Recept van het Planbureau: een kilometerheffing, maar ook …

Na het de externe kosten van de verkeerscongestie op 2,3 miljard euro raamde, heeft het Federaal Planbureau een belastinghervorming onderzocht. Deze hervorming bestaat uit een intelligente kilometerheffing, het einde van de subsidies voor het openbaar vervoer en … het einde van de salariswagens!

Het Federaal Planbureau heeft de potentiële welvaartswinst berekend die gepaard gaat met de invoering van een intelligente kilometerheffing die het fiscaal systeem perfect doet aansluiten bij de externe congestie-en milieukosten.

Bovendien worden de tarieven van het openbaar vervoer aangepast aan de werkelijke kosten en worden de subsidies voor openbaar vervoer, woon-werkverkeer en salariswagens afgeschaft.

Wanneer dit recept wordt toegepast, verwacht het Planbureau dat

  • de reistijden korter zullen zijn;
  • het gebruik van het openbaar vervoer zal verminderen;
  • actiever verplaatsingen (te voet en per fiets) zullen toenemen;
  • het aantal kilometers dat met de auto wordt afgelegd, blijft vrijwel constant, met een betere spreiding van de verplaatsingen.
Tabel: Federaal Planbureau

Een beleid dat de belastingheffing volledig in overeenstemming brengt met de externe kosten zou de samenleving ten minste 2,3 miljard euro nettowinst opleveren, waarvan 1,3 miljard euro tijdwinst voor de rest van het verkeer.

De totale winst zou zelfs nog groter zijn, omdat het Planbureau door de verschillende subsidies een aantal economische verstoringen opmerkt. Een ideale beleidswijziging zou daarom zelfs tot 8,7 miljard euro aan extra belastinginkomsten opleveren.

De limieten van de studie

Deze studie is gebaseerd op een restrictieve definitie van congestiekosten. Het Planbureau berekent alleen de kosten van de verloren tijd tijdens de reizen. Andere effecten van congestie kunnen echter ook in overweging worden genomen.

Verkeersopstoppingen veroorzaken ook kosten omdat ze de noodzaak creëren om afspraken te wijzigen, zoals vertragingen van leveringen of simpelweg de annulatie van een meeting.

De zogenaamde agglomeratie-effecten hebben een positief effect op de productiviteit en dus op de lonen. Congestie kan deze voordelen echter in gevaar brengen. Vooral de steden Brussel en Antwerpen kunnen eronder lijden.

“Bovendien laten onze huidige modelleringscapaciteiten geen zeer fijne tijddifferentiatie toe voor de kilometerprijs”, erkent het Planbureau.

“Een fijner onderscheid tussen de reistijden moet leiden tot het volledig verdwijnen van de files, zonder dat de totale kosten voor de gebruiker stijgen. In het licht van deze overwegingen moeten onze schattingen als minimumwaarden worden beschouwd.”

Het bericht Recept van het Planbureau: een kilometerheffing, maar ook … verscheen eerst op FLEET.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *