Wie heeft recht op een bedrijfswagen in België?

SD Worx en de Antwerpse managementschool (AMS) voerden een studie uit over alternatieve verloning, waaronder de bedrijfswagen. De resultaten toonden aanzienlijke verschillen aan in de toekenning van dit laatste voordeel. Ze staan ons bovendien toe om het standaardprofiel van de eigenaar van een bedrijfsauto op te stellen.

Op vraag van de federale minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft de FOD Sociale Zekerheid aan SD Worx en de Antwerpse Bestuursschool (AMS) de opdracht gegeven om een studie uit te voeren naar alternatieve beloningsvormen. Inclusief de bedrijfswagen, natuurlijk.

Zo zou ongeveer 17% van de werknemers een bedrijfswagen hebben met toestemming om deze voor privé-doeleinden te gebruiken.

10% ontvangt dan weer een fietsvergoeding, 49% een tussenkomst in het woon-werkverkeer voor het gebruik van een eigen voertuig en bijna 8% heeft ook recht op dit type tussenkomst, zij het voor het gebruik van het openbaar vervoer.

Naast mobiliteit zijn maaltijdcheques zeer populair (62%), gevolgd door ecocheques (43%), eenmalige voordelen in verband met de resultaten (21%) en telefonie/internet (19%).

In deze studie werden aanzienlijke verschillen vastgesteld naar gelang van de sectoren, het geslacht, de status, de leeftijd en de grootte van het bedrijf.

Verschillen per sector

De populairste sectoren voor bedrijfswagen met privégebruik inbegrepen zijn de volgende:

  • informatie en communicatie (63%)
  • gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (48%)
  • energieproductie en -distributie (37%)
  • financiën en verzekeringen (35%)

Fietsvergoedingen zijn vooral populair in de sectoren:

  • gezondheid en sociaal werk (21%)
  • kunst, amusement en recreatieve activiteiten (18%)
  • onderwijs (17%)
  • watervoorziening en afvalbeheer (14%)

Verschillen gerelateerd aan het geslacht

Er bestaat een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen: bij die eerste groep geniet ongeveer 25% van een bedrijfswagen, terwijl de tweede slechts 12% bedraagt. Voor dezelfde sector, leeftijd en status en voor bedrijven van vergelijkbare grootte krijgen mannen 2,9 keer vaker een bedrijfswagen dan vrouwen.

Grafiek: RSZ

Aan de andere kant krijgen vrouwen vaker een fietsvergoeding of een interventie voor het gebruik van het openbaar vervoer of hun personenauto voor het woon-werkverkeer. Deze compensaties, zelfs cumulatief, zijn echter niet voldoende om de toekenning van een bedrijfswagen te compenseren.

Verschillen gerelateerd aan het statuut

27% van de bedienden ontvangt een bedrijfswagen, tegenover 1,6% van de arbeiders. Bedienden ontvangen ook meer fietsvergoedingen en een werkgeversbijdrage voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Aan de andere kant krijgt bijna tweederde van de arbeiders een interventie voor het gebruik van eigen vervoer, tegenover 44% voor bedienden.

Verschillen gerelateerd aan de leeftijd

De populariteit van de fiets mag dan wel vrij uniform zijn naar gelang de leeftijd van de werknemer, maar bedrijfswagens worden voornamelijk toegekend aan werknemers met een leeftijd van 30 tot 49 jaar.

Grafiek: SD Worx

Verschillen gerelateerd aan de grootte van de onderneming

De omvang van het bedrijf speelt niet echt een rol bij de toekenning van een bedrijfswagen, ook al valt er een lichte vooruitgang te noteren bij KMO’s met 20 tot 49 werknemers (bijna 24%).

Aan de andere kant kunnen we stellen dat de andere andere mobiliteitstoelagen steeds belangrijker worden naar gelang de grootte van het bedrijf …

Grafiek: SD Worx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *