15% van de Belgische vloten maakt gebruik van telematica

15% van de Belgische bedrijven heeft een telematicatool geïntegreerd in zijn wagenpark (personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen). 15%, dat is minder dan het Europese gemiddelde, blijkt uit de barometer van de Arval Mobility Observatory …

De Arval Mobility Observatory ondervroeg meer dan 3.600 bedrijven in 13 Europese landen. Resultaat: 21% van de deelnemers aan deze barometer heeft een telematicatool geïnstalleerd in zijn wagenpark (of een deel van zijn wagenpark) bestaande uit personenwagens en/of lichte bedrijfsvoertuigen.

Bedrijven met minstens 1.000 werknemers zijn het meest enthousiast over telematica (32%), tegenover 26% voor bedrijven met 100 tot 999 werknemers, 19% voor bedrijven met 10 tot 99 werknemers en 11% voor bedrijven met minder dan 10 werknemers.

België bekleedt de negende plaats op de ranglijst l met 15%, ruim achter Turkije (53%), Tsjechië (33%), het Verenigd Koninkrijk (30%) of zelfs Nederland, Polen of Spanje (alle drie met 27%).

Percentage bedrijven dat een telematicatool in zijn geheel of in een deel van zijn vloot heeft geïntegreerd
Infografiek: Arval Mobility Observatory.

Opgemerkt moet worden dat 46% van de bedrijven beweert een gegevensbeheersysteem te hebben opgezet voor gegevens die met behulp van telematicahulpmiddelen zijn verzameld.

De informatiecomponent evolueert sterk, met name na de inwerkingtreding van de verordeningen betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). In 2018 informeerde 69% van de bedrijven hun werknemers over de manier waarop de via telematicatools verzamelde gegevens worden verwerkt. In 2019 is dat al 86%!

Personenwagens of lichte bedrijfswagens?

Lichte bedrijfsvoertuigen (23%) zijn vaker uitgerust met telematica dan personenwagens (18%).

Deze logica wordt in België gerespecteerd: 12% voor personenwagens en 18% voor lichte bedrijfsvoertuigen (LCV).

Percentage bedrijven dat een telematicatool voor personenauto’s heeft geïntegreerd
Infografiek: Arval Mobility Observatory
Percentage bedrijven dat een telematicatool voor lichte bedrijfswagens heeft geïntegreerd
Infografiek: Arval Mobility Observatory

De vraag is veel groter voor bedrijven met 1.000 of meer werknemers (31% voor lichte bedrijfsvoertuigen en 27% voor personenauto’s) en 100 tot 999 werknemers (28% voor lichte bedrijfsvoertuigen en 21% voor personenauto’s).

Waarom telematica gebruiken?

De belangrijkste redenen die – op Europees niveau – voor de integratie van een telematica-instrument worden gegeven, zijn de volgende:

  1. Voertuigen lokaliseren (41% personenauto en 44% LCV)
  2. Verbetering van de veiligheid van de bestuurder (30% personenauto en 29% LCV).
  3. Vermindering van de onderhoudskosten (27% personenauto en 27% LCV).
  4. Optimaliseren van de reiskosten (25% personenauto en LCV)
  5. Verbeteren van het gedrag van de bestuurder (25% personenauto en LCV)
  6. Laat de bestuurder zijn eigen impact op de planeet controleren (6% personenauto en 9% LCV).

Merk wel op: het was tijdens de enquête toegestaan om twee antwoorden te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *