In welke mate trekken bedrijfswagens de gemiddelde CO2-uitstoot naar omlaag?

Grafiek: FEBIAC

Febiac heeft in september een aanzienlijke daling van het CO2-niveau van de geregistreerde auto’s opgemerkt. De ideale aanleiding om een balans op te maken …

Terwijl dit maandelijkse gemiddelde tussen januari en augustus fluctueerde tussen de 122 en de 124 gram CO2/km per maand, bedroeg dat voor de registraties in september maar 117 gram.

“De daling kan je niet los zien van het marktaandeel van benzineauto’s, dat dit jaar voor het eerst daalde tot onder de 60% …”, legt de Belgische federatie van de automobielindustrie op de sociale media uit.

In de eerste negen maanden bedroeg de benzinepenetratie meer dan 62% (+4% ten opzichte van 2018). Diesel: 31,15% (-5%). Daarna volgen elektrische (1,53%; +1%) en hybride oplossingen (4,45%; +0,1%), evenals CNG (0,65%; -0,15%).

Evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen die in de eerste drie kwartalen van 2018 en 2019 zijn geregistreerd, per brandstoftype. Bron: Febiac

In bovenstaande tabel zien we dat de gemiddelde CO2-waarden voor alle brandstoffen in de eerste negen maanden van 2019 zijn gestegen tegenover dezelfde periode in 2019. Dit is duidelijk te wijten aan de inwerkingtreding van de NEDC 2.0-waarden.

Maar deze tabel laat ook zien dat benzine (en LPG, al is dat gezien de zeer lage penetratie ervan bijna nihil) in belangrijke mate bijdraagt tot hoge CO2-gemiddelden.

Aan de andere kant hebben geëlektrificeerde voertuigen en auto’s op CNG in hoge mate bijgedragen aan het verlagen van de CO2-waarden.

Febiac onderstreept het graag: “Tussen 1 januari en 30 september 2019 werden in België 6.731 elektrische auto’s geregistreerd. Dit zijn er 4.318 meer dan vorig jaar tijdens dezelfde periode, een stijging van 179%.”

De rol van de bedrijven en de bedrijfswagen

Deze elektrificatie van het wagenpark is vooral te danken aan fleetmarkt, waar in de eerste negen maanden van 2019 bijna 80% van de elektrische auto’s werden geregistreerd.

Meer in het algemeen blijkt uit onderstaande tabel dat de CO2-waarden ver naar beneden worden gedrukt door bedrijven en vooral door leasemaatschappijen …

Evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen die in de eerste drie kwartalen van 2018 en 2019 zijn ingeschreven, naar type eigenaar. Bron: Febiac

Het bericht In welke mate trekken bedrijfswagens de gemiddelde CO2-uitstoot naar omlaag? verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *