Sophie Wilmès, minister van Begroting: “Wat het einde van de bedrijfswagen oplevert? Onmogelijk te zeggen!”

De waarheid en niets dan de waarheid over de bedrijfswagen, daar probeerden we achter te komen in een exclusief gesprek met Sophie Wilmès, Federaal Minister van Begroting. En zoals we hadden kunnen verwachten, is niets eenvoudig … want alles is met elkaar verweven!

Hoeveel levert de afschaffing van de bedrijfswagen de Staat op?

Sophie Wilmès: “Ik denk dat we zeker vertrouwen mogen hebben in de berekeningen van het Federaal Planbureau. Dus, het gemis voor de Staat is ongeveer twee miljard ten opzichte van het gegeven privilege. Maar we mogen geen lineaire conclusies trekken met wat er in de portefeuille van de werkgever of werknemer zal gebeuren wanneer we dit voordeel afschaffen.”

Hoeveel levert de nieuwe bedrijfswagenfiscaliteit (vanaf 2020) op?

Sophie Wilmè : “De kost van de fleet representeert maar een deel van deze hervorming. Het zit zo: wanneer we een neutrale budgettaire hervorming trachten te doen, moet je ergens anders middelen gaan zoeken. Binnen de begrotingslijn van de vloten hebben we 400 miljoen gevonden.”

Levert het einde van de bedrijfswagen echt twee miljard op aan de Staat?

Sophie Wilmès : “Wanneer je begrijpt hoe zeer de bedrijfswagen is ingebed in het economisch systeem, is het het zeer moeilijk om op een reële manier te zeggen hoeveel het afschaffen van dit voordeel zal opbrengen of kosten.”

CD&V en Open VLD stellen voor om enkel elektrische bedrijfswaens vanaf 2023 of 2028 fiscaal aantrekkelijk te maken. Wat denkt u daarvan?

Sophie Wilmès : “Zo’n hervorming is vanuit politiek oogpunt zeer interessant, want ze toont de richting waarin we moeten evolueren. Men moet ambitieuze doelen stellen en niet aarzelen. Maar of het voor 2023, 2025 of 2028 zal zijn, dat kan ik niet zeggen.”

De regering heeft het mobiliteitsbudget en Cash for Car gecreëerd. Bent u overtuigd door die twee oplossingen?

Sophie Wilmès : “Ik denk dat Cash for Car en het mobiliteitsbudget goede ideeën zijn. Zij veranderen de gebruikelijke paradigma’s en brengen de overheid, werkgever en werknemer nieuwe ideeën bij. De werknemer heeft de keuze en de vrijheid om er al dan niet in mee te gaan, met daarin één notie die volgens mij fundamenteel lijkt: in een ideale wereld kan een werknemer 100% van zijn salaris besteden op de manier die hij wil. Met deze twee oplossingen benaderen we die dynamiek alvast.”

U spreekt over mobiliteitsvoorstellen. Wat verstaat u daaronder?

Sophie Wilmès : “Je moet niet ideologisch door om wille van de ideologie. Je moet de zaken in hun globaliteit zien en mag van de wagen geen vijand maken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *