Fietsvergoedingen personeel Vlaamse overheid verdubbeld in 8 jaar

De Vlaamse overheid betaalde in 2018 in het kader van het woon-werkverkeer 2,92 miljoen euro aan fietsvergoedingen uit aan personeelsleden. Dat is het dubbele van het bedrag dat in 2010 (1,47 miljoen euro) werd uitgekeerd. Het bedrag aan uitgekeerde fietsvergoedingen in het woon-werkverkeer heeft betrekking op de vergoedingen aan personeelsleden van de Vlaamse overheid die onder het toepassingsgebied van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) vallen. Ook het bedrag aan vergoedingen voor dienstverplaatsingen met fiets steeg in de periode 2010-2018 onafgebroken van 40,7 miljoen euro in 2010 tot 119,4 miljoen euro in 2018.

De Vlaamse regering besliste op 1 maart 2019 principieel de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer ook toe te kennen bij het gebruik van de ‘speed pedelec’. Reeds sinds 1 april 2019 kunnen personeelsleden die met deze snelle tweewieler naar het werk komen een aanvraag indienen om deze vergoeding te bekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *