Volkswagen Group, Pon Holdings en Attestor Capital kopen Europcar Mobility Group

Green Mobility Holding, een onderneming die is opgericht door het consortium van de Volkswagen Group, Attestor Capital LLP (reeds aandeelhouder van Europcar en eigenaar van de luchtvaartmaatschappij Condor) en Pon Holdings BV (importeur van VW-merken in Nederland en de Verenigde Staten), en Europcar Mobility Group hebben een overeenkomst gesloten ter ondersteuning van een overnamebod op Europcar Mobility Group

Dit overnamebod, tegen 0,50 euro per aandeel, zou de verhuurmaatschappij op ongeveer 2,9 miljard euro waarderen en zou tussen eind 2021 en begin 2022 afgerond moeten zijn.

Volkswagen was aandeelhouder van Europcar tot 2006, toen de autofabrikant besloot het autoverhuurbedrijf voor 3,32 miljard euro te verkopen aan het Franse Eurazeo. Als langdurige zakenpartner van Europcar wil Volkswagen – met de steun van de in Londen gevestigde vermogensbeheerder Attestor Limited en de Nederlandse aanbieder van mobiliteitsdiensten Pon Holdings BV – de transformatie van Europcar Mobility Group voortzetten, om haar aanbod op het gebied van mobiliteitsoplossingen uit te breiden door gebruik te maken van haar fysieke en digitale platformen. Dit zal helpen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klanten in een veranderende markt, met een groeiende vraag naar nieuwe en innovatieve mobiliteitsoplossingen op aanvraag, zoals abonnements- en deelmodellen.

Wat de werkgelegenheid betreft, verklaarde het Consortium dat het bod naar verwachting geen significante gevolgen zal hebben voor de huidige personeelsbeleidsprincipes van Europcar Mobility Group en bevestigde het zijn steun voor het huidige personeels- en arbeidsbeleid van de onderneming.

Het bericht Volkswagen Group, Pon Holdings en Attestor Capital kopen Europcar Mobility Group verscheen eerst op FLEET.be.

Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de Belgische bestuurders (Touring)

Uit een nieuw onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring (door studiebureau Indiville bij 2.000 Belgen, leden en niet-leden van Touring) blijkt dat bijna 67% van de Belgen niet wil betalen voor het gebruik van hun voertuig in plaats van voor de aanschaf en het bezit ervan via de huidige belastingen. Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de voertuigbestuurders. Op voorwaarde dat de bestaande belastingen op de schop gaan. Een aparte stadstol die enkel geldt op een afgebakende stadsgebied zoals Brussel is dan weer onaanvaardbaar voor 66% van de automobilisten. Veel Belgen wantrouwen de overheid als het gaat om autofiscaliteit en zien de auto als de melkkoe van de staat.

Stadstol

Een meerderheid van de Belgen ziet een stadstol niet zitten. “Zelfs in Brussel is een meerderheid van 57% tegen. In Wallonië gaat het om 72% en in Vlaanderen om 65%. Het is dus zeker geen populaire maatregel”. Maar wat zouden de mensen dan doen wanneer de overheid dit toch zou invoeren?

• 55% zou de stad minder bezoeken (Vlaanderen 59%, Wallonië 52% en Brussel 34%)

• 33% zou een alternatieve verplaatsingsvorm zoeken

• 25% zou gewoon betalen bij gebrek aan andere opties

• 15% zou werk zoeken buiten de stad

• en slechts 3% zou overwegen om naar de stad te verhuizen

Personen die gewoonlijk het openbaar vervoer of de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer duiden vaker aan alternatieve vervoermiddelen te zullen inschakelen bij het invoeren van een stadstol. 

Kilometerheffing

Wanneer we spreken van een (slimme) kilometerheffing waarbij men betaalt per gereden kilometer mogelijks in combinatie met verschillende tarieven afhankelijk van locatie (welk type weg) en tijd (tijdens of buiten de spits) zien we een meer genuanceerde mening. “Dan gaat een kleine meerderheid van 57% wel akkoord met de invoering. Echter, er zijn grote verschillen tussen de gewesten: Vlaanderen 61%, Wallonië 49% en Brussel 44%”.

  • Voor 51% van de Belgen die pro zijn, moet dat zeker samengaan met het schrappen van de andere bestaande belastingen op autoaanschaf en bezit.
  • Mensen die meer kilometers per jaar afleggen staan meer weigerachtig tegenover rekeningrijden.
  • Verder valt het op dat een meerderheid van 64% van de Belgen een vorm van kilometerheffing niet ziet als oplossing voor de files.
  • Bij een eventuele invoering ervan wil 66% dat dit federaal gebeurt en dus niet per gewest.

Hoe zouden voertuigbestuurders zich aanpassen bij de invoering van een kilometerheffing (meerdere antwoorden mogelijk)?

               • 41% zou betalen bij gebrek aan andere opties

               • 26% zou zich via andere (goedkopere) wegen verplaatsen

               • een kwart zou minder met de auto rijden

               • 25% zou zich op een ander tijdstip verplaatsen (spitsmijden)

               • 20% zou een alternatief vervoermiddel zoeken

Voor Touring kan er enkel sprake zijn over de invoering van een intelligente kilometerheffing wanneer deze geldt in alle gewesten. Het mag ook niet gaan over een bijkomende belasting voor de consument: de eindfactuur aan autobelastingen mag niet hoger.

“Daarom zullen de verkeersbelasting en alle  belastingen op in verkeerstelling, op rijbewijs, op verzekeringen én op brandstof moeten worden herzien. Reducties zullen noodzakelijk zijn voor verplaatsingen die enkel met de auto kunnen en waarvoor geen redelijke alternatieven bestaan. Deze alternatieven moeten ook gerealiseerd zijn voor de eventuele invoering van een slimme kilometerheffing. Denk aan het optimaliseren van openbaar vervoer, het doortrekken van metrolijnen tot buiten de steden en het creëren van overstapparkings. Maar ook aan flankerende maatregelen als de invoering van het mobiliteitsbudget, het belonen van verplaatsingen buiten de spitsuren of fiscale tegemoetkomingen voor werknemers die carpoolen, autodelen of thuiswerken. Verder kunnen een beter verkeersmanagement, het invoeren van slimme verkeerslichten, de verbetering van de verkeersdoorstroming, het wegwerken van knelpunten en het realiseren van missing links in het wegennet files terugdringen.”

Voor Touring is de invoering van een eventuele kilometerheffing onlosmakelijk verbonden met het realiseren van alternatieven voor de weggebruiker. Die moet steeds de manier waarop én het tijdstip kunnen bepalen dat hem of haar het beste uitkomt. “Die fundamentele keuzevrijheid wil Touring blijven beschermen”.

Een stadstol kan niet voor Touring, zeker niet wanneer ze niet wordt gecompenseerd voor wie van buiten de stad komt werken, recreëren en consumeren. Al bij al heeft de overheid nog heel wat werk om tot een draagvlak te komen, zegt Touring, die het wantrouwen van de Belgen deelt wanneer het over autofiscaliteit gaat.

Het bericht Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de Belgische bestuurders (Touring) verscheen eerst op FLEET.be.

Skipr en Deloitte bundelen krachten

Piet Vandendriessche – Deloitte en Mathieu de Lophem – Skipr

Deloitte slaat de handen in mekaar met de Brusselse alternatieve mobiliteit start-up Skipr om hun duurzame mobiliteit te accelereren. Skipr biedt werknemers diverse flexibele mobiliteitsopties voor hun dagelijks woon-werkverkeer. Voor Deloitte is het aansporen van werknemers om multimodaal en duurzaam te pendelen een volgende belangrijke stap in CO2-neutraal worden tegen 2030.

Sinds het begin van Deloitte’s mobiliteitsprogramma hebben reeds meer dan de helft van de 4577 werknemers voor meer duurzame mobiliteitsopties geopteerd. Deloitte heeft Skipr geïntroduceerd om hun werknemers aan te moedigen een bedachtzame mobiliteitskeuze te maken, en om te verzekeren dat ze naadloos de opties kunnen kiezen die het best bij hun persoonlijke noden passen. Het biedt de medewerkers een complete mobiliteitsoplossing aan waarbinnen ze verschillende mobiliteitsopties zoals openbaar en gedeeld vervoer kunnen gebruiken en combineren, gebundeld via een gecentraliseerd platform bestaande uit een app en een betaalkaart.

CO2-neutraal tegen 2030

Deloitte’s samenwerking met Skipr en hun focus als organisatie op duurzame mobiliteit vallen samen met de ambitie van Deloitte om CO2-neutraal te zijn tegen 2030. Bijna 10% van de huidige bedrijfsvloot bestaat vandaag uit elektrische voertuigen, met het streefdoel om tegen 2030 een uitsluitend elektrische vloot te hebben. Om de keuze voor elektrisch vervoer te stimuleren investeert Deloitte ook in laadinfrastructuur. Het hoofdkantoor van Deloitte in Zaventem telt reeds 218 laadstations, de lokale kantoren verspreid over België zijn al goed voor 308 laadstations.

Dankzij de samenwerking met Skipr wil Deloitte medewerkers verder enthousiasmeren om verschillende duurzame en multimodale opties te verkennen voor woon-werkverplaatsingen.

Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte Belgium:

“Onze samenwerking met Skipr past in Deloitte’s duurzaamheidsstrategie. Dankzij innovatieve start-ups zoals Skipr wordt het gebruik van verschillende mobiliteitsopties steeds makkelijker gemaakt. Met de graduele terugkeer naar kantoor in het achterhoofd willen we onze mensen stimuleren om groene mobiliteitsopties uit te proberen en te combineren. Hierdoor kunnen we bovenop onze bestaande investeringen in elektrische voertuigen een volgende stap nemen richting een CO2-neutraal Deloitte in 2030.”

100 klanten 

Skipr heeft de voorbije jaren een drastische toename in interesse gezien van bedrijven in groene en multimodale mobiliteit. Dankzij de samenwerking met Deloitte telt de Brusselse start-up nu honderd klanten, een belangrijke mijlpaal. Skipr biedt hun klanten een complete mobiliteitsoplossing aan die ook gelinkt kan worden aan personeels- en salarisadministratietools, waardoor het raamwerk rond HR en mobiliteit volledig gecentraliseerd wordt binnen de organisatie. De oplossing wordt naadloos geïntegreerd met ondermeer het mobiliteitsbudget en bespaart bedrijven de administratieve rompslomp die gepaard gaat met traditionele bedrijfsmobiliteit.

“Bedrijven beginnen steeds meer te beseffen dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid dragen op vlak van werknemersmobiliteit. We zien een sterk momentum in de markt en hebben de perfecte oplossing voor bedrijven die hun mobiliteitsaanbod willen optimaliseren. Het verwelkomen van de honderdste klant luidt het volgende hoofdstuk in voor Skipr, gezien we zullen blijven groeien en steeds meer bedrijven zullen helpen om hun doelen rond duurzaamheid en CO2-uitstoot te behalen”, concludeert Mathieu de Lophem, CEO van Skipr

Het bericht Skipr en Deloitte bundelen krachten verscheen eerst op FLEET.be.

Fastned opent eerste twee snellaadstations langs Vlaamse snelwegen

Het gaat snel bij Fastned, dat deze week nog aankondigde dat het 10 nieuwe locaties langs de snelweg in België verwerft. Gisteren werden dan weer de eerste twee snellaadstations langs Vlaamse snelwegen geopend.

Deze stations zijn onderdeel van een samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer om dertien snelwegparkings in Vlaanderen van snellaadstations te voorzien. Deze eerste twee snellaadstations zijn gelegen aan weerszijden van de E19 op de snelwegparkings Peutie Oost en West tussen Antwerpen en Brussel. Hier kunnen elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik snelladen met stroom van zon en wind.

De nieuwe snellaadstations zijn de eerste twee van in totaal dertien locaties die Fastned in 2019 vergund kreeg door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Momenteel zijn er meerdere stations uit dit programma in aanbouw. De laadstations sluiten aan bij de missie van AWV om de realisatie van hoogwaardige laadinfrastructuur langs belangrijke snelwegen in Vlaanderen te ondersteunen en zijn van cruciaal belang om het snel groeiende aantal elektrische voertuigen in het land van stroom te voorzien. In de eerste 6 maanden van 2021 kwamen er in België reeds 22.500 nieuwe elektrische wagens bij, een stijging van 57% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (14.300).

Opladen bij Fastned kost 59 cent per kilowattuur (incl. BTW) en 35 cent per kilowattuur met een abonnement. Elektrische rijders kunnen op verschillende manieren betalen, waaronder met creditcards, pinpassen, laadpassen en via de Fastned App.

Het bericht Fastned opent eerste twee snellaadstations langs Vlaamse snelwegen verscheen eerst op FLEET.be.

LeasePlan kiest NewMotion als partner voor laadoplossingen

Leaseplan heeft NewMotion gekozen als voorkeursleverancier van EV-laadpunten in Europa. In het kader van de overeenkomst gaat de laadpalenleverancier LeasePlan-klanten voorzien van laadoplossingen voor thuis, op het werk en onderweg. 

Vandaag beheert LeasePlan ongeveer 1,9 miljoen voertuigen in meer dan 30 landen. Als stichtend lid van de EV100 zet LeasePlan zich in voor de overgang naar emissievrije mobiliteit, met als doel om in 2030 een nuluitstoot te bereiken voor haar gehele vloot, ter ondersteuning van het Akkoord van Parijs.

Eerder dit jaar bereikte NewMotion de mijlpaal van 200.000 oplaadpunten in 35 Europese landen, waarmee het aantal oplaadpunten in zijn openbare oplaadnetwerk in slechts twee jaar tijd is verdubbeld.

LeasePlan heeft het dochterbedrijf van Shell gekozen voor ondersteuning bij de installatie van oplaadpunten, backofficetechnologie voor de aansturing van de oplaadpunten en een oplaadkaart voor toegang tot openbare oplaadpunten. Dankzij de overeenkomst krijgen LeasePlan-klanten toegang tot een van de grootste oplaadnetwerken in Europa, waaronder honderden ultrasnelladers bij Shell-tankstations en -locaties in heel Europa.

LeasePlan-klanten krijgen ook toegang tot online tools die real-time informatie geven over de beschikbaarheid en de laadsnelheden van openbare oplaadpunten. Alle oplossingen kunnen worden afgestemd op de behoeften van de klant en leaserijders kunnen automatisch de volledige kosten van alle oplaadsessies met NewMotion vergoed krijgen. En voor hun oplaadbehoeften onderweg zullen EV-bestuurders worden uitgerust met de LeasePlan co-branded oplaadkaart en app powered by NewMotion, die bestuurders toegang bieden tot openbare oplaadpunten in meer dan 35 Europese landen.

Het bericht LeasePlan kiest NewMotion als partner voor laadoplossingen verscheen eerst op FLEET.be.

Speed pedelecs: stijging van 13,8% in eerste jaarhelft

De inschrijvingen van speed pedelecs verlopen erg atypisch in 2021 met een curve die bijna het omgekeerde is van een normaal jaar (2019): de matige start van het jaar werd gevolgd door heel positieve prestaties in maart en april, waarna mei veel lager uitkwam dan normaal. Om nu in juni terug wat te herpakken ten opzichte van 2019. Zo blijkt uit de cijfers van sectorfederatie Traxio.

De balans over het eerste halfjaar is positief met een stijging van +13,8 % ten opzichte van 2020 en een beperkte terugval van -1,8 % ten opzichte van 2019. Op Namen na, doen alle provincies het beter dan vorig jaar met procentueel erg sterke stijgingen in enkele Waalse provincies. Leasing is sterk in opmars.

Juni: opvallende daling, cumul wel positief

Het aantal inschrijvingen ligt met 1.187 eenheden -28,7% lager dan in juni 2020, toen er na de lockdown sprake was van een ware stormloop op de fietshandels die een hele zomer lang bleef duren. Ten opzichte van 2019 liggen de inschrijvingen van juni -11,0 % lager. Gelukkig blijft de schade heel beperkt wanneer we kijken naar het eerste halfjaar : -1,8 %, met 6.531 verkochte eenheden ten opzichte van 6.633 exemplaren in de eerste zes maanden van 2019,” zegt Filip Rylant, woordvoerder van TRAXIO. “We zien dit jaar een bijna omgekeerde verkoopcurve ten opzichte van een normaal jaar, met een sterke stijging in maart-april en een terugval in mei-juni, hoewel de files in de twee laatste maanden terug waren van weggeweest. Dat zou de verkoop en inschrijvingen van speed pedelecs moeten stimuleren, maar nu zien we dus een omgekeerd fenomeen. Misschien heeft het kwakkelende weer een negatieve invloed – uitkijken dus wat de rest van de zomer ons zal brengen.”

Het bericht Speed pedelecs: stijging van 13,8% in eerste jaarhelft verscheen eerst op FLEET.be.

Fastned verwerft 10 nieuwe locaties langs de snelweg in België

Fastned, het Europese snellaadbedrijf, heeft 10 nieuwe locaties verworven direct aan de op- en afritten van belangrijke Vlaamse snelwegen. Aan deze toekenning van locaties door de Vlaams minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters, is ook een BENEFIC subsidie gekoppeld van 0,6 miljoen euro. Op de locaties is Fastned van plan om snellaadstations realiseren waar honderden elektrische voertuigen per dag kunnen opladen met een laadsnelheid tot 300 kW. 

Het Europees project BENEFIC heeft in februari van dit jaar een derde projectoproep gelanceerd voor infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen. Overheden en privébedrijven konden in aanmerking komen voor subsidies voor de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Voor deze projectoproep is een maximum subsidiebedrag van 1,77 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot 20% van de investeringskosten worden gesubsidieerd. De locaties moeten langs het TEN-T kernnetwerk in Vlaanderen en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen of in de onmiddellijke omgeving ervan. 

35.000 laadpalen tegen 2025

De Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, heeft de ambitie om tegen 2025 35.000 extra laadpalen te realiseren in Vlaanderen. Om de verdere ontwikkeling van laadinfrastructuur langs de Vlaamse snelwegen te stimuleren heeft het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende locaties in haar eigendom beschikbaar gesteld voor de projectoproep van BENEFIC.

Het bericht Fastned verwerft 10 nieuwe locaties langs de snelweg in België verscheen eerst op FLEET.be.

Flexibele verloning: fiets haalt bedrijfswagen in, volgens Acerta

Steeds meer werknemers kiezen sinds corona voor extralegale voordelen die helemaal telewerkproof zijn. Zo zijn een tweede beeldscherm, een bureaustoel of andere toebehoren voor de thuiswerkplek nu 31% populairder dan in 2020.  Ook 32 % meer werknemers kiezen via een cafetariaplan voor een fiets. Extra vakantiedagen zijn bovendien ook opnieuw meer in trek: 24 % meer werknemers nemen dit jaar extra verlofdagen in hun flexibel verloningspakket op in vergelijking met vorig jaar. Dat alles blijkt uit een analyse door hr‑dienstverlener Acerta van de gegevens van 9.000 werknemers met een cafetariaplan.

Multimedia 31 % populairder in cafetariaplan door corona

Flexibele verloning en cafetariaplannen, waarbij werknemers zelf een deel van hun loonpakket kunnen samenstellen, zitten al jaren in de lift. De coronacrisis zorgt weliswaar voor een aantal opmerkelijke nieuwe trends in de keuzes die werknemers binnen zo’n cafetariaplan maken, zo blijkt uit de analyse van Acerta. De hr-dienstverlener vergeleek de extralegale voordelen van 9.000 werknemers met een cafetariaplan in 2021 met die van 2020.

Een eerste opvallende vaststelling: het segment ‘Multimedia’, waarbinnen ook de uitrusting van de (thuis)werkplek valt, is er sterk op vooruitgegaan. In vergelijking met vorig jaar, kiezen nu 30,5 % meer werknemers voordelen zoals een pc, tweede scherm, ergonomische bureaustoel, enzovoort.

Ellen Roelants, manager organisation & reward Acerta Consult: “Doordat thuiswerk het laatste jaar zoveel belangrijker is geworden en iedereen beseft dat thuiswerk een blijver is, nemen mensen geen genoegen meer met een ‘reservewerkplek’ ergens in een achterkamertje in hun huis. Ze willen een werkplek met alles erop en eraan: een extra klavier, tweede scherm, directe internetaansluiting, printer, scanner enz. De uitrusting van de thuiswerkplek gaat bovendien verder dan enkel het multimedia-aspect. Een ergonomische bureaustoel, een flexdesk waarachter je kan zitten of rechtopstaan, noem maar op. En waarom ook geen koffiemachine bijvoorbeeld.

Opties cafetariaplan en hun populariteit (bron: Acerta)

Fiets haalt auto in

Ook het segment van de mobiliteitsoplossingen blijft populair in cafetariaplannen. Zo’n 17 % van de werknemers kiest voor een bedrijfsfiets of -wagen. De auto blijft voor veel mensen belangrijk, maar verliest toch wat van zijn pluimen (-40,4 % tegenover 2020). De fiets daarentegen kent een stevige groei ten opzichte van vorig jaar: +31,9 %. Toch moet er nog een kanttekening bij dat succes geplaatst worden: in totaal kiest (nog maar) 5,3 % van de werknemers voor een leasefiets via de werkgever.

Ellen Roelants: “Fietsfabrikanten en fietsleveranciers konden de laatste maanden de vraag nauwelijks volgen: we zijn met z’n allen beginnen fietsen. Sinds corona wordt de fiets ook meer ingezet in het woon-werkverkeer en dat zal ook na de pandemie het geval blijven. Meer en meer mensen leasen een fiets van het werk, maar het potentieel blijft nog erg groot. Of deze trend ook betekent dat de auto vanaf nu almaar minder populair wordt, is nog de vraag. Het zou ook kunnen dat mensen de keuze voor een auto hebben uitgesteld, bijvoorbeeld door het thuiswerk of doordat dealers enkel op afspraak of zelfs niet konden openblijven.

Vakantie meer populair dan cash

Het kan ook interessant zijn voor medewerkers om via hun cafetariaplan extra vakantiedagen te kopen. Zo’n 14 % van de werknemers doet dat ook, een stijging van 23,7 % tegenover vorig jaar. Cash verloning (13,4 %), bijvoorbeeld in de vorm van warrants, blijft ook populair binnen cafetariaplannen, maar moet voor het eerst vakantiedagen boven zich dulden in de lijst met meest populaire voordelen. 

Tot slot blijft ook de derde pensioenpijler, het pensioensparen, in trek. Meer dan één op de vijf (22,1 %) werknemers spaart voor zijn pensioen via het cafetariaplan, dat is weliswaar een lichte daling ten opzichte van 2020 (-4 %).

Ellen Roelants: “Corona heeft duidelijk gemaakt dat de behoeften van werknemers om hun loon anders in te vullen heel individueel zijn. Als scholen afstandsonderwijs organiseren, is het logisch dat sommige ouders meer vakantie wensen. Als reizen niet mag, is het begrijpelijk dat vakantie voor sommige mensen veel minder aantrekkelijk wordt. Dat is ook vorig jaar gebleken, maar nu zien we dat extra vakantiedagen terug meer in trek zijn. De werkgever die met zijn systeem van cafetariaplan het beste aansluit bij de wensen van de medewerkers, haalt het meeste uit dat systeem en dat kost niemand iets extra.

Het bericht Flexibele verloning: fiets haalt bedrijfswagen in, volgens Acerta verscheen eerst op FLEET.be.

KBC Fietsleasing kreeg al meer dan 20 000 werknemers op de fiets

In 2016 introduceerde KBC Fietsleasing de eerste leasefietsen in België. 5 jaar later gaat de teller al over de 20 000 en is de maatschappelijke impact duidelijk zichtbaar.

Op 5 jaar tijd kreeg KBC Fietsleasing meer dan 20 000 werknemers op de fiets. Dat zijn meer dan 20 000 mannen en vrouwen die meer bewegen en zich vaker duurzaam verplaatsen. Samen spaarden zij ruim 15 miljoen kilometers met de wagen uit. Door samen te werken met ongeveer 450 lokale fietshandelaars garandeert KBC Fietsleasing werknemers een keuze uit meer dan 1 000 modellen. 

Eenvoudig én digitaal

Foto: KBC Fietsleasing

Om nóg meer werknemers te overtuigen, breidt KBC Fietsleasing zijn formule nu verder uit. Bestuurders kiezen voortaan niet alleen de fiets van hun dromen uit, maar ook het onderhoudspakket dat best bij hun noden past. Het achterliggende administratieve proces vereenvoudigt en sluit rechtstreeks op het kassasysteem van de fietshandelaars aan. Daardoor beschikken werknemers meteen over een correcte lease-offerte.

Met deze verbeteringen komt KBC Fietsleasing tegemoet aan de feedback van de 1 400 werkgevers en de 20 000 werknemers die vandaag al aangesloten zijn. Gedreven door zijn duurzaamheidsambities kijkt het ernaar uit om de volgende jaren nog beter te doen en naast privébedrijven ook overheden en andere publieke organisaties van de interessante formule te overtuigen.

Ook proeven van de voordelen van KBC Fietsleasing? We helpen je op weg via www.kbc.be/fietsleasing

Het bericht KBC Fietsleasing kreeg al meer dan 20 000 werknemers op de fiets verscheen eerst op FLEET.be.

Alle fietstrends van 2020 in een dossier

De verkoop van nieuwe fietsen is in 2020 gegroeid met 22.995 eenheden tot een totaal van 592.107 (+4,0 %). De groei werd volledig bij de gespecialiseerde fietswinkels gerealiseerd, die met 348.210 eenheden goed zijn voor 58,8 % van de totale verkoop. In dit verkoopkanaal werden 21.002 elektrische fietsen meer verkocht dan in 2019 waardoor de e-bike bij de fietswinkels bijna de helft van de verkoop voor zijn rekening neemt (49,16 %). Over alle verkoopkanalen heen werden er 34.774 elektrische fietsen meer verkocht dan in 2019 (+18 %).

“Door de coronacrisis was er vorig jaar een heel grote interesse in fietsen, wat na de eerste lockdown leidde tot lange wachtrijen voor de ingang van fietshandels. De verkoop van nieuwe fietsen benaderde in 2020 de kaap van 600.000 eenheden. Toch is de stijging beperkt tot 4,0 % door vroegtijdige uitputting van de beschikbare voorraden,” verduidelijkt Filip Rylant, woordvoerder van TRAXIO.

Traxio heeft een compleet dossier samengesteld over de “Belgische fietsmarkt in 2020. Download het hier.

“Vooral de elektrische fiets werd gretig afgenomen: er werden 34.774 e-bikes meer verkocht, tot een totaal van 228.400 of 38,6% van de verkoop over alle kanalen heen. Toppers zijn de robuuste e-bikes met buitenversnellingen (98.830 eenheden) en e-stadsfietsen met naafversnellingen (95.288 stuks). De niet-elektrische fietsen gingen er over het algemeen op achteruit (-11.779) – vooral de stads- en kinderfietsen – maar mountainbikes lieten een sterke stijging optekenen. Het is voor 2021 afwachten of de vraag even groot blijft, en of er voldoende fietsen kunnen aangeleverd worden.”

Fietsverkopen 2019 en 2020 – Bron: Traxio

Elektrische fietsen vooral verkocht via de vakhandel

De verkoop van elektrische fietsen steeg in 2020 met 34.774 eenheden tot 228.400. Dat betekent voor de totale markt een procentuele stijging van 34,0 % naar 38,6 %. Maar er zijn grote verschillen: bij de vakhandel bedraagt het aandeel bijna de helft (49,16 %) terwijl de andere kanalen minder dan een kwart van hun verkoop in het elektrische segment realiseren (23,46 %). Dit past binnen het plaatje dat duurdere fietsen eerder bij de vakhandel worden gekocht dan online, bij grote sportwinkels, supermarkten, doe-het-zelfzaken of via direct marketing-verkoop.

Verkoop elektrische fietsen 2019 en 2020 – Bron: Traxio

Speed pedelecs en elektrische bakfietsen verliezen (beperkt) terrein

Toch was 2020 niet positief voor alle e-bikes. De speed pedelecs verloren -6,2 % (jaartotaal: 12.589 verkochte eenheden): de vraag naar de speed pedelec, die in belangrijke mate wordt aangekocht als alternatief vervoersmiddel om files te vermijden,  is in 2020 afgenomen door de verminderde files (lockdowns en meer thuiswerk). De elektrische bakfietsen deden het -15 % slechter, wat kan worden toegeschreven aan leverings- en productieproblemen en niet aan een verminderde vraag.

Mechanische fietsen : minder stads- en kinderfietsen maar meer mountainbikes

De mechanische fiets verliest -5,6 % marktaandeel (-11.779 eenheden). De grootste verliezers in absolute cijfers vinden we ook in dit kamp: in het bijzonder de stadsfiets met naafversnellingen (-8.860) , de kinderfietsen met versnellingen (-9.082) en andere fietsen met versnellingen (-3.363). De grootste stijgers vinden we terug bij de elektrische fietsen: de robuuste e-bikes met buitenversnellingen (+16.987) en e-stadsfietsen met naafversnellingen (+14.339). Een sportieve uitzondering is de mechanische mountainbike want die verkocht behoorlijk meer (+4.888), net als zijn elektrische tegenhanger overigens (+2.957). Na de lockdown werd er ook duidelijk meer sportief gefietst, of sportief ge-‘e-fietst’!

Relatief kleine stijging door beperkte voorraad, en leveringsproblemen

De procentueel kleine stijging van het aantal verkochte fietsen (+4,0 %) ondanks de grote interesse kan verklaard worden door beperkingen aan aanbodzijd : fietshandels en -invoerders bestellen traditioneel op het einde van het vorige seizoen en aan het begin van het nieuwe seizoen hun voorraad bij de fietsfabrikanten (grotendeels gevestigd in het buitenland, voornamelijk in Azië). Achteraf grote contingenten bijbestellen is vaak niet mogelijk. Door de Corona-uitbraak begin 2020 hebben veel fabrikanten hun orders afgebouwd, en is de productie van onderdelen ook deels stilgevallen omdat fabrieken stilvielen en moesten gesloten worden. Toen de sector vervolgens merkte dat de markt na de lockdowns figuurlijk ontplofte, is er een gat ontstaan dat men niet meer heeft kunnen dichtfietsen.

Nieuwe cijfermethodiek

Mobiliteitsfederatie TRAXIO en Shimano Belgium konden voor 2019 en 2020 voor het eerst de concrete cijfers bundelen van alle distributiekanalen (zowel vakhandel als verkoop via internet of bij ketens die niet enkel fietsen verkopen, supermarkten, DHZ-zaken en direct marketing-verkoop). Dit levert veel betrouwbaardere en gedetailleerdere cijfers dan vroeger: nu is 68 % van de verzamelde aantallen werd gerapporteerd, van 32 % werd een inschatting gemaakt. 2019 moet daarom beschouwd worden als een nieuwe nulmeting en kan nu perfect vergeleken worden met 2020 (maar niet met de voorgaande jaren).

Het bericht Alle fietstrends van 2020 in een dossier verscheen eerst op FLEET.be.