Elien Raport (VRT) is FLEET Mobility Manager of the Year

Eind 2017 werd in het kader van een nieuw mobiliteitsplan waarvoor de Vlaamse openbare omroep VRT een beroep deed op mobiliteitsadviseur Traject, een nieuwe functie het leven ingeroepen: die van mobiliteitscoördinator. Het is Elien Raport die deze job sindsdien deskundig invult. Met succes, want zij wint dit jaar de titel van FLEET Mobility Manager of the Year 2020.

“Het opzet van de VRT om werk te maken van een duurzaam
mobiliteitsbeleid werd een versnelling hoger gebracht door de steeds strenger
wordende regelgeving rond parkeren in het Brussels Gewest.” Steekt Elien Raport
van wal. “De impact van deze regelgeving op het nieuwbouwproject betekent zowat
de halvering van het aantal beschikbare parkeerplaatsen.” Een ambitieus
mobiliteitsplan zag het daglicht.

Voor de openbare omroep zijn er in dat mobiliteitsplan, dat
kadert in een totaal duurzaamheidsbeleid, van bij aanvang twee grote
doelstellingen. “Er is een reductiedoelstelling van 35% van de autoritten
tussen woning en werk enerzijds en de ambitie om te komen tot een daling met
40% van de CO2-uitstoot door de dienstvloot anderzijds.”, legt Elien Raport
uit. “In 2018 en 2019 stippelden we een duidelijk kader uit rond de
woon-werkverplaatsingen. Komende twee jaar doen we hetzelfde voor de
dienstverplaatsingen en nadien zullen we de bezoekers en evenementen onder de
loep nemen.”

Vermijden

Voor alles wat mobiliteit betreft draait het bij VRT om drie
termen: vermijden, verduurzamen en vergroenen, en wel in die volgorde. “Vermijden
van verplaatsingen gaat over telewerken. Daar hebben we een nieuw beleid voor
beschreven. In principe kan elke VRT-medewerker vijf dagen per week van thuis
werken, mits de jobinhoud dit toelaat en er op teamniveau duidelijke afspraken
worden gehanteerd.”

Het doel van deze maatregel ligt vast: een verdubbeling van
zowel het aantal telewerkers als de frequentie van telewerken. Daarnaast tracht
VRT ook haar satellietlocaties uit te breiden. “We kijken hiervoor naar onze
Radio 2-kantoren die in de Vlaamse centrumsteden gevestigd zijn, maar ook naar
overheidsgebouwen waar we gebruik van zouden kunnen maken”, klinkt het bij de
mobiliteitscoördinator.

Verduurzamen

Als een verplaatsing niet vermeden kan worden, komt de
tweede pijler in het vizier: verduurzamen. “Dan hebben we het over de modal
shift. Daarvoor hebben we reeds veel inspanningen geleverd met ons  fietsbeleid. In april 2018 zijn we gestart
met fietsleasing en dat blijkt een gigantisch succes”, klinkt het enthousiast.

“Ondertussen zijn er al meer dan 350 fietsen waarvan 25
procent speed pedelecs.” Over het al dan niet toelaten van deze laatste werd
wat getwijfeld. “Omwille van verkeersveiligheidsaspecten waren we wat
terughoudend om deze aan te bieden, maar aangezien de vraag hiernaar en modal
shift potentieel zo groot was, hebben we uiteindelijk toch beslist dit type
fiets aan te bieden. We hebben er wel een verplichte theorie- en praktijkles
wegcode en verkeersveiligheid aan gekoppeld”, vertelt Elien Raport.

Naast fietsleasing heeft de modal shift van VRT ook
betrekking op het beleid rond de woon-werkverplaatsingen met het openbaar
vervoer. Zo worden de abonnementen (voor NMBS, MIVB, De Lijn en TEC) voor 100
procent terugbetaald, zo ook de B-Parkings. “Bovendien vinden er regelmatig
testacties plaats zoals ‘Proef van de trein’ samen met NMBS, ‘Mobiele Maandag’
in samenwerking met de Lijn of de jaarlijkse ‘Week van de mobiliteit’, aldus
Elien Raport.

Mobiliteitsbudget

Daarnaast wordt volop ingezet op flexibiliteit en sturing
van de verplaatsingen. Zo is er een soort mobiliteitsbudget in het leven
geroepen voor iedereen, gecombineerd met een fietsvergoeding. Om dat
mobiliteitsbudget duidelijk en aantrekkelijk te maken, ontwikkelde VRT recent
de tool ‘Mijn Dagelijks Vervoer’, die via intranet toegankelijk is.

De mobiliteitscoördinator toont ons een filmpje dat deze
campagne uitlegt. Daarin komen drie verschillende vervoersprofielen aan bod die
Sofie, Ronny en Jaak gedoopt werden. “Eens per jaar kunnen medewerkers zich een
profiel toe-eigenen waarna ze via ‘Mijn Dagelijks Vervoer’ hun
mobiliteitsoplossingen kunnen beheren”, legt Elien Raport uit.

Dat de invoering van ‘Mijn Dagelijks Vervoer’ niet zonder
slag of stoot zou verlopen, was geen verrassing voor Elien Raport. “Hier is wel
wat reactie op gekomen omdat het voor sommige collega’s, gezien de aard van hun
opdracht en de bijhorende werkregimes schijnbaar onmogelijk is om de modal
shift te maken. Waaruit blijkt dat het voor ons cruciaal is om te blijven
inzetten op goede communicatie en verdere evaluatie van de vervoersprofielen en
het bredere beleid.”

Vergroenen

‘Mijn Dagelijks Vervoer’ is momenteel enkel van toepassing
op medewerkers die niet beschikken over een bedrijfswagen mét tankkaart. Voor
die collega’s werken we momenteel een aanbod uit in lijn met de reeds bestaande
vervoersprofielen.

Nu de term bedrijfswagen gevallen is, brengt ons dat naadloos bij de laatste etappe van het mobiliteitsbeleid van VRT: vergroening. “Als we autoverplaatsingen moeten doen, willen we die zo groen mogelijk maken”, klinkt het resoluut. “De voertuigen die al lang in ons wagenpark zitten, zijn dienstvoertuigen en ‘klassieke’ bedrijfswagens, met andere woorden ‘wagens verbonden aan het functieniveau’. Deze medewerkers beschikken over een wagen van het bedrijf met tankkaart – tot op heden ongelimiteerd in België – als deel van het verloningspakket.”

“Sinds 2018 biedt de VRT daarnaast haar medewerkers de
toegang tot een bedrijfswagen aan in het kader van een geflexibiliseerd
loonpakket. Medewerkers kunnen dus kiezen tussen brutoloon of een
bedrijfswagen. Dat betekent echter niet dat we collega’s stimuleren om elke dag
met de wagen naar het werk te komen. Deze bedrijfswagens komen zonder tankkaart
en de medewerkers blijven vallen onder het “woon-werkreglement”. Ze kiezen dus
jaarlijks een duurzaam vervoersprofiel.”

Samen met deze maatregel werd de car policy voor alle
personenwagens in 2018 grondig hervormd: 
omwille van stadscomfort en uitstoot van fijnstof worden geen
dieselwagens meer aangeboden en we hanteren een minimale ecoscore (volgens
ecoscore.be, nvdr). Die bedraagt nu 69, maar stijgt jaarlijks met één punt. De
reden waarom we de score hanteren als ijkpunt is omdat zowel de Brusselse als
de Vlaamse overheid dezelfde score hanteren als maatstaf in hun beleid.” 

Om de vergroening ten volle te stimuleren, breidde VRT ook
haar merkenaanbod – dat normaal slechts 8 automerken omvat – verder uit. “Voor
volledig elektrische voertuigen hebben we deze beperking opgeheven. Als je voor
een elektrische wagen opteert (met een ecoscore van 74 of meer), hanteren we
bovendien een voordeligere leaseformule”, zegt Elien Raport. “Met het oog op de
lage emissie-zones in Brussel, Gent en Antwerpen lijkt ons dit een mooi
aanbod.”

Met succes, zo blijkt anderhalf jaar later. Ondertussen zijn
er 230 medewerkers die binnen het geflexibiliseerd loonpakket voor een wagen
hebben gekozen, waarvan 50% benzinevoertuigen en 50% alternatieve aandrijving
(12% hybride, 15% vol-elektrisch en 24% CNG). Dat dit beleid niet voor extra
wagens zorgt op de parking, kan de mobiliteitscoördinator (nog) niet hard
maken. “Maar uit data die we halen uit het openen en sluiten van de slagbomen
op de medewerkersparking, blijkt dat het aantal wagens dat gebruik maakt van de
parking blijft dalen”, besluit Elien Raport.

Het bericht Elien Raport (VRT) is FLEET Mobility Manager of the Year verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *