Uitleg van een jurist: “De wet zal de bedrijfswagen niet verbieden”

Bruno-Henri Vincent, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, beantwoordt een vraag die we geregeld krijgen: “Mijn werkgever geeft mij een bedrijfswagen die ik ook voor privédoeleinden mag gebruiken. Wat als de overheid morgen het regime van de bedrijfswagen afschaft?

Nog maar enkele dagen geleden bevestigde Europees Parlementslid voor Ecolo Philippe Lamberts het nog: “op een bepaald moment zal de bedrijfswagen middels een wet afgeschaft worden”, hetgeen natuurlijk voor de nodige paniek zorgde bij wie recht heeft op dit voordeel.

“Maar de wet zal de bedrijfswagen niet verbieden. Er is immers geen reden waarom dat zo zou zijn”, benadrukt Bruno-Henri Vincent, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en geaccrediteerd bemiddelaar. “Men kan daarentegen wel de fiscale en sociale voorwaarden zo aanpassen dat het voordeel niet meer interessant is. Want de staat kan inderdaad het voordeel voor de bedrijfswagen breken door deze te integreren in het huidige verloningsstelsel, net als elk ander voordeel in natura.”

Vandaag is de bedrijfswagen geen verloning volgens het Koninklijk Besluit van 1969 over de sociale zekerheid. Er moet dus geen patronale en persoonlijke sociale bijdrage worden betaald voor dit voordeel. Het wordt dan ook op een andere manier belast.

Leasingwaarde + gebruiksvergoeding

Bruno-Henri Vincent, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht (foto: www.brunohenrivincent.be)

“Wanneer je de wagen als deel van de verloning moet beschouwen, moet je naar de leasingkost kijken – BTW uiteraard inbegrepen – en daar alle gebruikskosten bijtellen die niet inbegrepen zijn in het leasecontract. Daar neem je dan twaalfden van om het maandelijkse salariswaarde van het voertuig te berekenen”, vervolgt Bruno-Henri Vincent.

We nemen er even een voorbeeld bij: u verdient 5.000 euro en uw wagen is – vanuit salarisoogpunt – 1.000 euro waard. De berekening van de sociale wetgeving en bronbelasting gebeurt dus op basis van die 6.000 euro. Pas daarna worden de 1.000 euro die gelijk staan aan de bedrijfswagen afgetrokken. “Daar riskeert men frustratie bij de werknemer, die tot de constatatie komt dat zijn bedrijfswagen hem te veel kost binnen zijn salaris. en liever 1.000 euro cash ontvangt, waar hij sociale hij sociale lasten op betaalt, maar die ook in de berekening van zijn vakantiegeld, 13e maand en pensioen wordt opgenomen.”

Gebonden aan het contract

De werkgever daarentegen heeft geen keuze. Hij is gebonden aan het contract. “Indien het contractueel is bepaald, moet de werkgever een wagen leveren, zelfs indien het fiscaal voordeel wordt geschrapt of, op vraag van zijn werknemer, de totale economische waarde van het voordeel “auto” compenseren.”

De rechtspraak bewijst dit al in het geval van contractbreuk: “Bij het berekenen van de ontslagvergoeding, volgen de rechtbanken het feit dat een bedrijfswagen geëvalueerd moet worden op basis van zijn inruilwaarde op de markt en moet in die zin opgenomen worden in de vergoeding.”

Om terug te komen op ons voordeel: een wagen waarvan de leasing 700 euro per maand bedraagt, BTW inbegrepen, moet dus maandelijks 300 euro brandstof- of andere kosten worden bijgeteld. De som van 1.000 euro per maand wordt bovendien in rekening gebracht voor elke maand van opzegging, ter compensatie van het verlies van het voertuig.

“Deze conversieschaal is ook van toepassing op elk ander voordeel in natura (het ter beschikking stellen van een slaapplek is hier de enige uitzondering): er wordt altijd rekening gehouden met de reële economische waarde van het voordeel, onder de controle van de belastingautoriteiten en de RSZ.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *