Mobia stelt Mobility White Paper voor

Mobia stelde vandaag haar “Mobility White Paper” voor. Daarin geeft de koepelorganisatie van Febiac, Traxio en Renta haar visie op de toekomst van onze mobiliteit. We geven u de belangrijkste topics mee die aan bod komen. De volledige White Paper kan u hier downloaden.

Algemene overwegingen

• de burger staat steeds centraal in alle beschouwingen
• verdediging van het recht op mobiliteit en de vrije keuze van individuele mobiliteit, die voor zoveel mogelijk mensen financieel toegankelijk moet zijn
• verdediging van technologische neutraliteit bij de inspanningen om zich aan te passen aan de “55”-doelstelling door open te blijven staan voor alle technologische ontwikkelingen en alternatieve brandstoffen
• zoeken naar de beste match tussen het profiel van de gebruiker en de technologie die het best past bij zijn behoeften en middelen
• rekening houden met de koolstofvoetafdruk van de gehele levenscyclus van de verschillende vervoerswijzen
• geleidelijke integratie van structureel “hybride” telewerk

Naar een koolstofvrije mobiliteit

• rekening houden met een onvermijdelijke overgangsperiode voordat koolstofneutrale mobiliteit wordt bereikt
• de vergroening van het wagenpark bevorderen door elektrificatie en andere realistische maatregelen te versnellen om de “55”-doelstelling te halen
• de betrokken overheden oproepen om samen te werken en de timing tussen de drie gewesten van het land te harmoniseren, zodat de burgers beter op hun beslissingen kunnen anticiperen
• de bevoegde autoriteiten oproepen om een openbare oplaadinfrastructuur te voorzien om op efficiënte wijze tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende gebruikersprofielen

Mobiliteitsbelasting

• wegwerken van ongelijke behandeling van particulieren en ondernemingen betreffende fiscale aftrekbaarheid en belastingvoordelen in verband met elektromobiliteit (bv. installatie van oplaadpunten)
• heroverwegen van plug-in hybride voertuigen, die een bijzonder geschikte mobiliteitsoplossing zijn voor bepaalde gebruikersprofielen
• de invoering aanmoedigen van een gunstigere belastingregeling voor louter elektrisch afgelegde kilometers
• anticiperen op de budgettaire gevolgen van de energietransitie voor de overheidsinkomsten
• een intelligente kilometerheffing invoeren, geharmoniseerd tussen de drie gewesten van het land, op voorwaarde dat deze tot doel heeft de verplaatsingen te spreiden om de files te verminderen en budgettair neutraal te zijn.

Multimodaliteit

• maatregelen aanmoedigen ter vereenvoudiging, versoepeling en verruiming van de voorwaarden om toegang te krijgen tot het mobiliteitsbudget om zo een verdere verschuiving naar duurzame mobiliteit te stimuleren

Het bericht Mobia stelt Mobility White Paper voor verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *