VAB pleit voor mobiliteitsfonds

Mobiliteitsclub VAB pleit voor de oprichting van een mobiliteitsfonds dat moet instaan voor de financiering van de prioritaire mobiliteitsinvesteringen. Prioritair zijn voor VAB het structureel onderhoud van de verkeersinfrastructuur, de kwaliteitsverbetering van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Dit mobiliteitsfonds zou gespijsd moeten woden met de inkomsten van de jaarlijkse verkeersbelastingen, de inschrijvingstaks en het deel van de verkeerboetes dat Vlaanderen ontvangt. 

Een extra budget van 15 miljard

Zonder dergelijk mobiliteitsfonds lopen we volgens VAB het risico dat al het beschikbare geld naar de nieuwe projecten zoals Oosterweel en Brusselse ring gaat. Als de Vlaamse overheid geen geld heeft voor deze nieuwe weginfrastructuur, dan kan ze de gebruikers van de Antwerpse en Brusselse ring via een intelligente  tolheffing mee laten betalen voor deze zware investeringen. VAB wil dat de overheid de volgende 10 jaar garantie biedt dat belangrijke mobiliteitsinvesteringen ook kunnen gebeuren. VAB schat dat een extra budget van 15 miljard gespreid over 10 jaar nodig is om Vlaanderen om mee de modal-shift mogelijk te maken en de basisinfrastructuur op niveau te houden.

Onderhoudsachterstand en investeringen in openbaar vervoer

VAB motiveert haar vraag voor de oprichting van een mobiliteitsfonds op twee vaststellingen:

Vaststelling 1: We blijven in Vlaanderen verder
onderhoudsachterstand oplopen.
– 25% van onze gewestwegen vertoeft in slechte staat
– van de ongeveer 3.000 bruggen en tunnels heeft 1 op 3  (900 à 1.000 bruggen) een grondig onderhoud
nodig binnen dit en 10 jaar (vanwege hun zeer hoge leeftijd van 60 jaar of meer),
en moet waarschijnlijk 1 op 10 (250 à 300) volledig vervangen worden. Er zijn momenteel
te weinig middelen voorzien om onze huidige verkeersinfrastructuur structureel
te onderhouden.

Vaststelling 2: Voorbeelden in het buitenland focussen meer
en meer op openbaar vervoer en fiets (blijkt uit studiebezoek aan München,
Stuttgart en Nantes). Steden kampen met een toenemende verkeersdruk (deels te
verwachten door een toenemende bevolking en dus stijgende mobiliteitsvraag) en zien
de oplossing in zware investeringen:
– in de capaciteit en doorstroming van tram en bus,
– in de organisatie van overstapmogelijkheden van fiets of auto op openbaar
vervoer en
–  in de uitbouw van een goede
fietsinfrastructuur (veilige fietsroutes voor woon-school en woon-werkverkeer en
diefstalveilige fietsstalplaatsen).

Ook Vlaanderen zou volgens VAB de volgende 10 jaar zwaar moeten investeren in de capaciteit en snelheid van het openbaar vervoer en de focus leggen op de bereikbaarheid van de 13 centrumsteden en de achtergebleven regio’s zoals Limburg en West-Vlaanderen. We moeten in deze provincies investeren in vlotte en hoogfrequente openbaarvervoerassen gecombineerd met overstappunten.

Opmerkelijk is dat bijvoorbeeld Nantes met een zeer
uitgebreid en goed functionerend openbaar vervoernet de focus legt op de
verdrievoudiging van het fietsgebruik. Vlaanderen moet met een ambitieus investeringsprogramma
de lat ook hoog leggen en met een spoedprocedure de realisaties op het terrein
versnellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *