Oneerlijke voorwaarden in kortetermijn verhuurcontracten? Renta reageert

De Bijzondere Adviescommissie voor oneerlijke bedingen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (hierna “de BRC Oneerlijke bedingen” genoemd) heeft in een recent advies enkele contractvoorwaarden naar voren gebracht die volgens haar zeer oneerlijk zijn. De federatie van autoverhuurbedrijven, Renta, wilde reageren via haar algemeen directeur, Frank Van Gool.

De Belgische vereniging voor onderzoek en expertise van consumentenorganisaties heeft de Commissie inzake oneerlijke bedingen om advies gevraagd over bepaalde voorwaarden in contracten tussen consumenten en autoverhuurbedrijven.

De BRC oneerlijke bedingingen heeft begin oktober een advies uitgebracht, na analyse van steekproeven van de algemene voorwaarden van verschillende kortetermijnverhuurbedrijven in België.

In dit advies worden aanbevelingen gedaan. Klik hier om het hele rapport te lezen.

  • Clausules waarin gesteld wordt dat de consument het voertuig in goede staat van werking heeft ontvangen keren in feite de bewijslast om: het is aan de verhuurder om een voertuig ter beschikking te stellen dat conform een normaal te verwachten gebruik is; van de consument mag niet worden verwacht dat hij aantoont dat dit niet het geval is.
  • Er zijn verschillende opties waartussen de consument kan kiezen, wil hij zich minimaal of maximaal verzekeren tegen de risico’s tijdens het gebruik van het voertuig. De consument kan bijvoorbeeld ook de hoge franchise waaraan hij doorgaans onderworpen wordt afkopen met een aanvullende verzekering.
  • De consument moet beter worden geïnformeerd over deze verschillende opties en de clausules moeten duidelijk zijn. Het autoverhuurbedrijf moet hier telkens de verzekerde risico’s, het maximumbedrag van de schadevergoeding en de franchise duidelijk meedelen.
  • In de algemene voorwaarden moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het gebruik van de kredietkaart als betaalmiddel en als waarborgmechanisme. Wordt schade aan het voertuig via de kredietkaart verhaald op de consument, dan moet hij hierover op voorhand worden ingelicht en moet hij eventueel kunnen reageren.

Reactie van Renta

Wij hebben Frank Van Gool gecontacteerd, algemeen directeur van Renta. Dit wist hij te vertellen:

De afgelopen jaren is Renta actief betrokken geweest bij het overleg tussen de Europese Commissie en Leaseurope (de Europese Federatie van verhuurders).  

Er was een bezorgdheid van de Commissie over het grote aantal klachten over korte termijn autoverhuur door consumenten in Europa. De oorzaken van deze klachten lagen volgens de Commissie vooral op het vlak van onduidelijke tarief- en contractvoorwaarden (schadeafhandeling, verzekeringsvoorwaarden en brandstofpolitiek).

Frank Van Gool, Algemeen directeur Renta

Vooral op
bepaalde populaire vakantiebestemmingen waren er relatief veel klachten, wat
ook logisch is gezien de hoge verhuurvolumes.

De grote internationale verhuurbedrijven deden eerder dit jaar reeds een aantal aanpassingen aan hun voorwaarden en systemen om alle kosten in de totale boekingsprijs op te nemen, de huurvoorwaarden beter te omschrijven en de prijs en verzekeringsvoorwaarden duidelijker aan te geven.

Tegelijk werd door de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd om in hun lokale markten na te gaan of er wijzigingen nodig waren aan de voorwaarden of modus operandi van verhuurders. Het dient gezegd dat er bij ons weten relatief weinig consumentenklachten zijn over de manier waarop de Belgische verhuurbedrijven hun klanten behandelen (voor alle duidelijkheid: het gaat hier enkel over korte-termijnverhuurders die aan consumenten, privé-personen dus, verhuren).

In die context
deed de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen een aantal steekproeven in de
Algemene Voorwaarden van autoverhuurbedrijven actief op de Belgische markt.

Onze raadsman analyseert momenteel het advies om na te gaan of de aangehaalde suggesties terecht zijn.

We hebben a.s. vrijdag ook een overleg met onze leden gepland om te bekijken hoe ze waar nodig aanpassingen aan hun algemene voorwaarden kunnen aanbrengen om deze voor eind dit jaar (op vraag van de Economische Inspectie) in lijn te brengen met de aanbevelingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen.

Onze leden zullen hun volledige medewerking verlenen en wij doen als federatie het nodige opdat alle leden, ook degenen die geen onderwerp waren van de steekproef door de Commissie Onrechtmatige Bedingen, de nodige informatie krijgen zodat ze hun voorwaarden indien nodig kunnen aanpassen.

Het bericht Oneerlijke voorwaarden in kortetermijn verhuurcontracten? Renta reageert verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *