

Bron: BCCR 2019
  • 4. Investeringen in laadinfrastructuur

Bedrijven investeren veel in elektrische laadinfrastructuur. 36% van de respondenten heeft nu oplaadpunten op hun site, vergeleken met slechts 16% in 2017. Vandaag de dag zegt slechts 15% van de bedrijven dat ze er niet in willen investeren, vergeleken met 32% in 2017 en 45% in 2016.

Daarnaast bevestigt 69% van de bedrijven dat ze stappen ondernemen (of willen ondernemen) om een oplaadpunt in te richten bij hun werknemers thuis. In 2017 bedroeg dit aandeel nog maar 43%.

  • 5. Het mobiliteitsbudget weet te verleiden

Het in maart 2019 goedgekeurde mobiliteitsbudget trok 18% van de ondervraagde bedrijven aan. 43% is van plan dit in te voeren binnen een tijdsbestek dat voor de meerderheid van de respondenten (51%) tussen de één en twee jaar ligt. De geïnterviewde managers noemen (elektrische) fietsen, thuiswerk en abonnementen voor het openbaar vervoer als ideale aanvulling op de auto in het kader van hun werk.

  • 6. Geen kilometerheffing

Meer dan twee wagenparkbeheerders op de drie (70%) zijn tegen de invoering van een kilometerheffing omdat zij het oneerlijk vinden tegenover werknemers die geen andere middelen hebben om naar het werk te komen. Zij vrezen ook dat deze belasting de kosten voor de werkgever aanzienlijk zal verhogen.

Bron: BCCR 2019

Gebruikers van bedrijfsvoertuigen hebben zeer uiteenlopende meningen over de invoering van een intelligente kilometerheffing (50/50 voor en tegen). Het belangrijkste argument voor deze oplossing is de vermindering van het aantal onnodige ritten, wat de doorstroming van het verkeer zal verbeteren. Het belangrijkste argument tegen: de oneerlijkheid van deze belasting voor chauffeurs die geen alternatief hebben.

  • 7. Hoofdzakelijk salariswagens in de vloot

Volgens de antwoorden van de wagenparkbeheerders bestaat 52% van het wagenpark van het bedrijf uit “salariswagens”, auto’s die eerder als compensatie voor hun salaris dan als werkinstrument aan de werknemers worden gegeven.

En aan de kant van de bedrijfswagenbestuurders?

  • 1. Focus op elektrificatie, maar…

Binnen vier jaar verwacht 12% van de begunstigden van bedrijfswagens te kiezen voor een volledig elektrisch voertuig. Maar liefst 28% zou kiezen voor een hybride voertuig. Het aantal benzineauto’s zou constant blijven of licht afnemen (22%). Vooral diesel zou onder de elektrificatie lijden.

34% van de ondervraagde chauffeurs blijft echter aangeven dat zij in 2023 nog steeds voor diesel zouden kiezen. Fleet managers bevestigen ook dat diesel in de bedrijfswagenparken zal afnemen.

Bron: BCCR 2019

Deze trend zal zich naar verwachting tussen 2020 en 2025 verder doorzetten, zodat het aandeel van diesel verder zal dalen tot ongeveer 45%. Wees echter voorzichtig om diesel niet te vroeg te begraven, want in 2017 voorspelde ditzelfde onderzoek een aandeel diesel van minder dan 80% vanaf 2018, terwijl de managers van vandaag een percentage van 87% voorspelden. Het succes van CNG en waterstof blijft beperkt.

  • 2. De SUV op kop, de break blijft een vaste waarde

Wat de modelvoorkeur betreft, blijft de SUV, net als bij particulieren, bedrijfswagenbestuurders aantrekken, hoewel de groei in dit segment naar verwachting vanaf begin 2021 licht zal vertragen of stagneren.

De stationwagon of break blijft een constante waarde in de Belgische vloot. Andere belangrijke trends zijn een aanzienlijke daling van de voorkeur voor gezinsauto’s, kleine stadsauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen.

  • 3. Minder succes voor de tankkaart?

De overgrote meerderheid van de bestuurders van bedrijfswagens (84%) heeft een tankkaart.

Het aantal ongelimiteerde tankkaarten is sinds 2017 echter aanzienlijk gedaald, terwijl het aantal kaarten met beperkt gebruik is gestegen van 52% naar 67%.

Het aandeel van de bestuurders zonder tankkaart is zelfs verdubbeld tot 12%. Het lijkt erop dat bedrijven een rationelere en milieuvriendelijkere aanpak hanteren in hun brandstofkaartbeleid.

Het bericht Belgian Company Car Report: 10 waarheden over de bedrijfswagen in België verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *