Let’s Talk FLEET! | “Iedere bedrijfswagen elektrisch? Volksverlakkerij!”

Wie vandaag een nieuwe bedrijfswagen wil kiezen, staat niet voor een eenvoudige keuze: diesels worden gediaboliseerd, benzinemotoren zorgen voor meer CO2-uitstoot, (plug-in)-hybrides zijn fiscaal steeds minder interessant en er zijn te weinig betaalbare elektrische auto’s. Het lijkt wel een onmogelijke keuze. Maar is dat zo? We legden de vraag voor tijdens de eerste Let’s Talk FLEET! aan een panel van deskundigen. Plaats van het gebeuren: de Mazda-hoofdzetel in Willebroek.

Tekenden aanwezig voor het debat:

  • Luc Pissens – Fleet & Mobility Managers belges (BFFMM)
  • Joost Kaesemans – Woordvoerder FEBIAC
  • Wim Buzzi – Fleet Consultant
  • Marc Vandenbergh – Director Sales & Marketing Alphabet Belgium

Diesel:
een aflopend verhaal?

De Belgische Fleet & Mobility Managers
zijn via hun leden het best geplaatst om de stemming in de markt weer te geven
… en dan kom je al snel bij de vraag of diesels nog gekozen worden.

Luc Pissens: “Zowel de politici als de media
hebben de diesel de afgelopen maanden geen dienst bewezen. Dieselbashing is
helemaal doorgeslagen en men gaat voorbij aan het feit dat hedendaagse
generatie Euro6 dieselmotoren met hun filters minstens zo ecologisch zijn als
benzinemotoren. Maar de trend naar diversificatie in aandrijvingen is ingezet
en dat betekent ook dat leasingmaatschappijen daarin volgen door o.a. competitieve
leasingprijzen en hogere restwaardes voor benzinemotoren. Wat wij als raad
geven aan onze leden: tot 20.000 à 25.000 km is het aangeraden om benzine te
kiezen. Eens je meer rijdt, blijft diesel – ook vandaag – de beste keuze.”

Marc Vandenbergh beaamt dat er wel degelijk
een shift aan de gang is en dat die bovendien behoorlijk groot is: “Tot drie
jaar geleden was het benzine-aandeel in onze vloot 2 à 3% en nu is dat 30%. Dat
heeft niet alleen met dieselbashing te maken maar ook met het feit dat diesel
duurder geworden is aan de pomp. Wij zien het omslagpunt voor benzine iets
hoger als het om compacte wagens gaat. Voor een model zoals Mazda2 of Mazda3
kan je tot 30.000 à 35.000 km zonder probleem voor benzine kiezen. In het
hogere segment is het zinvoller om inderdaad vanaf 25.000 km voor diesel te
kiezen.”

Dat benzinemotoren meer verbruiken, is
volgens Marc Vandenbergh vandaag minder relevant als je naar de TCO kijkt: de
prijs van benzine is nu competitiever ten opzichte van diesel en door de lagere
aankoopprijs en hogere restwaarde klopt het TCO-plaatje wel van benzinemotoren
indien ze worden ingezet voor de juiste kilometrages.

Joost Kaesemans: “Dieselgate heeft de zelfontbrander imagoschade berokkend die bijna niet meer te herstellen lijkt. Diesels met een theoretische uitstoot van 80 microgram NOx die in de praktijk daarvan een veelvoud uitstootten, dat heeft de zelfontbrander een heel kwalijke reputatie gegeven. Maar uit recente testen van ADAC blijkt dat de huidige generatie Euro6 d Temp NOx-waarden kunnen voorleggen die minstens even goed of zelfs beter zijn dan die van benzinemotoren. En als het om CO2 gaat, is diesel sowieso de betere keuze. Maar politiek is de toon gezet en de publieke opinie volgt. Het wordt dus heel moeilijk om die diesel weer aanvaardbaar te maken, wat trouwens ook negatieve gevolgen heeft voor de restwaardes.”

Plug-in hybrides: een gemiste kans?

Naast diesels en benzine zijn er natuurlijk ook nog de (plug-in) hybrides. En vooral de fiscale regelgeving rond de plug-in hybrides – met de fameuze ratio tussen het vermogen van de batterij en het gewicht van de auto – kan op weinig begrip rekenen bij Luc Pissens.

“Men had het fiscaal voordeel moeten behouden en de verantwoordelijkheid moeten leggen bij de bestuurders en fleetmanagers van de bedrijven. Je kan perfect meten hoeveel kilowattuur een plug-in hybride op jaarbasis heeft geladen. Ziet men in die data dat er weinig of niets geladen is, dan hebben wij er geen moeite mee dat de belasting voor gewone brandstofmotoren van toepassing is. Maar penaliseer niet de bestuurders die wel pluggen en laat hen het fiscaal voordeel en de bedrijven de aftrekbaarheid van 90%. Plug-in hybrides zijn de perfecte tussenstap naar volledig elektrische voertuigen. Bestuurders leren zo de reflex aan om meteen de laadkabel in te steken wanneer ze thuis of op kantoor komen. Ook wat dat betreft, is het een gemiste kans.”

Iedere bedrijfswagen elektrisch? Volksverlakkerij!

De politieke wereld zet zwaar in op elektrische voertuigen en CD&V kwam zelfs met een wetsvoorstel om tegen 2023 alleen nog een fiscaal voordeel te geven aan nulemissie-voertuigen. Bedrijfswagens die wel nog uitstoten zullen belast worden als loon en daar zullen dus de gewone werknemers- en werkgeversbijdragen binnen de sociale zekerheid van toepassing zijn. Concreet: wie nog kiest voor een bedrijfswagen met een verbrandingsmotor zal zwaar gepenaliseerd worden. De reacties van ons panel zijn niet mals …

Marc Vandenbergh: “Persoonlijk vind ik het een belachelijk voorstel. Indien men een beroep had gedaan op de expertise bij de verschillende federaties, dan was men tot een andere conclusie gekomen. Op termijn zal de fiscaliteit voor bedrijfswagens wel richting nulemisie gaan, maar de timing die wordt vooropgesteld, is compleet onrealistisch. Het aanbod van betaalbare elektrische wagens is nog te klein, de autonomie blijft een issue en ook qua laadinfrastructuur hinken we achterop. Bovendien moet het ook nog passen bij het profiel van de bestuurder. Onlangs hadden wij een bedrijf dat zijn car policy openstelde voor elektrische voertuigen en van de 200 geïnteresseerde werknemers hebben uiteindelijk maar 25 daadwerkelijk een elektrische wagen gekozen. Eens ze alle parameters in acht namen, moest een groot deel erkennen dat het voor hun toch geen haalbare kaart was.”

Joost Kaesemans: “Ik heb hier maar één woord voor en dat is volksverlakkerij. We lezen regelmatig in de pers over stroomtekorten, scheurtjesreactoren, etc … maar iedereen moet wel elektrisch rijden. Bovendien klopt hun rekensommetje niet. Vorig jaar 0,7% elektrische voertuigen, dit jaar misschien 1%? Maar tegen 2023 zouden alle bedrijfswagens elektrisch moeten zijn? Dat is 52% van de inschrijvingen en ruwweg 250.000 voertuigen. No way! Dat is de bevolking blaasjes wijsmaken. Tegelijkertijd zeg ik wel dat elektrisch rijden voor veel mensen vandaag wel al een goede oplossing is. Het heeft voordelen op het vlak van rijcomfort, ecologie en kan ook voor besparingen zorgen. Alleen moeten we realistisch blijven. De timing die voorop wordt gezet, is gewoon niet haalbaar.”

Wim Buzzi: “Wat mij vooral tegen de borst stuit, is dat de verschillende federaties, van Renta tot Febiac, Traxio en de BFFMM niet geraadpleegd worden als het om dergelijke symbooldossiers gaat. Zij hebben nochtans de technische expertise én weten wat er leeft in de praktijk. Dat heeft alles te maken met de korte termijn visie van de politiek: scoren voor de verkiezingen met voorstellen die goed scoren in de media. En de media zelf hebben ook boter op het hoofd omdat ze liever de controverse opzoeken dan de nuance.”

Volgens Luc Pissens zijn bedrijven in de praktijk wel degelijk bezig met elektrificatie maar dat haalt zelden of nooit de pers.

“Er zijn momenteel 4.000 laadpalen in Vlaanderen, wat ongeveer even veel is als in heel de stad Amsterdam. Om u maar een idee te geven over hoe groot onze achterstand is. Maar binnen de context van een elektrische bedrijfswagen is dat zelfs niet zo belangrijk. Je moet die werknemer sowieso omkaderen met laadinfrastructuur op het werk én thuis, want daar zal hij zijn wagen 95% van de tijd laden. Wij zijn dat engagement als federatie aangegaan door deel te nemen aan het Platform Elektrische Bedrijfswagens, dat in het leven werd geroepen door ex-minister Tommelein. Dat betekent dat de bedrijven zorgen voor de installatie van laadinfrastructuur bij de werknemer én dat ook de laadkost door de werkgever wordt betaald. De wil is er dus niet alleen, we doen het ook concreet.”

“Wij nemen meer onze verantwoordelijkheid dan politici op dat vlak. Dat neemt niet weg dat alle bedrijfswagens elektrisch tegen 2023 een onhaalbare kaart is. Het zal nog altijd een mix  van aandrijfvormen zijn. En om mensen te helpen in hun keuze, zou je bijvoorbeeld een Excell kunnen maken waar je alle parameters instopt: veelrijder, rond de kerktoren-rijder, al dan niet mogelijkheid tot laden thuis, etc. Als concessiehouders en leasingmaatschappijen dergelijke tool zouden gebruiken, dan is de keuze voor mensen toch al iets eenvoudiger.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *