Middenvakrijders riskeren (eindelijk) hogere boetes

De Kamercommissie Infrastructuur heeft zopas een wetsvoorstel goedgekeurd, waarbij de boetes voor middenvakrijden worden opgetrokken van 58 naar 116 tot zelfs 160 euro. De verkeerspolitie gaat gouden tijden tegemoet…

Hardleerse middenvakrijders die het bestaan van de rechterrijstrook blijven ontkennen, riskeren voortaan dezelfde boetes als de mensen die hen – vaak uit frustratie – langs rechts voorbijsteken. Het wetsvoorstel, dat vorig jaar al werd ingediend door Open VLD-kamerleden Tim Vandeput en Sandrine De Crom, werd zopas goedgekeurd in de Kamercommissie. Tot nog toe werd middenvakrijden als een overtreding van de eerste graad beschouwd, en werd er bovendien erg laks gecontroleerd. In 2016 werden bijvoorbeeld slechts 2.079 inbreuken vastgesteld.

Controles opvoeren

Door de overtreding naar de tweede graad over te hevelen, hoopt De Crom dat bestuurders sneller geneigd zullen zijn om hun gedrag aan te passen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert voortaan een boete van 116 euro bij onmiddellijke inning (en 160 euro bij een minnelijke schikking). De Crom: “We vonden het niet logisch, noch rechtvaardig dat rechts inhalen zwaarder bestraft werd, omdat die overtreding vaak voortvloeit uit het middenvakrijden van een andere chauffeur. Nu is het aan de verkeerspolitie om een extra oogje in het zeil te houden, zodat overtreders ook effectief geverbaliseerd worden”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *