Ruilt u uw nummerplaat in tegen een NMBS-abonnement?

Zeven PS-parlementariërs hebben in de Kamer een wetsontwerp ingediend dat de inwisseling van een kentekenplaat tegen een NMBS-abonnement mogelijk maakt. Zij laten zich daarbij inspireren door regionale initiatieven.

In het Waalse Gewest biedt de TEC drie jaar gratis busvervoer aan in zijn hele netwerk aan iedereen die het gebruik van zijn wagen opgeeft en zijn nummerplaat inlevert bij de DIV.

In Brussel kunnen mensen die hun kentekenplaat inleveren een MIVB-abonnement verkrijgen, eventuel zelfs gecombineerd met een Cambio Start-abonnement of een fietsbonus.

In Vlaanderen bood De Lijn een gelijkaardig voordeel aan van 2010 tot eind 2015.

Zelfde verhaal met de NMBS?

Nu hebben zeven federale afgevaardigden van de socialistische familie een wetsontwerp ingediend om een gelijkaardig mechanisme met de NMBS op te zetten.

“Iedereen die afziet van het gebruik van een auto en zijn kentekenplaat inlevert bij de DIV, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een gratis abonnement op een vast traject heen- en terugtraject voor een periode van drie jaar”, lezen we in het wetsvoorstel.

“Om deze maatregel te financieren, moet de dotatie aan de NMBS en Infrabel worden verhoogd”, zo wordt verder aangegeven.

Welke voorwaarden?

  1. Het aantal auto’s waarover de leden van het huishouden beschikt, moet gedurende de periode vanaf de datum van inlevering van de plaat tot de datum waarop de geldigheid van het gratis NMBS-abonnement verstrijkt, met ten minste één eenheid verminderd blijven.
  2. In de zes maanden voorafgaand aan de uitschrijving moet het aantal auto’s in het huishouden ten minste één eenheid hoger zijn gebleven dan het aantal overblijvende auto’s na de uitschrijving.
  3. Het nummer van de geschrapte nummerplaat moet sinds ten minste zes maanden zijn toegekend aan wie ze doet schrappen.
  4. De houder van de plaat moet een natuurlijke persoon zijn en zijn woonplaats in België hebben.

Indien de plaat wordt geannuleerd na het overlijden van de houder of een inbeslagneming door de overheid, wordt er geen gratis NMBS-abonnement uitgegeven.

Hetzelfde geldt indien de annulering van een nummerplaat gevolgd wordt door de herinschrijving van hetzelfde voertuig op naam van een familielid of indien de houder van de nummerplaat in het bezit is (of zal zijn) van een bedrijfswagen of een leaseauto gedurende de periode van zes maanden voor de schrapping tot het einde van de geldigheidsduur van het gratis abonnement.

Welke voertuigen?

In het voorstel worden negen categorieën auto’s gedefinieerd (zoals berline/sedan, hatchback, coupé, cabriolet, stationwagon). Dit sluit bijvoorbeeld motorfietsen (en soortgelijke) of een oldtimer uit.

Indien de houder een voertuig uit één van deze categorieën inschrijft voor het verstrijken van het gratis NMBS-abonnement, moet hij dit binnen de 30 dagen melden aan de spoorwegonderneming. Het abonnement wordt dan opgeschort.

Laatste detail van het voorstel: een persoon die van een gratis abonnement heeft genoten na het inleveren van een nummerplaat mag na een eventuele nieuwe inlevering geen nieuwe aanvraag meer indienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *