Is uw bedrijfsauto zijn gewicht in goud waard?

Op vraag van de minister van Sociale Zaken Maggie De Block hebben de RSZ en de FOD Sociale Zekerheid, SD Worx en Antwerp Management School (AMS) een studie uitgevoerd naar alternatieve verloning. Naast de verschillen qua behandeling die in dit verslag aan het licht zijn gekomen, heeft de Commissie ook getracht een waarde te plakken op de verschillende voordelen voor Belgische werknemers.

SD Worx en de AMS hebben het gemiddelde genomen van de voordelen die werknemers uitgekeerd krijgen (enkel de werknemers die recht hebben op zo’n uitkering).

De bedrijfswagen wordt gewaardeerd op ongeveer 31.000 euro, waaraan 1.900 euro voor privégebruik moet worden toegevoegd.

De fietsvergoeding is een voordeel van ongeveer 400 euro. Een tussenkomst voor het gebruik van een eigen voertuig voor woon-werkverkeer is een voordeel van ongeveer 470 euro en voor het gebruik van het openbaar vervoer loopt het voordeel op tot 670 à 700 euro.

Op te merken valt dat de aandelen en warranten een waarde hebben van ongeveer 13.400 euro, tegenover 1.300 euro voor maaltijdcheques en niet-recurrente voordelen verbonden aan de resultaten.

In ieder geval blijft de bedrijfswagen het voordeel bij voorkeur voor zowel de bedrijven als de werknemer. Met bovendien (veruit) de hoogste waarde!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *