Bedrijven moeten slagbomen weghalen of openzetten om fiscaal voordeel voor slimme laadpalen te krijgen

Foto: FProjects

Bedrijven moeten hun parkings openstellen voor buurtbewoners en andere chauffeurs als ze het fiscaal voordeel van 200% aftrekbaarheid voor nieuwe slimme laadpalen willen. “Het wagenpark moet vergroenen en dan zijn extra laadpalen nodig, maar de recente wetgeving zet heel wat bedrijven voor een moeilijke keuze: ofwel blijft je parking voorbehouden voor het personeel en is er geen extra fiscale aftrek, ofwel maakt men het laadstation publiek toegankelijk en krijg je wel het fiscale voordeel”, zegt Yves Verdingh, Head of Tax bij BNP Paribas Fortis, naar aanleiding van de Week van de Accountant door Wolters Kluwer.

Gastartikel door Ellyne Temmerman, Marketing Communications Manager – Wolters Kluwer Belgium

Het pad naar de vergroening en verdere elektrificatie van het bedrijfswagenpark inclusief fiscale stimuli rond de laadpaalinfrastructuur die de regering enkele maanden geleden aankondigde, stelt heel wat bedrijven voor een opmerkelijke keuze. Yves Verdingh, gastspreker tijdens de Week van de Accountant door Wolters Kluwer en Head of Tax bij BNP Paribas Fortis, ziet hoe accountants samen met bedrijven verschillende scenario’s moeten overwegen.

“Een bedrijf met een mooie, ruime ondergrondse parking met slagboom of toegangspoort zoals er vele zijn over het hele land en een groot bedrijfswagenpark dat moet elektrificeren tegen 2026 staat vandaag al voor een bijzondere keuze. Indien bedrijven die extra laadpaalinfrastructuur willen installeren in hun parking – hetgeen niet formeel verplicht is maar veelal wel het geval zal zijn -om hun werknemers en bezoekers bedrijfswagens te laten laden tijdens het werken of meetings, stellen vast dat hun parking een openbaar karakter moet krijgen als ze gebruik willen maken van het fiscale voordeel van 200% aftrekbaarheid tot 31 december 2022 of 150% aftrekbaarheid tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024. Bovendien mag je niet vergeten dat in centrumsteden heel wat bedrijven naast kantoren ook hun parkings huren en dus afhankelijk zijn van de bereidheid van die eigenaars om mee te gaan in hun laadpaalnoden.”

Praktische vraagstukken

In de huidige wetgeving is wel voorzien dat de onderneming tijdens de “normale werkuren” wel de toegang mag verhinderen voor derden, maar op andere uren moet het laadstation wel toegankelijk zijn.

Yves Verdingh, Head of Tax bij BNP Paribas Fortis

“Als buurtbewoners na de kantooruren ’s avonds hun wagen komen laden, gaan die wagens de volgende ochtend dan al weg zijn en is er bijgevolg dan wel nog voldoende plaats zijn bij de slimme laadpalen voor de werknemers? En wat als de slagboom al opnieuw naar beneden is en een buurtbewoner zijn wagen uit de parking wil halen? Dat zijn praktische vraagstukken met een fiscale impact voor alle bedrijven momenteel. Bovendien zijn er ook bedrijven waar de klok rond gewerkt wordt, dus die staan zeker voor een bijzondere opdracht als ze het fiscale voordeel willen”, zegt Verdingh.

De fiscale expert voorspelt ook dat heel wat bedrijfsleiders met een managementvennootschap en vrije beroepers een andere fiscale keuze zullen maken voor hun slimme laadpaal dan hun wagen. “Elektrische wagens zullen geleased of aangekocht worden via de vennootschap, waardoor alle kosten zoals verzekering, onderhoud, banden, inschrijving via die vennootschap ingeboekt worden. Voor hun laadpaal daarentegenzie ik deze groep ze eerder als particulier aanschaffen aangezien ze op die manier ook 45% aftrekbaarheid genieten in hun personenbelasting en ze ontsnappen aan het openbaar karakter van hun laadstation. Mochten ze hun laadpaal via de vennootschap installeren op het adres van hun managementvennootschap wat vaak samenvalt met hun privéwoning, betekent dat gelijk wie via die laadpaal mag laden”, zegt Verdingh.

Aftrekken combineren kan en mag

Maar niemand wil natuurlijk onbekenden op zijn oprit, ook al is het zijn of haar buurman. Bovendien heeft de overheid al aangekondigd dat ze wel degelijk de locatie en de beschikbaarheid gaat controleren van slimme laadpalen waarvoor een aftrekbaarheid van 200% of daarna 150% wordt aangevraagd.

“Wat je als particulier, die tot 31 december 2022 recht heeft op 45% aftrek met een plafond van 1.500 euro, daarna tot 31 december 2023 op 30% en daarna tot 31 augustus 2024 op 15% aftrek, wel in de gaten moet houden is je elektriciteitscontract. Een voorwaarde is om je wagen te laden met groene stroom. Dat mag van je zonnepanelen komen, maar een elektriciteitscontract met 100% groene stroom volstaat ook”, klinkt het.

Het bericht Bedrijven moeten slagbomen weghalen of openzetten om fiscaal voordeel voor slimme laadpalen te krijgen verscheen eerst op FLEET.be.

FLEET Research, deel 3 | Miel Horsten (ALD Automotive): “De sector heeft mooie jaren voor de boeg … voor wie zich wil aanpassen”

Derde deel van de studie van de redactie van FLEET.be over de evolutie van de autoverkoop tegen 2030, met Miel Horsten. Acht jaar stond hij aan het hoofd van ALD Automotive Belgium en sinds begin vorig jaar kreeg hij een internationale functie als Group Regional Director ALD Automotive. Miel Horsten is de geknipte man om zijn visie te geven op zowel de Belgische als internationale markt en de trends die hij verwacht.

Hoe doet de Belgische markt het qua elektrificatie?

MH: “SInds de zomer van 2020 zien we een sterke versnelling van de vergroening van het Belgische wagenpark door de stijgende populariteit van hybrides en elektrische voertuigen. Bij ALD gaan we er van uit dat deze trend zich zal verder zetten. In de eerste jaarhelft van 2021 waren EV’s en hybride voertuigen goed voor bijna 40% van alle inschrijvingen bij ALD. Op de inschrijving van pure EV’s zit nog een beetje vertraging door de vertraagde levering van bepaalde voertuigen, maar ik verwacht een verdrievoudiging van het aantal EV’s in de vloot in 2021. De sector heeft hele mooie en boeiende jaren voor de boeg … voor zij die zich aan een nieuwe wereld kunnen en willen aanpassen.”

FLEET Study 2021

En wat zijn uw verwachtingen voor de komende jaren?

MH: “De trend naar elektrificatie zal zich in de toekomst verder blijven door zetten om een aantal redenen. Het modelaanbod van de belangrijkste constructeurs blijft snel uitbreiden en de infrastructuur voor EV’s verbetert zeer snel. Fleet managers hebben bijna allemaal de mindswitch gemaakt naar TCO en bekijken hun vlootbeheer op een meer rationele manier en dit is meestal in het voordeel van groene wagens. Wat ook een rol speelt: Corporate Social Responsibility is vandaag voor bedrijven niet langer een verplicht nummertje of een marketingstunt maar is een core business geworden. Zonder een wel doordacht CSR beleid blijven klanten en, getalenteerde jonge werknemers gewoon weg. Dit vertaalt zich ook in het vlootbeheer.”

Hoe kadert u de switch naar elektrisch die steeds meer constructeurs maken?

MH: “We zien de afgelopen maanden dat een aantal van de grote constructeurs, die zich de laatste jaren nog sceptisch opstelden ten aanzien van elektrificatie, zich nu volledig achter deze nieuwe technologie hebben geschaard. Vanuit industrieel standpunt is het voor de constructeurs ook financieel niet mogelijk om op twee paarden (twee aandrijfopties) te wedden. ICE-voertuigen en elektrische voertuigen zijn conceptueel totaal verschillend. Twee parallelle R&D departementen en productielijnen organiseren is financieel gewoon niet haalbaar. Constructeurs zullen zich dan ook focussen op EV’s en ICE voertuigen zullen geleidelijk uitsterven.”

Er wordt steevast naar de bedrijfswagen gekeken voor een versnelde vergroening. Wat zijn daar de opportuniteiten voor de leasingsector?

MH: “Inzake de verkoop van voertuigen geloof ik in een lichte stijging in België gekoppeld aan een hoger aandeel leasingvoertuigen. Laat ons niet vergeten dat de gemiddelde leeftijd van het Belgische en Europees wagenpark ongeveer 10,5 jaar is. Door de snelle technologische evolutie van on board technology en de vergroening van de nieuwe wagens zijn voertuigen van voor 2012 plots gewoon radicaal verouderd en relatief gesproken vervuilend en onveilig. Ik verwacht dus een positieve trend in de verkoop van nieuwe voertuigen gekoppeld aan een nog groter wordend succes van leasing als financieringsmethode. Ik zie voor de volgende jaren een aantal belangrijke groeisegmenten voor de sector. Ik verwacht een stijgend succes van leasing in het KMO segment. Ik verwacht de volgende jaren een stijgende populariteit van private lease en cafetariaplannen (B2B2C). Last but not least is last mile delivery een sleutel segment geworden en één van de snelst groeiende markten. Ik voorzie een zeer belangrijke rol voor de E-LCV in dit segment.”

Een belangrijke sturende factor in de vergroening is bedrijfswagenfiscaliteit. Hoe doen we het op dat vlak in België in vergelijking met andere landen?

MH: “We hebben in België jarenlang geijverd voor een vorm van rechtszekerheid inzake fiscaliteit. Ik denk dat we die de laatste jaren gekregen hebben, ook al is ze relatief. Maar wanneer ik de situatie in België vergelijk met andere landen, dan is er nu toch een visie op 5 jaar op het vlak van de fiscaliteit. België heeft een belangrijke stap vooruit gezet en is nu toch een voorbeeld op internationaal vlak. In Nederland en Scandinavië zie ik nog steeds belangrijke jaarlijkse verschuivingen en toenemende onzekerheid. Laat ons dus niet te veel mopperen en de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.”

Ook de tweedehandsmarkt zal er anders uitzien de komende jaren. Uw visie daarop?

MH:  “De grootste revolutie in onze sector voorzie ik op het vlak van de tweedehandsvoertuigen. Laat ons niet vergeten dat deze markt nog veel groter is dan de markt voor nieuwe voertuigen. Die revolutie zie je trouwens nu al als je naar grotere bedrijven als Auto1, Kazoo of Reezocar kijkt op internationaal vlak, of kleinere lokale spelers als Falcomotive. Vandaag wordt de tweedehandsmarkt gekenmerkt door een versnipperd landschap met meer dan 200.000 verkooppunten in Europa, met al te vaak een slechte customer experience en een slecht imago. Deze transformatie zal versneld worden door een toenemende vraag naar jonge, groene tweedehandswagens vanuit het B2B en B2C segment. Last but not least zien we de meeste constructeurs overschakelen naar een agency model. De rentabiliteit van de dealers zal hierdoor verder onder druk komen te staan en hun focus op de verkoop van tweedehands voertuigen zal dan ook verhogen om het verlies aan rentabiliteit te compenseren. Tweedehandsleasing, zowel voor B2B als voor de particulier, zal hot worden.”

Het bericht FLEET Research, deel 2 | “Een dalende fiscale aftrekbaarheid van EV’s na 2026? Niets dramatisch” verscheen eerst op FLEET.be.

“Disproportioneel gebruik van persoonsgegevens”: Brusselse kilometerheffing krijgt slecht rapport

Een van de vele instanties die in Brussel advies moesten uitbrengen over de voorgestelde kilometerheffing (SmartMove), was de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hun advies is alvast negatief.

“De Autoriteit is van mening dat het ongemak dat wordt veroorzaakt door de verwerking van persoonsgegevens die door het heffingssysteem worden gegenereerd, zoals thans met het project wordt beoogd met het oog op de invoering van een congestieheffing, niet in verhouding staat tot het nagestreefde doel.”

Dat is de conclusie van de Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit, GBA), die werd gevraagd de voorgestelde kilometerheffing in Brussel te onderzoeken.

“De invoering van een kilometerheffing, zoals die welke in het project wordt bedoeld, die het reële gebruik van het wegennet in het Brusselse Gewest weerspiegelt teneinde de verkeerscongestie te bestrijden, impliceert de invoering van maatregelen die de verwerking van persoonsgegevens inhouden, d.w.z. de registratie van de ritten en van het aantal afgelegde kilometers, opgesplitst in perioden met veel of weinig gebruikelijke congestie, per kalenderdag, door middel van boordapparatuur (meer dan waarschijnlijk een smartphone-applicatie), de mededeling van de desbetreffende gegevens aan de belastingadministratie, de controle van het bedrag van de belasting en de bewaring van de desbetreffende gegevens. Dit is een bijzonder belangrijke inmenging in het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, met name in het recht op bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van het Brusselse wegennet.”

De GBA dringt er bij de Brusselse regering op aan om voorafgaand aan de invoering van elke gegevensverwerking die door de kilometerheffing wordt gegenereerd, een privacyeffectbeoordeling uit te voeren in overeenstemming met de GDPR, die indien nodig voor advies moet worden voorgelegd.

De Autoriteit verzoekt tevens “om een grondige beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de invoering van een kilometerheffing, die het werkelijke gebruik van het wegennet met een te fijne korrelgrootte weerspiegelt, gelet op de nagestreefde doelstelling om een efficiënt heffingssysteem in te voeren ter bestrijding van verkeerscongestie, en om een grondige beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de gegevensverwerking die door de invoering van het heffingssysteem wordt gegenereerd, zoals het project beoogt, in het licht van het nagestreefde doel, namelijk de invoering van een belastingsysteem om de verkeerscongestie in het Brusselse Gewest te bestrijden.

Deze zomer had de Europese Commissie geoordeeld dat het Brusselse project niet in strijd was met de Europese wetgeving. Het advies van de Raad van State wordt in de komende weken verwacht.

Het bericht “Disproportioneel gebruik van persoonsgegevens”: Brusselse kilometerheffing krijgt slecht rapport verscheen eerst op FLEET.be.

Het merk CUPRA zal aanwezig zijn op de Brussels Motor Show 2022

CUPRA, het nieuwe merk uit de D’Ieteren-portfolio dat bij zijn lancering begin 2021 jaar niet de gelegenheid kreeg om zich aan het grote publiek te tonen, zal deelnemen aan zijn eerste Belgische autosalon: de Brussels Motor Show 2022. Het merk zal er aanwezig zijn met de hybride versies van de Formentor en de volledig elektrische Born.

CUPRA heeft de ambitie om via de Brussels Motor Show meer naambekendheid te verwerven bij het grote publiek. Op dit ogenblik bestaat het distributienetwerk van het merk in België uit 10 CUPRA Corners in SEAT-concessies. De ontwikkelingsstrategie van het merk CUPRA in ons land zal de combinatie zijn van een online- en offlinebenadering om in te spelen op de wereldwijde verwachtingen van klanten, en mikt op een nationale dekking van het merk tegen eind 2024.

Aurélie Vanneste, CUPRA Manager: “Wij kijken ernaar uit om CUPRA aan het grote publiek te kunnen tonen tijdens de Brussels Motor Show. Onze elektrische toekomststrategie, de unieke stijl van onze CUPRA-modellen en de sportieve insteek van het merk zullen de bezoekers van de Brussels Motor Show niet onberoerd laten.”

Het bericht Het merk CUPRA zal aanwezig zijn op de Brussels Motor Show 2022 verscheen eerst op FLEET.be.

Van Mossel 100% eigenaar van Ford garage Deprince in Lier

Van Mossel Automotive Groep, met Belgisch hoofdkantoor in Antwerpen, heeft een overeenkomst afgesloten met Leo Deprince waardoor zij Ford garage Deprince te Lier volledig overneemt. Van Mossel had al een minderheidsaandeel van 49% maar wordt nu voor de volle 100% eigenaar. 

Met de overname van Fidenco eerder dit jaar kwam reeds 49% van de aandelen bij Van Mossel. Leo Deprince: “Door de werking van Van Mossel beter te leren kennen werd ik meer en meer enthousiast om volledig deel uit te gaan maken van de groep. Voor zowel onze klanten als onze medewerkers zijn er duidelijke voordelen aan verbonden en ik heb deze beslissing dan ook genomen met het oog op hun toekomst.” 

Koen Claesen, CEO Van Mossel België en Luxemburg, voegt hieraan toe: “Wij zijn uiteraard zeer blij met de beslissing van Leo en wij garanderen ook dat de klanten nog steeds terecht kunnen bij dezelfde vertrouwde gezichten. Buiten de naam, Van Mossel Deprince, verandert er immers niets. Klanten zullen dus nog steeds de persoonlijke aandacht en service krijgen zoals ze het gewend waren. Begin 2022 komt er bovendien op de huidige locatie een volledig nieuwe showroom zodat we de klanten een nog betere service zullen kunnen bieden.” 

Het bericht Van Mossel 100% eigenaar van Ford garage Deprince in Lier verscheen eerst op FLEET.be.

FLEET Research, deel 2 | “Een dalende fiscale aftrekbaarheid van EV’s na 2026? Niets dramatisch”

Het tweede deel van de studie die door de redactie van FLEET.be werd uitgevoerd om de evolutie van de autoverkoop tegen 2030 in kaart te brengen. We raadpleegden de leasingmaatschappijen, vertegenwoordigd door Renta. Fragmenten uit het interview met Frank Van Gool, directeur van de federatie.

Wat zeggen de cijfers over inschrijvingen van EV’s door bedrijven vandaag en welke trends ziet u daar in?

FVG: “Kijken we naar de eerste zes maanden van dit jaar, dan zien we dat er in die periode 9.300 volledig elektrische voertuigen werden ingeschreven door bedrijven, ten opzichte van 1.281 door particulieren. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar waren er dat respectievelijk 5.302 en 1.216. Cijfers die aangeven dat de groei bij de bedrijven bijna verdubbelt, terwijl de particuliere markt ter plaatse trappelt. Bij Renta zien we dat zowat een kwart van de nieuwe orders op een of andere manier geëlektrificeerde voertuigen zijn, hetzij full electric, hetzij een vorm van hybride. Het is dus duidelijk dat bedrijven niet wachten tot 2026 om te stap te zetten naar elektrificatie.”

En is er reeds voldoende aanbod van elektrische modellen vandaag?

FVG: “In het hogere en lagere segment wel, maar in het – voor vloten cruciale – middensegment nog niet genoeg. In de budgetcategorie van 30.000 à 40.000 euro is er wel een beetje aanbod, maar dat zijn meestal kleinere modellen met een beperkte range. Een groter aanbod en lagere prijzen zullen de komende jaren dus nodig zijn om dat EV-aandeel in vloten een boost te geven.”

Schrijf u hier in en ontdek de volledige studie en het interview!

FLEET Study 2021

Plug-in hybrids zijn vandaag populair, maar vanaf 2023 worden ze fiscaal afgestraft. Is die technologie ten dode opgeschreven in de vloten?

FVG: “Ik denk van wel, behalve misschien voor zelfstandigen en zelfstandige bedrijfsleiders. Voor hen is er geen sociale zekerheidsbijdrage van toepassing. De aftrekbaarheid zal wel zakken vanaf 2025, maar dat is geen game changer. Voor die categorie verwachten we dus dat plug-in hybrids nog langer zal gekozen worden.”

Zullen sommige bedrijven ook na 2026 nog voor bedrijfswagens met verbrandingsmotoren kiezen, ondanks de fiscale afstraffing?

FVG: “Zoals de laadinfrastructuur zich nu ontwikkelt en met de aankondiging van steeds meer nieuwe EV’s door de constructeurs denk ik dat tegen 2026 zowat 90% van alle bedrijfswagenbestuurders zonder probleem elektrisch zal kunnen rijden. Die overige 10% zullen leasemaatschappijen ook nog auto’s met verbrandingsmotoren leveren. Maar het is niet iets waar wij ons op vastpinnen voor de toekomst. De switch is gemaakt. Steeds meer constructeurs kondigen ook aan dat ze tegen 2030 of zelfs vroeger stoppen met het ontwikkelen van verbrandingsmotoren. Veel leasemaatschappijen hebben ook duurzaamheidsdoelen en dat is iets wat wij als federatie ondersteunen.”

Een paar jaar terug was de restwaarde van EV’s een  beetje giswerk, hoe is dat vandaag?

FVG: “Die is goed. De ontwaarding loopt ongeveer gelijk met die van ICE-wagens (nvdr: Internal Combustion Engines). Elektrische motoren zijn technisch eenvoudiger dan hedendaagse verbrandingsmotoren en ook minder pannegevoelig. En batterijen hebben tegenwoordig een levensduur van minstens tien jaar. Qua tweedehandswaarde zit dat dus wel goed. De enige onzekere factor is de ontwikkeling van de technologie. Wanneer er binnen twee jaar een nieuw type batterij op de markt komt die superieur is aan de huidige generatie, dan zit je wel met een probleem omdat je dan oude technologie in de tweedehandsmarkt moet slijten.”

Vanaf 2026 gaat de fiscale aftrekbaarheid van EV’s alweer naar beneden. Uw mening daarover?

FVG: “Ik kan dat wel nuanceren. Objectief bekeken zal een EV de aftrekbaarheid volgen van hedendaagse zuinige ICE-wagens. En naar TCO toe is het ook geen dramatisch verhaal. Ik kan er dus wel inkomen dat men dat doet. Je kan het kaderen in het bredere maatschappelijke debat van wat een faire fiscaliteit is voor bedrijfswagens. Bovendien heeft de federale regering ook niet veel keuze. Iedereen weet dat de inkomsten uit accijnzen zullen dalen en dat die ergens gecompenseerd moeten worden. Bovendien – en dat is in het verleden wel eens anders geweest – weten we wat er op de langere termijn op ons afkomt. Ik zou het bijna een verademing noemen. (lacht)”

Het bericht FLEET Research, deel 1 | Bedrijfswagens zijn nu al de motor van de elektrificatie! Twijfelde je daaraan? verscheen eerst op FLEET.be.

Nissan Belux herschikt sales structuur

Door een herschikking van de sales structuur bij Nissan BeLux heeft de invoerder van het Japanse merk in onderlinge overeenstemming afscheid genomen van David Herman. Deze laatste was Corporate Sales Director, met naast hem Danny Olemans als verantwoordelijke Leasing Corporate Sales.

Danny Olemans is voortaan verantwoordelijk voor Corporate Sales en Used Cars. Hij krijgt in steun Jean-François van Genechten (Leasing) en Peter de Meyer als Key Account Manager. Daarnaast is Guillaume Breton verantwoordelijk voor sales (particulieren). Hamza Chaaban blijft Sales Director, aan wie zowel Danny Olemans als Guillaume Breton rapporteren.

Het bericht Nissan Belux herschikt sales structuur verscheen eerst op FLEET.be.

Thuislaadpaal : aan wat moet je denken en hoeveel kost het?

De kans dat je de komende jaren met een elektrische bedrijfswagen zal rijden, wordt ieder jaar groter naarmate de deadline van 2026 nadert. Idealiter krijg je van je werkgever dan ook een laadpaal of wallbox thuis. Maar wat komt er allemaal bij kijken qua installatie en kost? We zetten een en ander op een rijtje …

Vooraleer je het type laadpaal kan kiezen, is het noodzakelijk om eerst voor jezelf uit te maken hoe je wil laden. Aan elke gekozen laadmodus (normaal/ half-snel/ snel) voor een elektrische wagen, zijn immers  specifieke technische vereisten verbonden. In sommige gevallen is een groter vermogen nodig of moet je elektrische installatie zelfs ingrijpende wijzigingen ondergaan.

Je kan laden aan een normaal stopcontact maar een laadpaal of wallbox is echter veel veiliger. Een laadpaal heeft immers een eigen zekering, wat het risico op overbelasting van je elektriciteitsnet verkleint. Bovendien gaat het opladen natuurlijk sneller. Afhankelijk van de technische specificaties van je elektrische wagen en van de beperkingen van je thuisinstallatie, gaat laden via een thuislaadpaal tot 10 keer sneller.

Bij normaal laden (tot 7,4 kW) volstaat een klassieke aftakking (een- of driefasig) voor een overgrote meerderheid van de voertuigen en is er geen enkele aanpassing van uw elektriciteitsinstallatie nodig. Dat is de goedkoopste en makkelijkst te installeren oplossing.

Snelle en halfsnelle oplaadbeurten vereisen een hoger vermogen en specifieke aansluitingsconfiguraties. Kies je deze oplaadwijze, dan is het belangrijk dat je met de installateur van de laadpaal bespreekt wat je nodig hebt. Deze zou onder meer je aandacht moeten vestigen op een aantal beperkingen. Voor snelle en halfsnelle oplaadbeurten is het bijvoorbeeld nodig gekoppeld te zijn aan een driefasig netwerk van 400V met aanwezigheid van een nulgeleider. Als je opteert voor een krachtige laadpaal, moet je installatie waarschijnlijk worden versterkt. Wanneer je werkgever tussenkomt in de kost van de laadpaal is het dus cruciaal om vooraf te weten of hij ook die extra kosten voor zijn rekening neemt.

Kort samengevat zien de verschillende opties er als volgt uit.

Laadtype Vermogen Installatiegemak
 Normaal  3,7 kW – 7,4kW Goedkoopste en makkelijkste oplossing 
 Halfsnel  11 kW – 22kW Extra kosten om te voldoen aan de vereisten van het net en de binneninstallatie
 Snel  43 kW Extra kosten om te voldoen aan de vereisten van het net en de binneninstallatie

Wat kost het?

Dat brengt ons bij de vraag wat zo’n laadpaal of wallbox nu eigenlijk kost. Installatie inbegrepen kom je meestal uit op een prijs tussen 1.000 en 2.000 euro. De regel is: hoe dichter de laadpaal bij de zekeringskast staat, hoe goedkoper dit meestal is. Hou ook nog 100 euro aan de kant voor de verplichte keuring.

Het prijsverschil van de verschillend installaties zit hem meestal in twee zaken. Enerzijds is er het vermogen: hoe snel je kan opladen. Dit is echter ook afhankelijk van hoeveel stroom je wagen kan “tanken” en de capaciteit van je elektriciteitsnet. Investeren in een dure laadpaal waar je wagen niet het maximale uit kan halen, is eigenlijk een (dure) en nutteloze investering. Laat je daarom altijd adviseren door een expert.

Daarnaast is er ook een technologisch verschil. Sommige laadpalen houden je stroomverbruik netjes bij (gemakkelijk voor wie het stroomverbruik van zijn elektrische bedrijfswagen door de firma terugbetaald krijgt ), houden allerlei statistieken bij of zijn in staat om “in de andere richting” te werken. Dit wil zeggen dat de batterij van je wagen tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld in de vooravond wanneer er gekookt wordt, de verwarming brandt en de televisie opstaat, energie levert aan je huis. ’s Nachts, wanneer elektriciteit goedkoper is, laadt de wagen opnieuw op. Zo bespaar je op je elektriciteitsfactuur.

Subsidies

Uiteraard geen elektrische wagens zonder laadpalen.In de aanloop naar 2026, wanneer alleen nog nulemissie voertuigen fiscaal aftrekbaar zullen zijn, wordt er door de federale overheid nu alingezet op de stimulans voor een versnelde aangroei van het aantal laadpalen, zowel thuis als op het werk.

Wie als particulier kiest voor een aankoop en plaatsing van een laadstation thuis, dit geldt zowel eigenaars als huurders, kan rekenen op een belastingvermindering op de investering. Om de versnelling in te zetten, zal de vermindering stelselmatig afgebouwd worden in de tijd.

Wie deze investering doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 zal kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45%; Dit tarief daalt tot 30% in 2023 en tot 15% in 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Voor particulieren moet het laadstation wel intelligent zijn (i.c. het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.

Pour les particuliers, la borne de recharge doit être intelligente (c’est-à-dire qu’elle peut contrôler le temps et la capacité de charge) et ne peut utiliser que de l’électricité verte.

Het bericht Thuislaadpaal : aan wat moet je denken en hoeveel kost het? verscheen eerst op FLEET.be.