Volkswagen Group, Pon Holdings en Attestor Capital kopen Europcar Mobility Group

Green Mobility Holding, een onderneming die is opgericht door het consortium van de Volkswagen Group, Attestor Capital LLP (reeds aandeelhouder van Europcar en eigenaar van de luchtvaartmaatschappij Condor) en Pon Holdings BV (importeur van VW-merken in Nederland en de Verenigde Staten), en Europcar Mobility Group hebben een overeenkomst gesloten ter ondersteuning van een overnamebod op Europcar Mobility Group

Dit overnamebod, tegen 0,50 euro per aandeel, zou de verhuurmaatschappij op ongeveer 2,9 miljard euro waarderen en zou tussen eind 2021 en begin 2022 afgerond moeten zijn.

Volkswagen was aandeelhouder van Europcar tot 2006, toen de autofabrikant besloot het autoverhuurbedrijf voor 3,32 miljard euro te verkopen aan het Franse Eurazeo. Als langdurige zakenpartner van Europcar wil Volkswagen – met de steun van de in Londen gevestigde vermogensbeheerder Attestor Limited en de Nederlandse aanbieder van mobiliteitsdiensten Pon Holdings BV – de transformatie van Europcar Mobility Group voortzetten, om haar aanbod op het gebied van mobiliteitsoplossingen uit te breiden door gebruik te maken van haar fysieke en digitale platformen. Dit zal helpen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klanten in een veranderende markt, met een groeiende vraag naar nieuwe en innovatieve mobiliteitsoplossingen op aanvraag, zoals abonnements- en deelmodellen.

Wat de werkgelegenheid betreft, verklaarde het Consortium dat het bod naar verwachting geen significante gevolgen zal hebben voor de huidige personeelsbeleidsprincipes van Europcar Mobility Group en bevestigde het zijn steun voor het huidige personeels- en arbeidsbeleid van de onderneming.

Het bericht Volkswagen Group, Pon Holdings en Attestor Capital kopen Europcar Mobility Group verscheen eerst op FLEET.be.

De meest populaire bedrijfswagens van 2021 zijn…

In de eerste helft van 2021 werden in de B2B-sector 125.628 nieuwe auto’s geregistreerd, een stijging van meer dan 22% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2020. Dit blijkt uit cijfers van de analisten van JATO. Maar welke merken en modellen genieten de voorkeur van de Belgische bedrijven?

De merken

Drie premiummerken staan op het B2B-podium:

  1. BMW (17.735 eenheden)
  2. Mercedes-Benz (12.548)
  3. Audi (11.981)

Volkswagen (11.894 exemplaren) en Peugeot (10.010) sluiten de top 5.

De modellen

Hoewel BMW drie modellen in de top vijf heeft, is de absolute nummer één sinds januari niet veranderd. Het is de Volvo XC40, die het favoriete model is van de Belgen (ook bij de particulieren).

Het bericht De meest populaire bedrijfswagens van 2021 zijn… verscheen eerst op FLEET.be.

Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de Belgische bestuurders (Touring)

Uit een nieuw onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring (door studiebureau Indiville bij 2.000 Belgen, leden en niet-leden van Touring) blijkt dat bijna 67% van de Belgen niet wil betalen voor het gebruik van hun voertuig in plaats van voor de aanschaf en het bezit ervan via de huidige belastingen. Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de voertuigbestuurders. Op voorwaarde dat de bestaande belastingen op de schop gaan. Een aparte stadstol die enkel geldt op een afgebakende stadsgebied zoals Brussel is dan weer onaanvaardbaar voor 66% van de automobilisten. Veel Belgen wantrouwen de overheid als het gaat om autofiscaliteit en zien de auto als de melkkoe van de staat.

Stadstol

Een meerderheid van de Belgen ziet een stadstol niet zitten. “Zelfs in Brussel is een meerderheid van 57% tegen. In Wallonië gaat het om 72% en in Vlaanderen om 65%. Het is dus zeker geen populaire maatregel”. Maar wat zouden de mensen dan doen wanneer de overheid dit toch zou invoeren?

• 55% zou de stad minder bezoeken (Vlaanderen 59%, Wallonië 52% en Brussel 34%)

• 33% zou een alternatieve verplaatsingsvorm zoeken

• 25% zou gewoon betalen bij gebrek aan andere opties

• 15% zou werk zoeken buiten de stad

• en slechts 3% zou overwegen om naar de stad te verhuizen

Personen die gewoonlijk het openbaar vervoer of de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer duiden vaker aan alternatieve vervoermiddelen te zullen inschakelen bij het invoeren van een stadstol. 

Kilometerheffing

Wanneer we spreken van een (slimme) kilometerheffing waarbij men betaalt per gereden kilometer mogelijks in combinatie met verschillende tarieven afhankelijk van locatie (welk type weg) en tijd (tijdens of buiten de spits) zien we een meer genuanceerde mening. “Dan gaat een kleine meerderheid van 57% wel akkoord met de invoering. Echter, er zijn grote verschillen tussen de gewesten: Vlaanderen 61%, Wallonië 49% en Brussel 44%”.

  • Voor 51% van de Belgen die pro zijn, moet dat zeker samengaan met het schrappen van de andere bestaande belastingen op autoaanschaf en bezit.
  • Mensen die meer kilometers per jaar afleggen staan meer weigerachtig tegenover rekeningrijden.
  • Verder valt het op dat een meerderheid van 64% van de Belgen een vorm van kilometerheffing niet ziet als oplossing voor de files.
  • Bij een eventuele invoering ervan wil 66% dat dit federaal gebeurt en dus niet per gewest.

Hoe zouden voertuigbestuurders zich aanpassen bij de invoering van een kilometerheffing (meerdere antwoorden mogelijk)?

               • 41% zou betalen bij gebrek aan andere opties

               • 26% zou zich via andere (goedkopere) wegen verplaatsen

               • een kwart zou minder met de auto rijden

               • 25% zou zich op een ander tijdstip verplaatsen (spitsmijden)

               • 20% zou een alternatief vervoermiddel zoeken

Voor Touring kan er enkel sprake zijn over de invoering van een intelligente kilometerheffing wanneer deze geldt in alle gewesten. Het mag ook niet gaan over een bijkomende belasting voor de consument: de eindfactuur aan autobelastingen mag niet hoger.

“Daarom zullen de verkeersbelasting en alle  belastingen op in verkeerstelling, op rijbewijs, op verzekeringen én op brandstof moeten worden herzien. Reducties zullen noodzakelijk zijn voor verplaatsingen die enkel met de auto kunnen en waarvoor geen redelijke alternatieven bestaan. Deze alternatieven moeten ook gerealiseerd zijn voor de eventuele invoering van een slimme kilometerheffing. Denk aan het optimaliseren van openbaar vervoer, het doortrekken van metrolijnen tot buiten de steden en het creëren van overstapparkings. Maar ook aan flankerende maatregelen als de invoering van het mobiliteitsbudget, het belonen van verplaatsingen buiten de spitsuren of fiscale tegemoetkomingen voor werknemers die carpoolen, autodelen of thuiswerken. Verder kunnen een beter verkeersmanagement, het invoeren van slimme verkeerslichten, de verbetering van de verkeersdoorstroming, het wegwerken van knelpunten en het realiseren van missing links in het wegennet files terugdringen.”

Voor Touring is de invoering van een eventuele kilometerheffing onlosmakelijk verbonden met het realiseren van alternatieven voor de weggebruiker. Die moet steeds de manier waarop én het tijdstip kunnen bepalen dat hem of haar het beste uitkomt. “Die fundamentele keuzevrijheid wil Touring blijven beschermen”.

Een stadstol kan niet voor Touring, zeker niet wanneer ze niet wordt gecompenseerd voor wie van buiten de stad komt werken, recreëren en consumeren. Al bij al heeft de overheid nog heel wat werk om tot een draagvlak te komen, zegt Touring, die het wantrouwen van de Belgen deelt wanneer het over autofiscaliteit gaat.

Het bericht Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de Belgische bestuurders (Touring) verscheen eerst op FLEET.be.

3 werknemers op 10 willen (nog) geen elektrische bedrijfswagen

Uit een studie van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap, blijkt dat 3 op 10 werknemers (31%) geen elektrische bedrijfswagen willen. 4 op de 10 werknemers (42%) zouden onder bepaalde voorwaarden wel bereid zijn om de overstap te wagen. Wanneer naar een reden gevraagd wordt geeft 48% van deze werknemers aan dat elektrische voertuigen (nog) niet voldoen aan hun professionele behoeften omdat ze bijvoorbeeld geregeld lange afstanden moeten rijden. Ruim één op de vijf werknemers (22%) denkt ook dat elektrische auto’s nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

In mei 2021 besliste de Belgische federale regering dat vanaf 2026 geen belastingvoordelen meer worden toegekend aan bedrijven die hun werknemers bedrijfswagens aanbieden die op diesel of benzine rijden. Vanaf dat jaar komen alleen nog elektrische bedrijfswagens in aanmerking voor belastingvoordelen. Dit besluit werd door sommigen toegejuicht en door andere bekritiseerd, maar ook werknemers reageren nu gemengd.

Uit cijfers van Securex blijkt dat momenteel ruim 16% van de werknemers een bedrijfswagen heeft. Slechts 17% van hen heeft een elektrische wagen, 18% rijdt hybride. Een zeer groot deel van de werknemers zullen door het recente besluit moeten wennen aan een nieuw type voertuig.

“Benzine- en dieselauto’s vervangen door elektrische auto’s zal niet verplicht worden voor bedrijven, maar aangezien de belastingaftrek voor dit soort voertuigen vanaf 2026 zal verdwijnen, valt de komende 5 jaar een massale aanpassing te verwachten. Voor de werkgever is de grootste hindernis van de elektrificatie de kostprijs, en vijf jaar is een erg korte termijn. Wat zal de impact zijn op de bedrijfsbudgetten voor bedrijfswagens? Zullen bedrijven hun beleid inzake de toewijzing van bedrijfswagens moeten herzien? Autoconstructeurs en leasebedrijven kunnen onze werkgevers hierbij helpen door snel duidelijkheid te geven over een voldoende groot en evenwaardig aanbod”, zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Sommige werknemers zijn nog steeds huiverig om van type wagen te veranderen. Van de werknemers die op dit moment met een bedrijfswaten op diesel of benzine rijdt, is slechts 27% bereid om vandaag voor een elektrische auto te kiezen, 31% ziet dat nog niet zitten. Er is geen verschil waar te nemen tussen de regio’s en de genders van de respondenten. Wanneer respondenten gevraagd werden om aan te geven waarom ze (nog) niet willen overschakelen, geeft 48% aan dat elektrisch rijden nog niet past bij hun professionele behoeften (lange afstanden rijden, type voertuig, enzovoort). Voor 41% voldoet een elektrische wagen niet aan de vereisten voor het persoonlijk gebruik. Eén op de vijf werknemers (22%) vreest voor de betrouwbaarheid van elektrische wagens.

Een elektrische bedrijfswagen? Ja, maar …

Er zijn heel wat voordelen om voor een elektrische bedrijfswagen te kiezen, niet in het minst op het vlak van milieu, maar de overstap vraagt ook aanpassingsvermogen van werknemers. Een groot deel van de werknemers die met een conventionele wagen van de werkgever rijden (42%) is niettemin bereid om over te stappen op elektrische aandrijving, maar wel onder bepaalde specifieke voorwaarden.

De meest voorkomende bezorgdheden zijn infrastructuur en rijbereik. 51% van de werknemers die bereid zijn onder bepaalde voorwaarden elektrisch te gaan rijden, wil de garantie dat er voldoende oplaadpunten zijn en 62% wil dat de auto voldoende actieradius heeft. Voor bijna de helft van hen (46%) moet het nieuwe type voertuig absoluut voldoen aan hun behoeften.

De impact op de portemonnee blijft een belangrijk element voor 25% van de werknemers: zij willen voor een dergelijke auto een economisch voordeel. 31% van de werknemers willen zeker zijn dat de elektrische auto voor hen niet meer zal kosten dan een alternatief op benzine of diesel. 15% van de werknemers die een elektrische auto zouden aanvaarden onder voorwaarden, zouden bij gelegenheid ook graag een grotere auto willen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan. Slechts 17% van de werknemers stelt zich vragen bij het werkelijke milieueffect van een elektrische omschakeling, en willen ook op dit gebied garanties hebben.

“We stellen vast dat de voorwaarden die werknemers stellen om elektrisch te beginnen rijden hoofdzakelijk voortvloeien uit het feit dat ze niet voldoende geïnformeerd zijn over de elektrische auto en de bestaande infrastructuur errond. Een duidelijk werkpunt voor de regering dus. Voor werknemers is het grootste obstakel duidelijk het feit dat de infrastructuur in ons land (voldoende en snelle laadstations, thuis en op het werk laden, enzovoort) hen nog niet voldoende vertrouwen geeft in elektrisch rijden. De overheid moet een versnelling hoger schakelen om werknemers aan te moedigen om mee de omschakeling naar elektrisch te maken”, besluit Heidi Verlinden van Securex.

Het bericht 3 werknemers op 10 willen (nog) geen elektrische bedrijfswagen verscheen eerst op FLEET.be.

D’Ieteren Automotive helpt de slachtoffers van de overstromingen

De directie en het personeel van D’Ieteren Automotive betuigen hun steun en medeleven aan alle personen die getroffen zijn door het noodweer en die de komende dagen en weken voor opruimings- en heropbouwwerken staan. Ten voordele van hen wenst de onderneming zich aan te sluiten bij de solidariteitsbeweging met twee acties, op korte en langere termijn.

In eerste plaats zal een bedrag van 100.000 euro worden overgemaakt aan het Rode Kruis dat de noodhulp aan de slachtoffers lokaal coördineert.

Verder worden intern regelingen getroffen, zodat vrijwilligers onder het personeel tijd kunnen vrijmaken om ter plaatse te gaan om hun familie of die van het personeel van de concessiehouders bij te staan, al naargelang de behoeften en de evolutie van de situatie.

Het bericht D’Ieteren Automotive helpt de slachtoffers van de overstromingen verscheen eerst op FLEET.be.

Lynk & Co 01: de automobiele streamingdienst

Lynk & Co heeft zijn hoofdkwartier in Zweden maar produceert zijn auto’s wel in China. Ik hoor het u al denken: een Chinese auto, wie zit daar op te wachten? Maar wacht nog even met de smalende commentaren. Lynk & Co maakt deel uit van het Chinese Geely. Een gigant die ook eigenaar is van Lotus, Volvo en Polestar. De Lynk & Co 01, waar ik twee uur mee mochten rijden, is technisch trouwens schatplichtig aan de Volvo XC40.

Maar voor ik het heb over mijn korte rijervaring eerst iets meer over hoe Lynk & Co het verschil wil maken met een nieuwe vorm van autorijden. Je kan de Lynk & Co 01 wel online kopen voor 39.000 euro maar eigenlijk hebben ze liever dat je hem huurt via wat ze zelf hun “automobiele streamingdienst” noemen. Dat kan via een “membership” voor een vaste all-in prijs van 500 €/maand en 1.250 km/maand. Rij je meer, dan betaal je 0,15 cent voor iedere extra gereden kilometer. Alle taksen, verzekering, onderhoud (via het Volvo-netwerk) zijn inbegrepen. Uiteindelijk betaal je alleen extra voor je benzine en eventuele boetes. Overigens kunnen bedrijven volgens hetzelfde principe de auto huren, maar leasing op langere termijn is ook mogelijk.

Is dit membership concept dan een beetje zoals private lease? Ja en nee. Hoewel je in dit segment aan lagere prijzen private lease kan shoppen dan 500 €/maand, is het concept wel verschillend. Je huurt de Lynk & Co 01 per maand zonder een doorlopend abonnement. Je kan het even eenvoudig opzeggen als een Netflix- of Spotify abonnement en later gewoon weer opnieuw opnemen. Bovendien kan je je Lynk & Co 01 ook onderverhuren via een deelplatform (met een app) aan een prijs die je zelf bepaalt. Ook mensen zonder een Lynk & Co, kunnen dus een membership krijgen. Ze betalen dan alleen voor het gebruik van iemand anders zijn auto. Zelfs als de members hun auto voor maar 50 euro per dag verhuren – wat onder de marktprijs is in dit segment bij de grote carrental-bedrijven – kunnen ze met enkele verhuurbeurten de eindafrekening drukken.

Europese versie

De Lynk & Co is 01 geen nieuwe auto. Geely produceert hem al sinds 2017 voor de Chinese markt onder de naam CX11. De versie die wij krijgen, is een facelift met een aantal aanpassingen om te voldoen aan de eisen van de Europese markt, zoals een ander dashboard. De Lynk & Co 01 bestaat in twee kleuren (zwart en blauw) en is altijd full option. Dat gaat van rijhulpsystemen en comfortfuncties tot een zonnedak over de hele lengte en 20 duims velgen.

De assemblagekwaliteit en afwerking is prima en ook de layout van het dasboard ziet er netjes uit. Laat de “Chinese brol” commentaren dus maar achterwege, dit is van een zeer degelijk niveau. De echte eyecatcher is het grote centrale aanraakscherm met een home button, niet toevallig zoals bij Volvo. Logisch geordend apps en functies en ook een snelle reactietijd. Ik ken wel een paar merken die op dit vlak minder goed scoren. De stembegeleiding zorgde voor een glimlach, want die heeft een hoog Mickey Mouse gehalte. Best een toontje later laten zingen.

De opvallend vormgegeven voorste zetels geven een goede steun en achteraan word je verwend met flink wat beenruimte. De koffer heeft 466 liter aan volume (1213 neergeklapte achterbank). Niet slecht, maar concurrenten zoals de Hyundai Tucson en VW Tiguan doen het wel beter met meer dan 600 liter.

Motor: plug-in hybride

De Lynk & Co heeft een plug-in hybride aandrijflijn, een combinatie van een 1,5 l turbobenzine driecilinder en een elektrische motor. De battery pack heeft een vermogen van 14,1 kWh, wat op papier goed is voor 69 emissievrije kilometers. Laden kan alleen eenfasig (meestal dus 3,7kWh), waardoor het rond de 5 uur duurt om de batterijen af te toppen. De overbrenging gebeurt via een 7-traps automaat die het vermogen naar de voorste wielen stuurt.

Ik was aangenaam verrast door de souplesse in hybride rijstand bij een normale rijstijl. In volle acceleratie duurt het wel een fractie van een seconde vooraleer de verbrandingsmotor zijn duivels ontbindt. Maar samen zorgen de verbrandings- en elektrische motor er wel voor dat het flink vooruitgaat. Dat mag ook wel met een gecombineerd vermogen van 261 pk en een koppel van 425 Nm.

De ophanging is – in combinatie met de laagprofielbanden op de 20 duims velgen – vrij stug. Niet meteen de ideale volgwagen voor Parijs-Roubaix. Maar daar staat dan weer tegenover dat deze Lynk & Co 01 zich strak laat sturen. In combinatie met de krachtige aandrijflijn dus best wel een SUV met een flinke dosis rijplezier.

Conclusie

Qua product was ik aangenaam verrast door deze Lynk & Co. Je merkt dat de synergie tussen Geely en zijn Europese merken voor een kwaliteitsinjectie zorgt. Of het concept van automobiele streaming een succes wordt, zal de toekomst uitwijzen. Op zich wel een clever idee, maar autodeelsystemen zijn nog steeds niet mainstream in Europa. Door het systeem van onderverhuring wordt het wel financieel interessanter. En misschien heeft Lynk & Co daar wel een voetje voor op de concurrentie.

Fleet facts Lynk & Co 01

Leasingbudget: € 732 (prijs Directlease)
Huurprijs membership: € 500
Normverbruik gemengd: 6,6/100 km
CO2-uitstoot: 150 g/km
CO2-bijdrage per maand: € 63,43
VAA per maand: €286,93 euro/maand

Het bericht Lynk & Co 01: de automobiele streamingdienst verscheen eerst op FLEET.be.

Febiac: elektrificatie bijna voor 90% op conto bedrijfswagens

Sectorfederatie Febiac maakt de balans op van de eerste zes maanden van 2021. Zoals we reeds meldden is de cumul tijdens de eerste jaarhelft positief maar zorgen problemen met de leveringen van halfgeleiders en het ontbreken van een autosalon nog steeds voor een vertragend effect. Toch zijn er ook positieve trends.

Febiac: “Zoals we ook na het eerste trimester al vaststelden, heeft het marktaandeel van de benzinemotoren zich in het tweede trimester gestabiliseerd rond 53,9%, tegenover 51,8% in 2020. Dieselmotoren zagen hun marktaandeel verder inkrimpen: 32,9% in 2020, 26,9% in het eerste trimester van 2021 en 25,6% in het tweede semester.”

EV’s en plug-in hybrides: bedrijfswagens ruim aan de leiding

“Het motortype dat het best presteerde in het eerste semester is dat van de oplaadbare hybrides, die hun marktaandeel zagen stijgen van 7,3% in 2020 tot 11,2% over de eerste zes maanden van 2021. Niet-oplaadbare hybridemotoren wonnen van hun kant 1% en brengen het totale marktaandeel van de hybridemotoren op 15,8%. De zuiver elektrische motoren gingen er heel licht op vooruit met een marktaandeel van 3,9% tegenover 3,5% in 2020. Daarmee blijft het marktaandeel van de geëlektrificeerde motoren net onder de symbolische kaap van de 20%. Een historisch niveau in België. Van de 9.097 elektrische voertuigen die dit jaar in België werden ingeschreven, staat 85,9% op naam van ondernemingen, tegenover 12,4% op naam van particulieren en 1,7% op naam van zelfstandigen. Diezelfde vaststelling geldt voor de oplaadbare hybridewagens, waar de 26.078 inschrijvingen als volgt zijn verdeeld: 87,5% voor ondernemingen, 10,4% voor particulieren en 2,1% voor zelfstandigen. Bij de niet-oplaadbare hybridewagens zien we net het tegenovergestelde fenomeen: de 10.691 wagens werden grotendeels ingeschreven door particulieren (54%), tegenover 42,9% voor de ondernemingen en 3,1% voor zelfstandigen”.

Middelgrote SUV’s leiden de dans

Het SUV-segment heeft momenteel een marktaandeel van 47,2% (+5,2% ten opzichte van 2020 en -0,9% ten opzichte van het eerste trimester). Die evolutie is grotendeels toe te schrijven aan de middelgrote SUV’s, die hun marktaandeel met 4,3% zagen stijgen in dit eerste semester.
Ondanks het succes van de SUV’s zet het segment van de grote auto’s zijn achteruitgang voort: het daalde van 19,2% in 2016 tot 15,5% aan het einde van het eerste semester (15,9% in 2020).
De top drie van meest ingeschreven autosegmenten in België in het eerste semester, bestond uit middelgrote SUV’s (27,4%), kleine gezinswagens (17,8%) en kleine SUV’s (15%).

De populairste modellen

Over de segmenten heen was de Volvo XC40 tijdens de eerste zes maanden van 2021 het populairste model met 6.212 nieuw ingeschreven voertuigen. De volledige top 20 ziet er als volgt uit:

Het bericht Febiac: elektrificatie bijna voor 90% op conto bedrijfswagens verscheen eerst op FLEET.be.

Fastned opent eerste twee snellaadstations langs Vlaamse snelwegen

Het gaat snel bij Fastned, dat deze week nog aankondigde dat het 10 nieuwe locaties langs de snelweg in België verwerft. Gisteren werden dan weer de eerste twee snellaadstations langs Vlaamse snelwegen geopend.

Deze stations zijn onderdeel van een samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer om dertien snelwegparkings in Vlaanderen van snellaadstations te voorzien. Deze eerste twee snellaadstations zijn gelegen aan weerszijden van de E19 op de snelwegparkings Peutie Oost en West tussen Antwerpen en Brussel. Hier kunnen elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik snelladen met stroom van zon en wind.

De nieuwe snellaadstations zijn de eerste twee van in totaal dertien locaties die Fastned in 2019 vergund kreeg door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Momenteel zijn er meerdere stations uit dit programma in aanbouw. De laadstations sluiten aan bij de missie van AWV om de realisatie van hoogwaardige laadinfrastructuur langs belangrijke snelwegen in Vlaanderen te ondersteunen en zijn van cruciaal belang om het snel groeiende aantal elektrische voertuigen in het land van stroom te voorzien. In de eerste 6 maanden van 2021 kwamen er in België reeds 22.500 nieuwe elektrische wagens bij, een stijging van 57% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (14.300).

Opladen bij Fastned kost 59 cent per kilowattuur (incl. BTW) en 35 cent per kilowattuur met een abonnement. Elektrische rijders kunnen op verschillende manieren betalen, waaronder met creditcards, pinpassen, laadpassen en via de Fastned App.

Het bericht Fastned opent eerste twee snellaadstations langs Vlaamse snelwegen verscheen eerst op FLEET.be.

Philippe Quatennens: “Een elektrische auto: een volmondig ja!”

Wanneer innovatie zich aandient, heb je twee mogelijke reacties. Je kan die proberen afremmen of meesurfen op de opportuniteiten die ze met zich meebrengt. Ik haal daarvoor graag het voorbeeld van Nokia aan. In betere tijden onbetwist leider in de markt van de GSM’s, tot ze vonden dat smartphones geen potentieel hadden. We weten allemaal hoe dat afgelopen is.

Nog veel mensen hebben vandaag een negatieve houding tegenover de grootste innovatie die de automobielwereld de afgelopen decennia gekend heeft: elektrische auto’s. We kennen allemaal de tegenargumenten: te duur, te weinig autononomie, te lange laadduur, etc. De meeste van die argumenten zijn ondertussen achterhaald. Het aanbod in alle prijscategorieën wordt met de dag groter en hetzelfde geldt voor de autonomie. Ik heb me trouwens altijd afgevraagd waarom mensen zich druk maken over de laadduur … als je weet dat het Belgische wagenpark gemiddeld 95% van de tijd stilstaat. Just saying … En vergeet ook niet dat ze in stilstand  op termijn een deel van de oplossing worden als buffer voor de energievoorziening dankzij vehicle-to-grid technologie. Of zelfs een ‘mini-grid’ waarbij overschot-energie van uw EV gebruikt wordt voor uw huis.

Ik heb me altijd afgevraagd waarom mensen zich druk maken over de laadduur … als je weet dat het Belgische wagenpark gemiddeld 95% van de tijd stilstaat.

EV’s hebben ook nog veel andere troeven. Naast de – evidente – ecologische voordelen is er de winst voor onze portemonnee. Ze hebben minder onderhoud nodig dan modellen met een verbrandingsmotor en afhankelijk van hoeveel kilometers je rijdt en waar je laadt, vermindert je transportkost met een derde tot zelfs de helft. En de rijkwaliteiten zijn ongeëvenaard: stil en bovendien snel dankzij hun instant koppel.

Als het om bedrijfswagens gaat, is het overigens vrij zinloos om de EV te blijven afblokken. We weten allemaal dat ze als enige in 2026 nog voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Wel is het jammer dat de overheid vanaf 2027 die aftrekbaarheid alweer degressief laat afnemen. Dat de schatkist honderden miljoenen minder inkomsten vreest wanneer de bedrijfswagen niet meer tankt maar laadt, is enigszins ironisch. Tenslotte wordt de bedrijfswagen al jaren weggezet als een “gesubsidieerde” vorm van transport.

Los van de politieke discussie hebben veel autoconstructeurs ondertussen al de switch gemaakt. Ze investeren niet langer in de ontwikkeling van verbrandingsmotoren maar zetten vol in op elektrificatie. Dus waarom vandaag al niet kiezen voor een technologie die duidelijk de wind in de zeilen heeft?

Het bericht Philippe Quatennens: “Een elektrische auto: een volmondig ja!” verscheen eerst op FLEET.be.

Fastned verwerft 10 nieuwe locaties langs de snelweg in België

Fastned, het Europese snellaadbedrijf, heeft 10 nieuwe locaties verworven direct aan de op- en afritten van belangrijke Vlaamse snelwegen. Aan deze toekenning van locaties door de Vlaams minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters, is ook een BENEFIC subsidie gekoppeld van 0,6 miljoen euro. Op de locaties is Fastned van plan om snellaadstations realiseren waar honderden elektrische voertuigen per dag kunnen opladen met een laadsnelheid tot 300 kW. 

Het Europees project BENEFIC heeft in februari van dit jaar een derde projectoproep gelanceerd voor infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen. Overheden en privébedrijven konden in aanmerking komen voor subsidies voor de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Voor deze projectoproep is een maximum subsidiebedrag van 1,77 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot 20% van de investeringskosten worden gesubsidieerd. De locaties moeten langs het TEN-T kernnetwerk in Vlaanderen en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen of in de onmiddellijke omgeving ervan. 

35.000 laadpalen tegen 2025

De Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, heeft de ambitie om tegen 2025 35.000 extra laadpalen te realiseren in Vlaanderen. Om de verdere ontwikkeling van laadinfrastructuur langs de Vlaamse snelwegen te stimuleren heeft het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende locaties in haar eigendom beschikbaar gesteld voor de projectoproep van BENEFIC.

Het bericht Fastned verwerft 10 nieuwe locaties langs de snelweg in België verscheen eerst op FLEET.be.